Ilustrační foto. (Aira/Pixelo)
Ilustrační foto. (Aira/Pixelo)

Podle Laut Shishuoxinyua, když císař Tang Taizong z dynastie Tang jednou odcházel ze soudního slyšení, procházel okolo stromu. Císaři se listí a větve stromu zalíbily. Císařův podřízený jménem Yuwenshiji stál poblíž a pokoušel se císaři vlichotit tím, že o stromu říkal samé dobré věci. Tang Taizong lichotníka pokáral: „Wei Zheng mi říkal, abych se držel dále od lidí s nízkým charakterem. Ačkoliv jsem předpokládal, že bys mohl být jedním z nich, nebyl jsem si tím až do této chvíle jistý.“ Yuwenshiji byl zdrcen a požádal císaře za odpuštění.

Konfucius řekl: „Mám za to, že ti s nízkým charakterem, kteří mají ostré jazyky, škodí našemu národu. Ale také musíme oddělit ty, kteří se pokouší vlichotit. Takoví lidé snadno rozeznají, co jejich nadřízení chtějí a jak jim udělat radost. Aby toho dosáhli, budou takoví lidé věci přikrášlovat, překrucovat pravdu a škodit těm, kteří jsou čestní a poctiví. Proto se tedy držte dále od lidí, kteří vám pochlebují!“

Přímé pokárání Yuwneshijiho je toho dobrým příkladem.

Není těžké rozlišit od ostatních člověka s nízkým charakterem. Ten, kdo mluví pravdu a odváží se říci, co si skutečně myslí, je čestným člověkem. Ti, kteří se pokoušejí vlichotit a pochlebovat, jsou lstiví a intrikánští lidé.

Article in English