Jeden šíp zlomíš snadno, svazek šípů těžko. (Jozef Patka)
Jeden šíp zlomíš snadno, svazek šípů těžko. (Jozef Patka)

Za časů jižních a severních dynastií existovalo království Tuguhun, založené kočovným národem Xianbei v severozápadní pohraniční části země. Acai byl vládcem tohoto království.

Acai měl dvacet synů, každý z nich byl silný a měl bojové schopnosti i vlastní odborné znalosti. Když Acai vážně onemocněl, zavolal si všechny své syny a poprosil každého z nich, aby mu dal jeden šíp. Pak vyzval svého mladšího bratra Mu Liyana: „Prosím, vezmi jeden šíp a zlom ho.“ Mu Liyan ho zlomil s lehkostí. Acai mu povídá: „A teď vezmi zbylých devatenáct šípů a zlom je.“ Mu Liyan nemohl svazek šípů rozlomit. Acai vysvětlil: „Už chápeš? Jeden šíp zlomíš snadno, ale svazek šípů jen velmi těžko. Dokud budeme všichni s jedním srdcem spolupracovat, bude naše království stabilní.“

Acaiovo „jeden šíp zlomíš snadno, svazek šípů těžko“, společně s čínským rčením ze starých časů, „když se lidská srdce spojí, posunou i horu Tai“, ukazuje na důležitost, jakou má, když lidé do něčeho společně vloží svá srdce.

Článek v němčině