20090601-persecute-610
Tianmen, Čína - tajný agent drží nůž na krku praktikujícího Falun Gongu. (minghui.net)

Takzvaný Úřad 610 si vysloužil přídomek „záhadný“, někteří mu také přezdívají „Čínské Gestapo“, ale daleko výstižnější je jeho dramatické pojmenování „Zbraň namířená proti Falun Gongu.“

Ve světě se vždy odehrává řada utajovaných operací, k těm nejméně známým a také nejméně průhledným patří pronásledování náboženských skupin v Číně.

Naštěstí se vždy někde objeví střípky z celkové mozaiky událostí a náhodní očití svědkové, kteří naleznou odvahu vypovídat, nebo se ozve svědomí samotných aktérů utajovaných operací. Všechny tyto skutečnosti daly vzniknout následujícím zjištěním a napomohly při odhalení nejrozsáhlejší a nejbrutálnější genocidy, o které David Matas, jeden z kanadských vyšetřovatelů, prohlásil: „Je to nový druh zla, se kterým jsme se před tím nikdy nesetkali“.

Abychom pochopili příčiny vzniku takových uskupení, jako je Úřad 610 nebo Gestapo, musíme se dát po stopách politických intrik a nahlédnout do světa „černých praktik“ totalitních režimů. Funkci a neomezené pravomoci německého Gestapa lze upřesnit jako „vládou podporovaná popravčí četa“ nebo „soudce s neomezenou mocí“. Takové uskupení provádí tu nejčernější a také nejkrvavější práci na poli odstraňování cíleně označených skupin lidí.

Zatím co druhá světová válka pominula a svět se pomalu vyrovnal s hrůzami vyhlazovacích táborů, kde zemřely tisíce Židů, začalo se tajně, před zamlženými zraky mezinárodního společenství v nejlidnatější zemi světa odehrávat nové, možná ještě hrůznější drama.

10. června 1999, téměř dva měsíce před rozhodujícím projevem bývalého čínského vůdce Ťiang Ce-mina, se ustavuje zvláštní skupina lidí, rozdávají se speciální pravomoci a rozdělují úkoly a pověření. Ze zápisu ze schůze čínského politbyra je patrné, k čemu se tehdy začínalo schylovat.

Následně po ustavení takzvaného Úřadu 610 a jeho pověření "vyhladit Falun Gong", uvádí zpráva nevládní mezinárodní lidsko-právní organizace Amnesty International vydaná v roce 2000, že „od začátku pronásledování v červenci 1999 zemřelo ve vazbě nebo krátce po propuštění sedmdesát sedm praktikujících Falun Gongu za podezřelých okolností”.

Události, o kterých se jen málokterý Číňan odváží promluvit, přitahují pozornost kanadských vyšetřovatelů, kteří pod vedením bývalého kanadského tajemníka pro Asii a Tichomoří Davida Kilgoura začínají vyšetřovat utajované praktiky prováděné za zdmi čínských vězení. Vyšetřovatelé ve své souhrnné zprávě z vyšetřování uvádějí: Převážná většina politických vězňů v Číně jsou lidé praktikující Falun Gong. Odhadované dvě třetiny obětí mučení v čínských věznicích jsou praktikující Falun Gongu. Extrémní slovník, jaký používá čínský režim proti Falun Gongu, nemá obdoby, nedá se srovnávat s kritikou, jakou Čína vysílá na adresu obětí, které Západ obvykle brání, a která je v porovnání relativně mírná. Ročně zdokumentované případy svévolného zabití a zmizení praktikujících Falun Gongu dalece překračují podobné počty v jakékoli jiné skupině obětí.

Kanadští vyšetřovatelé si uvědomili ústřední roli Úřadu 610 při řízené genocidě a ve své zprávě následně napsali: "Čínská vláda vytvořila zvláštní úřad, pověřený vykonávat represi proti Falun Gongu. Tento úřad má představitele po celé Číně. Protože byl zřízen desátého dne šestého měsíce roku 1999, říká se mu ve zkratce Úřad 610. Úřad 610 má své představitele v každé provincii, městě, obvodu, univerzitě, vládním úřadu a podniku, které vláda v Číně vlastní."

