28. června 2008 protestovalo přes 30 000 lidí ve městě Weng’an v provincii Guizhou na jihozápadě Číny. Dav demoloval a podpaloval policejní auta; policisté utíkali a schovávali se v horních patrech budovy. (Epoch Times)
28. června 2008 protestovalo přes 30 000 lidí ve městě Weng’an v provincii Guizhou na jihozápadě Číny. Dav demoloval a podpaloval policejní auta; policisté utíkali a schovávali se v horních patrech budovy. (Epoch Times)

9. prosince, den před šedesátým výročím vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, zveřejnila skupina 303 Číňanů z různých společenských vrstev otevřený dopis s názvem „Charta 08“. Dokument, jehož autoři žádají politickou reformu, přitáhl značnou pozornost čínské veřejnosti a během týdne (do 17. prosince) jej podepsalo dalších 5 000 lidí.

Rok 2008 byl pro Čínu katastrofální. Přírodní a člověkem způsobené pohromy přicházely jedna za druhou. Přes 100 milionů lidí bylo v lednu postiženo ničivými sněhovými bouřemi; v březnu začal další vojenský zásah v Tibetu; 80 000 lidí zemřelo při srpnovém sichuanském zemětřesení a v září vyplul na hladinu melaminový skandál se závadnými potravinami.

Po mnoha letech potlačování sociálních nepokojů ze strany vlády dosáhlo napětí mezi občany a režimem takové intenzity, že připomíná hustý oblak výbušného plynu, který čeká na jiskru, jež ho odpálí. Přes 30 000 lidí v červnu demonstrovalo před centrem místní vlády a policie v jihozápadní Číně na protest proti tutlané vraždě studentky; v září desítky tisíc lidí protestovaly v centrální provincii Hunan kvůli zapojení vlády do finančního skandálu; přes 50 000 protestujících v listopadu bojovalo s policií v Longnanu na severozápadě Číny v provincii Gansu. Rozsah a množství protestů roste v Číně s každým dalším měsícem.

Lidé, kteří si jdou stěžovat na úřady, oblékají tričko na podporu údajného vraha policistů Yanga Jia; slova na tričku jsou Yangovo údajné motto: „Když mi nedáte odpověď, já vám dám lekci.“ (Epoch Times)
Lidé, kteří si jdou stěžovat na úřady, oblékají tričko na podporu údajného vraha policistů Yanga Jia; slova na tričku jsou Yangovo motto: „Když mi nedáte odpověď, já vám dám lekci.“ (Epoch Times)

Pro čínské úřady je jistě varovným signálem, že většina Číňanů projevuje sympatie Yangovi Jia, údajnému vrahovi několika policistů. Yang Jia byl mezitím spěšně popraven, jen pět dní poté, co mu nejvyšší soud přiřkl nejvyšší trest. Yangova slova: „Když mi nedáte odpověď, já vám dám lekci,“ se stala heslem mnoha Číňanů ze sociálně slabších společenských vrstev. Je jisté, že občané ČLR nyní odsuzují vládnoucí komunistickou stranu daleko otevřeněji než dříve a ventilují-li svůj hněv, častěji než v minulosti vykřikují protikomunistická hesla a ničí komunistické symboly,.

Ve srovnání s agresivními případy občanské neposlušnosti, které jsou zmíněny výše, je „Charta 08“ jemným, intelektuálním apelem. Dopis vyzývá k právním reformám, demokracii a ochraně lidských práv, uplatňování vyvážené moci, znárodnění armády atd., tedy k idejím, široce uznávaným v čínských akademických kruzích.

Dopis podepsala řada významných čínských intelektuálů a aktivistů jako je právník Yu Haocheng, ekonom Ma Yishi, advokát Mo Shaoping, spisovatel Liu Xiaobo, novinář Li Datong, advokát a obhájce lidských práv Zheng Enchong a další.

Politický komentátor Cheng Pokong říká, že „Charta 08“ je skutečně kopií československé „Charty 77“ z roku 1977. Čínští intelektuálové se podle něj mírnými slovy obracejí na osoby u moci a doufají, že se v tomto kritickém okamžiku Čína vydá cestou demokracie.

Čínský komunistický režim zjevně nedokázal snést ani tuto mírnou kritiku. Den před vydáním „Charty 08“ režim zatkl spisovatele Liu Xiaobo a odborníka na ústavní právo Zhanga Zuhua, kteří se podíleli na tvorbě textu Charty. Zhang byl sice krátce nato propuštěn, ale Liu je od chvíle zatčení nezvěstný.

Režim okamžitě zahájil celostátní vlnu výslechů a vyšetřování. Mnozí intelektuálové, kteří dopis podepsali, jsou už sledovaní nebo setrvávají v domácím vězení.

Někteří komentátoři se domnívají, že potlačování „Charty 08“ dokazuje, že čínský komunistický režim se nedokáže zlepšit politickou reformou. Hostující profesor na Kolumbijské univerzitě Gao Wenqian, autor knihy Zhou Enlai: Poslední dokonalý revolucionář, poznamenal, že Liuovo zatčení je důkazem, že současný režim nemá v úmyslu se politicky reformovat.

„Chartu 08“ podpořila i Přechodná čínská vláda (China Interim Government). Ta ve svém prohlášení uvádí, že samotná existence Čínské komunistické strany je základní překážkou pro uskutečnění cílů „Charty 08“. Čínská přechodná vláda věří, že myšlenky „Charty 08“ mohou být naplněny jedině odstraněním a rozložením Čínské komunistické strany.

Article in English