Divine Performing Arts, erhu, Xiaochun Qi, DPA, Shenyun, Spectacular, tradicni cinske umeni
Virtuosní umělkyně a členka souboru Divine Performing Arts, Xiaochun Qi, hraje na čínské housle - Erhu. (Velká Epocha)

Do Toronta zavítala velkolepá kulturní událost. Její tvůrci hledají cestu, jak vzkřísit esenci čínské hudby a ještě ji rozvíjet.

Čínská kultura mohla dosáhnout své hloubky jen postupně, během pěti tisíc let rozvíjející se  civilizace. Dynastii za dynastií, od císařských dvorů po domovy obyčejných lidí, byla hudba součástí tohoto kulturního vývoje.

Tradiční přesvědčení Číňanů tvrdí, že zvuk může ovlivňovat a harmonizovat vesmír. Od synů urozených rodin bylo žádáno, aby studovali hudbu jako jeden ze čtyř povinných předmětů. Na užívání hudby pouze pro zábavu Číňané „pohlíželi shora“. Věděli, že hudba, stejně jako znamenitá poezie nebo meditace, může člověku přinášet hlubší pochopení života a vesmíru.

Hudba jako ztělesnění ctnosti

Proslulý učenec Zi Xia, jeden z Konfuciových žáků, vedl na toto téma konverzaci s jistým „místním vznešeným mužem“. Jejich rozhovor byl zaznamenán v Knize obřadů (Li Chi), jedné z Pěti klasických knih konfucianismu. Zi Xia vznešenému muži řekl: „Hudebníci velkého charakteru vyjadřují skrze hudbu hluboké významy a velebí vynikající činy našich pradávných svatých vládců. Prastará hudba vede lidi k sebezušlechťování, zodpovědnému řešení rodinných záležitostí a dokonce přináší světu mír.“

Zi Xia říkal, že hudba by měla být v souladu s přírodou a vesmírem a také být vyjádřením a ztělesněním ctnosti. Čínská hudební tradice se v tomto duchu vyvíjela tisíce let.

Dříve nepříliš běžné hudební nástroje si s rozvojem čínské kultury získaly zaslouženou úctu. Některé původně zahraniční instrumenty se postupně uplatnily ve vyšších vrstvách čínské společnosti. Jedním z těchto nástrojů byly i dvoustrunné housle erhu.

Čínské housle neboli erhu

Erhu vydávají melancholický, překrásný zvuk.

Ve srovnání s ostatními tradičními čínskými nástroji jsou poměrně mladé. Byly do Číny přineseny kmeny žijícími podél severní hranice země. Nejprve na ně hráli pouze vesničané. Ti hrou na erhu doprovázeli lidové písně, zpívané při všedních činnostech, jako bylo rybaření nebo pasení dobytka.

Postupem času erhu zaujaly místo v nástrojovém obsazení pekingské opery, ale stále byly příliš „prosté“, než aby mohly být považovány za sólový nástroj. Tuto roli převzaly až v moderní historii.

Xiaochun Qi - když cvičila, vesničané přicházeli naslouchat

Paní Xiaochun Qi je špičkovou sólistkou na erhu z newyorské umělecké skupiny Divine Performing Arts. Hře na tento zvláštní nástroj se začala učit v šesti letech, když vyrůstala v severní Číně. Učitelem jí byl její vlastní otec.

Počáteční dny jejího hudebního tréninku byly tvrdé. Jejich příbytek byl příliš těsný na to, aby mohla cvičit uvnitř, a tak před otcovými přísnými zraky hrála venku, v každé roční době, za jakéhokoli počasí. Napřed si myslela, že její otec je „ten nejkrutější táta na světě“, ale postupně si začala uvědomovat jeho hlubokou lásku k hudbě a „podmanivou vášeň“, jíž choval pro čínskou hudební tradici.

„Když jsme začali cvičit, často nás brzy obklopily početné skupinky místních. Lidé napjatě naslouchali našim lekcím, pokyvovali do rytmu hlavami a spokojeně podupávali,“ říká Qi. „Dnes už rozumím tomu, proč můj otec věnoval takovou péči tomu, aby ze mě udělal umělkyni ve hře na erhu. Chtěl, abych zdědila srdce a duši čínského umění a pomocí hudby přinesla naději, radost a vnitřní sílu těm, kdo navzdory nepříznivým okolnostem usilují o světlo a krásu. Byl to skvělý otec.“

Po absolvování šanghajské hudební konzervatoře získávala paní Qi za svou hru jedno ocenění za druhým. Nakonec se připojila k souboru Divine Performing Arts. Nyní cestuje s jeho představením Chinese Spectacular a vystupuje na nejprestižnějších divadelních a hudebních scénách po celém světě.

Qi říká, že prastará čínská kultura prosazuje harmonii mezi nebem a zemí, úctu k životu a přírodě. Právě tyto hodnoty se zrcadlí v představení Spectacular. „Dnes vystupuji na jevišti jen díky tomu, že mě otec zasvětil do svého životní poslání: zachování ducha a krásy tradiční čínské kultury pro následující generace.“

V září vystoupil soubor Divine Performing Arts - a s ním i Xiaochun Qi - v torontském Divadle Johna Bassetta. Uvedli zde zvláštní představení Mid-Autumn Spectacular u příležitosti oslav čínského Podzimního festivalu.

The Epoch Times jsou jedním ze sponzorů představení Divine Performing Arts Mid-Autumn Spectacular.