Kralova prizen, recenze na film, The Other Boleyn Girl, Natalia Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana
Dvě Boleynovy dívky a král Jindřich VIII společně otřesou morálními základy Anglie. (blueskyfilm.cz)

Původní název: The Other Boleyn Girl
Žánr: Drama / Historický / Romantický 
Režie: Justin Chadwick
Hrají: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana


V 16. století nastaly v Anglii velké změny. Jindřich osmý se odtrhl od papeže a od katolické víry a započal tak přerod do nové renesanční epochy v politicko-náboženském konfliktu, známém jako anglická reformace. Co vedlo jeho kroky a jaké bylo pozadí těchto historických událostí, je právě předmětem vyprávění tohoto filmového přepisu šesti set stránkového románového bestselleru Philippy Gregory The Other Boleyn Girl (Druhé Boleynovo děvče).

Román adaptoval scénárista Peter Morgan a děj filmu sleduje osudy krále Jindřicha VIII Tudora, jeho ženy Kateřiny Aragonské a klanu rodiny Boleynových. Historické výpravné drama se odehrává na dvoře Jindřicha VIII, kde vznikne několik mileneckých trojúhelníků. Spřádání intrik, touha po moci a společenském postavení spolu s vášní a ctižádostí, střídanou čistou nevinností, ovlivňuje osudy postav a způsobuje náhlé dějové zvraty.

Románová adaptace se s různými odchylkami snaží do jisté míry držet historických faktů a vypráví příběh o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které se ucházejí o přízeň krále Anglie (Eric Bana). Dívky jsou jejich ambiciózním otcem a intrikánským strýcem zapleteny do vysoké hry o moc. Pokud se stane jedna z nich královou milenkou, bude rodina Boleynových také v přízni samotného krále.

Filmové plus

Kralova prizen, recenze na film, The Other Boleyn Girl, Eric Bana
Anglický král Jindřich VIII Tudor (Eric Bana). (blueskyfilm.cz)

Herecké výkony nevystupují nad samotný příběh, jehož síla udržuje diváka v pozornosti a pohání děj dopředu. Nádherné kostýmy, navržené Sandy Powellovou, která získala Oscara za film Zamilovaný Shakespeare, jsou věrnými kopiemi šatů, zachycených na dobových obrazech z 16. století.

Výprava navozuje dojem prastaré Anglie, větší část filmu se odehrává v zachovalých dobových interiérech. Příběh se soustředí na mezilidské vztahy, intriky na dvoře krále Jindřicha a na královy slabosti. Hlavní hrdinky příběhu jsou dcery Thomase Boleyna, žijící v dobách, kdy o osudu žen rozhodovala rodina, která chce dívky použít jako nástroj při snaze u vzestup vzhůru po společenském žebříčku.

Kralova prizen, recenze na film, The Other Boleyn Girl, Scarlett Johansson, Eric Bana
Anglický král Jindřich s Mary Boleynovou. (blueskyfilm.cz)

Za zmínku stojí, že se film drží zajímavé formy, která divákovi předává skrytá morální ponaučení. Dobro se prolíná se zlem a intriky všem postupně ničí život a rozkládají mezilidské vztahy. Nastávají okamžiky, kdy je divákovi nepokrytě ukázáno, že skutečné hodnoty neleží v penězích, postavení nebo majetku, ale v rodině, upřímnosti a opravdovosti. Eric Bana se jako král Anglie nechá ovládnout touhou a pro touhu po jedné ženě dokáže převrátit celé království vzhůru nohama. Jeho záletnický charakter a touha po mládí a kráse žen se mu vymstí v plné síle a jeho slabosti jsou naplno obráceny proti němu. Eric Bana ztvárňuje krále, který se snaží ukazovat svoji sílu, ale divákovi jsou odhaleny také jeho vnitřní rozpory a nedostatky, což vytváří vzájemný kontrast.

Herecký výkon

Kralova prizen, recenze na film, The Other Boleyn Girl, Natalia Portman
Anna Boleynová po návratu od francouzského dvora. (blueskyfilm.cz)

Herecké výkony sedmadvacetileté Natalie Portman a čtyřiadvacetileté Scarlett Johanssonové provázejí celý příběh a naplňují jej uvěřitelností a dodávají mu osudový nádech naděje i zkázy. Obě sestry jsou proti sobě postaveny osudem a vytvářejí jedna druhé jasně čitelný protiklad.

Erik Bana jakoby poněkud postrádal charisma ctnostných králů, jaké předvedl například Franco Nero ve filmu Báthory, ale svoji „vedlejší roli krále,“ který právě příliš ctnostný není, uhrál uspokojivě.

Kralova prizen, recenze na film, The Other Boleyn Girl, Natalia Portman, Scarlett Johansson
Mary (Scarlett Johansson) a Anna (Natalie Portman) Boleynovy vyhlížejí krále Jindřicha. (blueskyfilm.cz)

Nejsilněji působí v příběhu především charisma žen. Z vedlejších rolí je to zejména  Kateřina Aragonská (Ana Torrent) a matka obou dívek, Lady Elizabeth Boleynová (Kristin Scott Thomasová). Herecký výkon Any Torrent je velmi přesvědčivý a dodal postavě královny na vážnosti, rozhodnosti a síle.  Kristin Scott Thomasová se stala jakousi charismatickou ztělesněnou morální silou rodiny Boleynových.

Muži přebírají převážně role intrikánů a ctižádostivých manipulátorů, což se hercům podařilo ztvárnit opravdu skvěle. Celkově je Králova přízeň dobře sehranou partií vynikajících herců.

Scénář a režie

Kralova prizen, recenze na film, The Other Boleyn Girl, Natalia Portman, Scarlett Johansson
Anny a Mary Boleynovy. (blueskyfilm.cz)

To, co se filmu vytýká, je pro mne zároveň to, co mi v celkovém aspektu nakonec připadlo právě jako dobrá věc. Některými kritiky zmiňovaná přímost nebo jednoduchost a částečná předvídatelnost děje byla pro mě vítaným aspektem. Příběhová linie byla velmi čitelná a stejně tak vývoj charakteru jednotlivých postav byl dobře viditelný a uspořádaný. Celkově probíhal děj filmu hladce a bez nesmyslných zvratů, které by musel divák pracně přemosťovat ve své fantazii. Zaměření se na dialogy a mezilidské vztahy někteří označují za blazeovanou soap operu, ale jako u 12 rozhněvaných mužů dal právě tento přístup možnost nahlédnout do vzájemných vztahů jednotlivých postav, které hýbou společností. Mezilidské vztahy jsou prostě páteří celého příběhu, kde vystupuje mnoho čitelně vyprofilovaných kladných a záporných postav v kulisách trpkého dramatu.