Televízia Rojko - prvá internetová televízia, na vysielaní ktorej sa podieľajú ľudia s mentálnym postihnutím a ľudia s autizmom ako redaktori, reportéri, kameramani, herci a technici.
Televízia Rojko - prvá internetová televízia, na vysielaní ktorej sa podieľajú ľudia s mentálnym postihnutím a ľudia s autizmom ako redaktori, reportéri, kameramani, herci a technici. Foto (c) TV Rojko.

Vedeli by ste si predstaviť život bez počítača? Mnohí z nás určite nie. Počítač a internet využívame denno-denne, či už pracovne, na zábavu, alebo na komunikáciu s priateľmi. Dnes je úplne bežné mať jeden počítač v práci, druhý doma. A ak by to bolo niekomu málo, môže si „zasurfovať" v najbližšej net-café. Avšak sú medzi nami ľudia, ktorým prístup k počítaču sťažujú rôzne obmedzenia.

Medzi nich patria aj ľudia s mentálnym postihnutím, ktorých neobmedzuje len ich vlastný handicap, ale často i strach zo strany okolia. Občianske združenie OZ Bol raz jeden človek sa preto rozhodlo využiť informačno-komunikačné technológie na rozvoj osobnosti mladých ľudí s mentálnym postihnutím a na podporu informovanosti verejnosti o tejto problematike -prišlo s unikátnym projektom Televízia Rojko.

Občianske združenie OZ Bol raz jeden človek vďaka podpore Nadácii pre deti Slovenska bude môcť zakúpiť novú techniku i zapojiť ďalších mladých ľudí s postihnutím do projektu.
Občianske združenie OZ Bol raz jeden človek bude môcť vďaka podpore Nadácii pre deti Slovenska zakúpiť novú techniku i zapojiť do projektu ďalších mladých ľudí s postihnutím. Foto (c) TV Rojko.

Intenzívny a dlhodobý záujem klientov OZ Bol raz jeden človek o počítač, internet, fotoaparát a kameru postupne viedol k úvahám spojiť prácu s týmito výdobytkami modernej doby do jedného uceleného projektu. Keďže poslaním združenia je podporovať ľudí s mentálnym postihnutím na ceste k väčšej samostatnosti a zároveň informovať verejnosť o tejto problematike, bolo vytvorenie internetovej televízie prirodzeným vyústením ich doterajších aktivít.

Televízia Rojko je prvá internetová televízia, na príprave ktorej sa podieľajú reportéri, kameramani, redaktori a herci s mentálnym postihnutím a s autizmom. Cieľom televízie nie jen len informovať verejnosť o aktivitách združenia a o zaujímavých udalostiach v Bratislave a v okolí, ale predovšetkým hravou formou rozvíjať osobnosť ľudí s mentálnym postihnutím (v oblasti sociálnej, komunikačnej a kognitívnej), posilniť ich integráciu, prispieť k rozvoju mediálnej výchovy a netradičným spôsobom informovať verejnosť o problematike ľudí s postihnutím.

V súčasnosti má Televízia Rojko 8-členný štáb tvorený ľuďmi s mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom a Aspergerovým syndróm a 4 dobrovoľníkov. Prvý videofilm bol odvysielaný koncom mája 2009.