20090601-sa-shooting-03
Australský příznivec Falun Gongu, kterému prostřelili nohy tajní agenti na jeho cestě k soudu. Ctěl podat trestní oznámení na Tiang Ce-mina, severní Afrika, 2004. (minghui.net)

Podle vyšetřovatelů na začátku neběžela kampaň proti Falun Gongu hladce, proto byla přijata radikálnější opatření a kvůli obavám z následného nesení odpovědnosti za připravované zabíjení byly všechny spojené aktivity ještě více utajeny. Vždy ovšem existuje možnost, že někdo začne mluvit…

Li Baigen, zástupce ředitele Plánovací kanceláře pekingské samosprávy, říká, že se zúčastnil setkání ve Velké lidové síni v Pekingu, kam v roce 1999 tři muži v čele Úřadu 610 svolali přes tři tisíce vládních funkcionářů, aby diskutovali kampaň proti Falun Gongu, která v té době „nešla dobře”. Na náměstí Tiananmen neustále docházelo k demonstracím a apelům proti pronásledování. Šéf Úřadu 610 Li Lanqing oznámil novou vládní politiku vůči hnutí: „Hanobit jejich pověst, zruinovat je finančně a zničit fyzicky." Tolik říká vyšetřovací zpráva Davida Kilgoura a Davida Matase, proslulého kanadského právníka. „Až po tomto setkání začala být úmrtí stoupenců v rukou policie zaznamenávána jako sebevraždy,“ říkají vyšetřovatelé.

Zabíjení a násilné represe nejsou v Číně a ve světě ničím neobvyklým a lidé přítomnost tohoto druhu "zla" již znají po dlouhé věky. Ale o čem vlastně advokát a vyšetřovatel David Matas mluvil na tiskové konferenci, kde byla poprvé světu představena vyšetřovací zpráva nazvaná „Krvavá sklizeň“ ? Když tehdy říkal „nový druh zla, se kterým jsme se před tím nikdy nesetkali“, co tím vlastně myslel?

Stopy vedou vyšetřovatele do čínských armádních nemocnic. Jeden z nich vytáčí telefonní číslo a vede rozhovor za přítomnosti dalších svědků, kteří sedí u odposlechových sluchátek. Průběh rozhovorů se zaznamenává na datové nosiče…(zvukový signál vytáčení a telefonního zvonku)…

Přepis telefonního vyšetřování

(Poznámka: zkratka V znamená vyšetřovatel)

Záchytné centrum města Mishan, provincie Heilongjiang (8. června 2006):


V: Máte poskytovatele z Falun Gongu? …
Pan Li: Měli jsme, ano.
V: … a co teď?
Pan Li: … Ano.
……
V: Můžeme si přijít vybrat nebo nám je přímo poskytnete?
Pan Li: Poskytneme vám je.
V: A co cena?
Pan Li: Probereme to, až přijdete.
……
V: Kolik jich máte pod 40 let?
Pan Li: Docela dost.
……
V: Jsou to muži, nebo ženy?
Pan Li: Muži
……
V: Teď, co se týče … mužů z Falun Gongu, kolik jich máte?
Pan Li: Sedm, osm, teď jich tu je pět, šest.

Nemocnice Minzu města Nanning v autonomní oblasti Guangxi (22. května 2006):

V: Můžete sehnat orgány od praktikujících Falun Gongu?
Dr. Lu: Dovolte mi říci, že nemáme, jak [je] dostat. V Guangxi je teď dost obtížně je dostat. Pokud nemůžete čekat, doporučuji vám jít do Guangzhou, protože pro ně je velmi snadné dostat orgány. Mohou je shánět po celé zemi. Když provádí transplantaci jater, mohou pro vás zároveň dostat ledvinu, takže je to pro ně velmi snadné. Mnoho oblastí, kde je nedostatek orgánů, za nimi chodí pro pomoc.
……
V: Proč je pro ně snadné je dostat? …
Lu: Protože jsou významná instituce. Kontaktují soudní systém jménem celé university.
V: Pak tedy používají orgány od praktikujících Falun Gongu?
Lu: Správně…
……
V: … Ty, co jste používali dřív, byly ze záchytných center nebo věznic?
Lu: Z věznic.
V: … A bylo to od zdravých praktikujících Falun Gongu…?
Lu: Správně. Vybírali jsme ty dobré, protože zabezpečujeme kvalitu našich operací.
V: To znamená, že vybíráte orgány sami.
Lu: Správně…
……
V: Jak je obvykle starý dodavatel orgánu?
Lu: Obvykle kolem třiceti.
V: … Pak je jdete do vězení osobně vybrat?
Lu: Správně. Musíme je vybírat.
V: Co když si ten vybraný nechce nechat odebrat krev?
Lu: Určitě nás to nechá udělat.
V: Jak?
Lu: Určitě najdou způsob. Proč se o to staráte? Tyhle věci by vás neměly zajímat. Mají své postupy.
V: Ví ten člověk, že jeho orgán bude odebrán?
Lu: Ne, neví.

