Podle zprávy, vydané Yangcheng Evening News, uvedl pan Lin He, odborník na genetiku a člen Čínské akademie věd, ve svém proslovu na Sjezdu lékařské akademie, že neustálý nárůst melaminem kontaminovaných potravin je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který přímo ovlivňuje počet vrozených vad u čínských novorozenců.

Uvádí, že míra vrozených vad v Číně dosáhla 4% a je pravděpodobné, že bude stále stoupat. Během posledního roku bylo až u 15% novorozenců ve městě Guangzhou diagnostikováno více prstů na nohou, otoky, vrozené srdeční vady, rozštěpy rtu a jazyka. Vrozené vady zapříčiňuje mnoho faktorů, včetně znečistěného životního prostředí, barviv s obsahem olova používaných v domech, na nábytku apod., špatná životospráva a podvýživa.

Na dotaz, zda může nenarozené dítě ovlivnit, když těhotná matka užívá mléko z kontaminovaného prášku, Lin He odpověděl, že dlouhodobá konzumace potravin kontaminovaných melaminem má samozřejmé zdravotní následky. Pokusy na zvířatech potvrdily mimo jiné vysoké riziko výskytu rakoviny.

Mnoho potravin, zpracovávaných v současné době v Číně, je kontaminováno melaminem, což může být jedna z příčin rostoucího výskytu vrozených vad. Znečištěné mléko a vaječné produkty pravděpodobně nezvyšují pouze riziko ledvinových kamenů u dětí, ale přispívají také k rostoucímu množství porodních defektů. Dlouhodobý dopad kontaminace melaminem zatím není znám.

Article in English