„Klíčem k řízení spřežení je kůň, který je ochotný táhnout, a další věcí je také charakter toho, kdo koně řídí, a jeho koncentrace při vedení koně.
Klíčem k řízení spřežení je kůň, který je ochotný táhnout, a další věcí je také charakter toho, kdo koně řídí, a jeho koncentrace při vedení koně."(Flickr.com)

Kniha „Han Fei Zi - Yu Lao“ obsahuje příběh nazvaný „Jak Zhao Xiang Zhu řídil koňské spřežení“. Wang Liang učil Zhaa, jak správně řídit koňský povoz. Zhao jej pak vyzval k závodu. Během závodu Zhao třikrát vyměnil koně svého spřežení za čerstvé, ale navzdory svému úsilí stále zůstával pozadu. Nakonec zdvořile požádal Wan Lianga, zda by mu předal všechny své cenné rady.

Wang Liang mu odpověděl: „Naučil jsem tě všechny své techniky, ale používáš je nesprávně. Klíčem k řízení spřežení je kůň, který je ochotný táhnout, a další věcí je také charakter toho, kdo koně řídí, a jeho koncentrace při vedení koně. Jen pak bude tvoje jízda rychlá a dosáhneš delších vzdálenosti za kratší dobu. Ty ses pouze soustředil na to, jak mne dostihnout, když jsi zůstal pozadu, a když jsi byl vpředu, obával ses, že tě předjedu. V těchto závodech jsi jednou vzadu a jednou vpředu. Tvoje myšlenky se soustředily jen na mě. Jak potom můžeš správně vést svého koně? To byla příčina toho, že si zůstal pozadu.“

Pro dosažení zamýšleného výsledku klade starověké čínské lidové umění důraz na soustředění se na dělání jedné věci. Veškeré rozptylující myšlenky musí být odloženy; člověk musí pochopit zásady a skutečně si osvojit všechny techniky. Jen tak může dosáhnout svého cíle.

Article in English