Divine Performing Arts, orchestr DPA, kombinace vychodnich a zapadnich nastroju
Orchestr souboru Divine Performing Arts. (Dai Bing/Epoch Times)

Podle buddhistického mistra, který viděl představení souboru Divine Performing Arts již jedenáctkrát, zní sloučení východní a západní orchestrace jako „nebeská hudba, kterou předtím ještě nikdo nikdy neslyšel“. „Pokud klidně nasloucháš živému vstoupení Divine Performing Arts, zní jejich hudba jako bezchybné spojení tisíců nástrojů a mnohé z nich jste nikdy předtím neslyšeli,“ říká buddhista věnující se hře na hudební nástroje a tvorbě buddhistické hudby již více než 20 let.

Zatímco při vystoupeních na celosvětovém turné Divine Performing Arts zabírají předscénu tanečníci v působivých kostýmech, zrakům diváků zůstává skryt unikátní orchestr, složený ze západních a východních nástrojů.

Paní Ying Chen, která řídí jeden ze dvou orchestrů souboru Divine Performing Arts, říká, že zkombinování nástrojů, jaký orchestr používá, je mimo Čínu jen zřídkakdy k vidění. „Spousta Číňanů je na nás pyšná. Mnozí lidé ze Západu jsou předvedením čínského umění ohromeni.“

Západní a východní metody spojeny v jeden celek

Divine Performing Arts, orchestr DPA, kombinace vychodnich a zapadnich nastroju, vedouci orchestru, Ying Chen
Paní Ying Chen, vedoucí jednoho z orchestrů souboru Divine Performing Arts. (Dai Bing/Epoch Times)

„Styly východní a západní hudby jsou velmi vzdálené. Západní hudba má sjednocený hudební systém a vyžaduje přesnost v každém aspektu. Čínská hudba se soustředí na obsah, stejně jako čínská malba, která se spoléhá na volné črty, vyhýbá se detailům a snaží se vás přenést do jiné dimenze,“ říká Ying. „Dokonale zkombinovat západní a východní hudbu je velmi těžký úkol. Pokud si nedáte pozor, výsledek není „ani ryba ani rak“. Soubor Divine Performing Arts se snaží s citem používat tuto kombinaci, aby vyjádřil vnitřní význam čínské hudby. To je důvod, proč naše hudba mnoho profesionálů opravdu baví.“

Západní orchestr přináší široký výběr různých harmonií, čímž dosahuje hlubokého a bohatého hudebního výrazu, zatímco nástroje čínské lidové hudby nesou charakteristiky lehkosti, jednoduchosti a přímosti. Obojí se vzájemně doplňuje.

„Náš orchestr je jedinečnou a důmyslnou kombinací,“ usmívá se Ying. „Zatímco technickou část tvoří směs nástrojů, sílu hudby vytváří hloubka hudebníkovy inspirace. Když se skupina umělců celým svým srdcem s čistými a soucitnými myšlenkami zasvětí divákům, diváci mohou jejich pocity a myšlenky skutečně vnímat,“ vysvětluje Ying.

Opravdové „zasvěcení“ umělců do jejich práce začíná již během skládání hudby. Skladatelé neúnavně pracují, aby svojí hudbou doplnili tanec vyjadřující děj, emoce, podstatu i ducha. Ying vysvětluje: „Naši skladatelé vložili do tohoto aspektu naší hudby mnoho úsilí. Pozorně naslouchají efektu instrumentální kombinace a berou v úvahu poselství odevzdávané prostřednictvím tance. Hledají precizní harmonii a rovnováhu, aby vytvořili dokonalý zvukový efekt.“

Každý úspěch naší hudby je dosažen skrze neustálé a opakované rozjímání, hodnocení a dolaďování. Své úsilí tomu věnují všichni dotyční umělci. Nakonec se tanec, hudba, kulisy, osvětlení, kostýmy, design a působení všeho spojí v jedno ucelené umělecké dílo.“

Čínská kultura pro západní publikum

Paní Ying říká, že „během nočních vystoupení a po představení nám nadšené publikum dává najevo svoji vděčnost a vzrušení z hudby, kterou hrajeme“.

Podle Ying soubor pomohl některým lidem ze Západu, aby si uvědomili hloubku a duchovní aspekt tradiční čínské kultury. „Divine Performing Arts jim pomáhá rozpoznat, že jejich původní pochopení čínské kultury bylo povrchní. Oni pak chválí umělecký způsob předání poselství beze slov a jsou rádi, že se naučili chápat tradiční čínskou kulturu.“

Kořeny paní Ying Chen

Narozena do rodiny profesionálních hudebníků, vyrostla Ying pod vlivem jejich uměleckých vystoupení. Výjimečný talent jí otevřel cestu do Šanghajské hudební konzervatoře. Později byla přijata ke stipendijnímu studiu na Hudební kolej Esther Boyerové v Temple University ve Spojených státech.

Chen Ying říká, že od chvíle, kdy v jejím životě převážil vliv americké kultury, začala od čínských uměleckých vystoupení upouštět. „Dokud jsem se nezačala podílet na práci v programu Divine Performing Arts, který usiluje o renesanci tradiční čínské kultury, neuvědomovala jsem si obrovskou rozmanitost a hloubku tradiční čínské kultury.“

To, co máme, musíme opatrovat. Jsem pyšná na tradiční čínskou kulturu. Chceme z pódia celému světu ukázat její bohatství, krásu a ducha.“