Šanghajská nemocnice university Jiaotong a centrum transplantace jater (16. března 2006):

V: Chtěl bych vědět, jak dlouho musí [pacienti] čekat [na transplantaci jater].
Dr. Dai: Zdroje orgánů máme, jsou k dispozici každý den. Děláme transplantace každý den.
V: Chceme čerstvé, živé.
Dr. Dai: Všechny jsou živé, všechny živé…
V: Kolik [transplantací jater] jste udělal?
Dr. Dai: Udělali jsme 400 až 500 případů… Vaše hlavní práce je přijít a mít připravené peníze, dost peněz.
V: Kolik to stojí?
Dr. Dai: Pokud jde všechno hladce, je to kolem 150 000 RMB… 200 000 RMB.
V: Jak dlouho musím čekat?
Dr. Dai: Potřebuji zkontrolovat vaši krevní skupinu… Když přijdete dnes, mohu to pro vás udělat do týdne.
V: Slyšel jsem, že některé jsou od těch, kdo praktikují Falun Gong, od těch, kteří jsou velmi
zdraví.
Dr. Dai: Ano, máme. Nemohu mluvit jasně po telefonu.
V: Pokud mi můžete najít tenhle druh, přijdu velmi brzy.
Dr. Dai: Je to ok. Prosím přijďte.
V: … Jaké je vaše příjmení? …
Dr. Dai: Jsem dr. Dai.

Lékařská universita a transplantační centrum Zhengzhou v provincii Henan (14. března 2006):

Dr. Wang: … zajisté, [orgán] je zdravý.. Pokud není zdravý, nevezmeme ho.
V: Slyšel jsem, že ty ledviny od praktikujících Falun Gongu jsou lepší. Máte je?
Wang: Ano, ano, vybíráme všechny mladé a zdravé ledviny…
V: Takže ty, kteří praktikují tenhle [Falun] Gong.
Wang: Co se toho týče, můžete být v klidu. Promiňte, nemohu vám toho moc říci po telefonu.
V: Dostáváte [je] mimo město?
Wang: … Máme z města a mimoměstské.
……
V: Jaké je vaše příjmení?
Wang: Wang.

Orientální transplantační centrum (nebo také 1. Tianjinská centrální nemocnice), město Tianjin, (15. března 2006):

V: Je to vrchní lékař Song?
Song: Ano, mluvte prosím.
……
V: Její doktor jí řekl, že ledviny jsou dost dobré, protože praktikoval … Falun Gong.
Song: Samozřejmě. Všichni, co máme, dýchají a mají puls… Doteď jsme tento rok měli více než deset ledvin, více než deset takových ledvin.

V: Více než deset takových ledvin? Myslíte živá těla?
Song: Ano, je to tak.

Nemocnice Tongji ve městě Wuhan, provincie Hubei (30. března 2006):

V: Kolik [transplantací ledvin] můžete udělat za rok?
Úředník: … Naše oddělení provádí nejvíc z celé provincie Hubei. Děláme mnoho, když je dost dárců.
V: … Doufáme, že poskytovatelé ledvin jsou živí. Sháníme transplantace živých orgánů od vězňů, například z živých těl vězňů, kteří praktikují Falun Gong. Je to možné?
Úředník: To není problém.

Hlavní nemocnice vojenské oblasti Guangzhou, provincie Guangdong (12. dubna 2006):

V: Je to dr. Zhu …?
Zhu: Ano, to jsem já.
V: Jsem z nemocnice 304. … Mám dva příbuzné v nemocnici 304. Nemáme teď dostatečný přísun ledvin. Udělali jsme mnoho [transplantací ledvin] v roce 2001, 2002 a 2003…
Zhu: Ano…
V: Zjistili jsme, že ledviny od mladých lidí a [praktikujících] Falun Gongu jsou lepší. Co vaše nemocnice, třeba ledviny od Falun Gongu?
Zhu: Máme velmi málo ledvin od Falun Gongu.
V: Ale pořád nějaké máte?
Zhu: Není to těžké pro [krevní] skupinu B. Když sem přijdete, můžeme to rychle připravit, určitě před 1. květnem.
V: Přijde dodávka před 1. květnem?
Zhu: Několik dodávek.
V: Budete mít nějaké po 1. květnu?
Zhu: Po 1. květnu možná budete muset čekat do 20. května, nebo déle.

