Image
Tim Wu je hlavní tanečník souboru Divine Performing Arts. (Velká Epocha)

Tim Wu je hlavní tanečník souboru Divine Performing Arts (DPA), umělecké společnosti, založené Číňany v New Yorku.

Od doby, kdy v roce 2006 poprvé účinkoval v souboru DPA, bývá obsazován do několika různých představení a nejpopulárnějších tanečních vystoupení, jako jsou například Dáma z měsíce, Břinkající čínské hůlky a Bubeníci císařského dvora dynastie Tang.

Wu tvrdí, že ani případné zranění mu nezabrání, aby odvedl bezchybný výkon. Věří, že je schopen překonat jakékoliv obtíže nebo výzvy, protože představení, ve kterých účinkuje, mají hluboký význam a osudovou důležitost.

"Čínský klasický tanec není jako filmový dialog, má skrytý vnitřní smysl. To, zda procítěně a čistě ztvárníte charakter své role, nezáleží na pohybech vašich rukou a nohou, rychlosti nebo síle či jemnosti vašeho tance," říká Tim Wu.

Hrdý Číňan

Wu přicestoval z Číny do Ameriky, když mu byly čtyři roky. Dlouhá léta neměl hluboké pochopení čínské kultury. Až jako člen souboru Divine Performing Arts a díky práci na představení Spectacular byl schopen k němu dospět. Pochopil pohyby a pozice čínského klasického tance až do bodu, kdy je sám mohl snadno použít.

"Předvádět krásu a dobrotu prostřednictvím tance, to je radostná zkušenost. Něco takového se mi podaří pouze při působení v DPA. Jako Číňan jsem na to hrdý," říká Wu.

Mistrovství čínského tance

Wu říká, že ztvárnění role je velmi náročnou záležitostí, a proto se při jejím nacvičování pokouší dosahovat vnitřního klidu. Často se ve svém volném čase nebo dokonce i ve spánku snaží vcítit do charakteru postavy, kterou bude hrát a přemýšlí o tom, jak by se asi v různých situacích zachovala. Zároveň také konzultuje s režisérem, co je pro jeho postavu charakteristické.

Wu ztvárňuje postavu sochaře v tanečním vystoupení Sen v jeskyni Dun Huang. Toto taneční vystoupení zobrazuje sochaře, který chová hlubokou úctu k Buddhům a rozhodne se zůstat v jeskyni Dun Huang, kde chce po zbytek svého života z kamene tesat sochy Buddhů. Při svém přemítání nad tím, jak nejlépe opracovat kámen, upadne do hlubokého spánku a ve snu spatří nebeskou říši, v níž meditují Buddhové a nebeské krásky rozhazují nádherné květy.

Tato scéna se pro sochaře stane nekonečnou inspirací. Když se probudí, je plný energie a znovu může pokračovat ve své práci.

"Když jsem účinkoval v roli sochaře, režisér mi poskytl hodně nápadů, jak ztvárnit mou postavu a znázornit pocity prostřednictvím tanečních pohybů," říká Wu a dodává, "Pohyb musí vyjádřit, že sochy Buddhů, které sochař vytvořil, byly inspirovány Bohy a vyrobeny jeho vlastní rukou. Zároveň musí jeho výraz vypovídat o prožívané úzkosti, smíšené se štěstím i úžasem."

Ohromný jevištní efekt

Wu dává přednost skupinovým tancům, protože vytvářejí větší dynamiku a mají ohromný jevištní efekt. Skupinový tanec vyžaduje schopnost každého tanečníka ztotožnit se s ostatními. Každý musí pro dobrou synchronizaci přesně následovat taneční tempo. Ve skupině jedenácti až dvaceti tanečníků musí všichni tanečníci v různých představeních tančit jako jedno tělo.

Dosažení synchronizace je obtížná věc, říká Wu, ale díky pilnému cvičení a vzájemné pomoci jsou tanečníci schopni obtíže překonat. "Kdykoli vyvstanou problémy, každý hledá nedostatky u sebe a ve svém nitru. Díky tomu je každý šťastný, když společně pracujeme," říká Wu.

Učitelé a choreografové tanečníkům poskytují velkou inspiraci. Každý z nich ze sebe dává svým svěřencům to nejlepší.

Dokud jsou naše srdce spojena

Wu říká, že pohled na ostatní tanečníky ho povzbuzuje. Když je vidí na sobě tvrdě pracovat a neúnavně cvičit, má i on sám menší sklon být líný.

Umělci musejí během představení Spectacular často a velmi rychle měnit kostýmy, mnohdy třikrát až čtyřikrát za večer. Jen když všichni dobře spolupracují a dokáží si vzájemně pomoci, jdou věci hladce.

"Dokud jsou naše srdce spojena, není dosažení našich úkolů tak obtížné," usmívá se Wu.

"Doufám, že se na naše představení přijede podívat ještě více lidí, protože budou moci spatřit a pochopit ryzost tradiční čínské kultury. Ať už jsou to Číňané nebo lidé ze Západu, pokud otevřou svá srdce, pocítí její nesmírnou sílu," uzavírá.