20090801-cinske-znaky-jedna-yi-

V této nové sérii článků zkoumajících čínské znaky vysvětlíme jako první znak (yī), který představuje koncept „jedné" a „prvního".

V čínské kultuře má tento znak hlubší smysl, neboť představuje pohled starých Číňanů na náš vesmír. Mnozí z vás už možná slyšeli slovo „Tao" nebo „Taiji". Lidé ze starobylé Číny věřili, že před tím, než vznikl vesmír, vládl chaos a nekonečno. Znak  (yī) 一 (vodorovná čára) naznačoval, že vesmír vznikl v jednom momentě. Ve stejnou chvíli vznikly i protichůdné síly jing a jang. Nebesa a Země a vše ve vesmíru se vyvinulo ze vzájemného působení jinu a jangu a je věčné. Proto symbol 一 označuje také jednotu nebo celek.

Následujíc pochopení, že znak 一 znamená v čínském jazyku vytvoření Nebes a Země, může také reprezentovat koncept prostoru. Když například přidáte krátkou vodorovnou nebo svislou čáru nad  znak 一, dostanete starobylý znak 上 (shàng), který znamená „nahoře".  Když  přidáte krátkou vodorovnou nebo svislou čáru pod znak 一, dostanete starobylý znak下 (xià), který znamená „dole".

20090801-cinske-znaky-jedna-yi-yinyang-20090801-cinske-znaky-jedna-yi-nebe-zeme-

Zejména prostor nad znakem 一 často znamená nebeský svět a prostor pod znakem 一 symbolizuje lidský svět. Někdy prostor nad 一 symbolizuje energii jang a prostor pod 一 zase energii jing. Díky tomu mohou čínské znaky ukazovat různé prostorové dimenze. Později také použijeme různé ilustrace tohoto systému, až budeme představovat související znaky.

20090801-cinske-znaky-jedna-yi-nahore-dole-20090801-cinske-znaky-jedna-yi-rozklad-

Pojďme prozkoumat blíže proces tvorby čínských znaků. Už víme, že 上 znamená nahoře a 下 znamená dole. Znak 卡 (kǎ), zobrazený níže, kombinuje 上 a 下. Už možná tušíte, co 卡 vyjadřuje?

Používá se k vyjádření zlomového bodu, jako 關 (guān; překročit) 卡 a 邊 (biān; hranice) 卡. Znak 卡 také vyjadřuje, že věci se nemohou pohnout ani nahoru ani dolů. Proto je jeho další význam 卡 „blokovat".

V moderním světě se 卡 využívá také k překladu cizích výrazů. Například k překladu anglického slova pohlednice. Narozeninová pohlednice je 生 (shēng; narození) 日 (rì; den) a 卡. Čínský překlad slova karton je 卡通. 通 (tōng) znamená spojení. A protože 卡 se v moderní době vyvinulo do významu papír a obrázek, spojení znaků 卡通 se tak stává výborným překladem pro slovo karton, v literárním významu „spojování obrázků".

20090801-cinske-znaky-zlomovy-bod-ka-20090801-cinske-znaky-zlomovy-bod-

Čínský překlad obsahuje nejenom zvuk jako anglické slovo, ale také naznačuje jeho význam. Tento příklad ukazuje, že poté, co se vytvoří čínský znak, budují a vyvíjejí se také jeho významy a rozšiřují se v průběhu dějin. Abecední jazyky, jako angličtina, musí konstantně vytvářet nová slova tak, aby vyhovovala potřebám změn ve společnosti, na rozdíl od nich jsou běžné čínské znaky používány již více než dva tisíce let beze změny.

Pokračování...


Article in EnglishArtikel in deutsch

Související články:

Zkoumání čínských znaků: Vysvětlení 瓦

Téma čínské znakyTéma čínská kulturaPříběhy ze staré Číny