První záchytné centrum města Qinhuangdao, provincie Hebei (18. května 2006):

V: Je to První záchytné centrum města Qinhuangdao?
Úředník: Co se děje?
V: Děláme transplantace a nemáme dost orgánů.
Úředník: Nemusíte sem volat. Zavolejte prostě na soud.
V: Který soud?
Úředník: Střední lidový soud. O takových věcech musíte jednat s nimi.
V: V roce 2001 jste poskytovali živé orgány od mladých a zdravých lidí, kteří praktikovali Falun Gong…
Úředník: Nemusíte mluvit o těch časech. Už je to tolik let. Teď to jde přes soud. Prostě jim zavolejte.

Druhé záchytné centrum města Qinhuangdao, provincie Hebei (18. května 2006):

V: … zajímalo by mě, jestli máte ještě dodávky orgánů od lidí, jako ti, co praktikují Falun Gong?
Úředník: Ne, nemáme teď Falun Gong [orgány]. Je tu velmi málo lidí – skoro nikdo. Po roce 2000 tu [bylo] mnoho Falun Gong [orgánů].

Nemocnice letectva v Chengdu (29. dubna 2006):

V: Pacient zdůrazňoval, že chce orgán od mladého a zdravého člověka. Nejlepší jsou od těch, kdo praktikují Falun Gong. Bude mít takovou příležitost?
Primář Xu: Ano.
V: Ano?
Primář Xu: Bude mít takovou příležitost.
...
V: Mělo by to být od mladého a zdravého, který praktikuje Falun Gong!
Primář Xu: Žádný problém.

Fakultní nemocnice č. 1 Jiaotongské univerzity v Xi’anu (11. dubna 2006):
...
V: Jak dlouho musím čekat na dodávku orgánu?
Dr. Wang: ... Pravděpodobně to bude do května.
V: Je ta ledvina z živého těla?
Dr. Wang: Máme také játra z živého těla.
V: Máte také játra z živého těla?
Dr. Wang: Máme, máme.
...
V: Zdrojem orgánů je živé lidské tělo?
Dr. Wang: Správně.
V: Jsou nějaké pracovní tábory, které vězní praktikující Falun Gongu a pak jsou z jejich živých těl odebírány orgány...
Dr. Wang: Ano, ano. To, o co nám jde, je kvalita. Nestaráme se o zdroj. Co byste řekl? Teď jsou v Číně tisíce případů transplantací jater. U každého je to stejné. Není možné, že kvůli tomu, že unikly
nějaké informace, všichni přestanou dělat transplantace orgánů.

Nemocnice Shanghai Ruijin (25. října 2006):

V: Používáte živé ledviny [na transplantace]?
Lékař: Ano.
V: „Dobře, máme příbuzného v Shenyangu, říkal, že to vypadalo, že tam použili docela hodně ledvin a měly lepší kvalitu. Mluvil o těch od Falun Gongu, že ano? Používáte taky tenhle druh?

Lékař: Ano
V: Páni, vy tyhle používáte taky?
Lékař: Ve všech nemocnicích je to stejné.

V: Rozumím, je to proto, že ty Falun Gong jsou o hodně zdravější, že ano?
Lékař: Správně.

Fakultní nemocnice Lékařské university Vnitřního Mongolska č. 1 (14. listopadu
2006):


Lékař: Nedávno jsme mohli mít [živé zdroje]…

V: Jaký druh, ty Falun Gong jsou dobré.

V: Kolik stojí transplantace jater?
Lékař: Jsme poměrně levní – 150 až 200 tisíc yuanů.
V: Jak dlouho musíme čekat?
Lékař: Asi měsíc.

V: Ten druh, ty Falun Gong [poskytovatelé orgánů] jsou lepší ..

Lékař: Já vím, já vím. Až přijdete, promluvím s vámi. Obávám se, že vám to teď nemohu moc dobře vysvětlit.
V: Dobře, takoví, co praktikují Falun Gong, ti jsou velmi zdraví.
Lékař: Já vím, já vím.
V: Můžete je sehnat? Jestli je to…
Lékař: Určitě můžu.


Souhrnná vyšetřovací zpráva „Krvavá sklizeň“ je ke stažení na adrese: organharvestinvestigation.net