Hlavním výstavním projektem Národního muzea v Praze pro rok 2009 je výstava nazvaná Příběh planety země. Na fotografii je největší meteor, který spadl na Českou republiku o váze dosahující téměř jedné tuny. (Milan Kajínek/ Velká Epocha)
Hlavním výstavním projektem Národního muzea v Praze pro rok 2009 je výstava nazvaná Příběh planety země. Na fotografii je největší meteor, který spadl na Českou republiku o váze dosahující téměř jedné tuny. (Milan Kajínek/ Velká Epocha)

Výstava o celkové rozloze 900 m2 byla instalována v největších výstavních prostorách hlavní budovy Národního muzea v prvním patře. Hlavním exponátem je model Země a návštěvník jím přímo vstupuje do nitra planety a začátku samotné výstavy. Dále si, jako z oběžné dráhy, může prohlédnout její povrch a virtuálně se prolétnout mezi planetami. Výstava obsahuje ukázku procesu sopečné činnosti a jevům s ní souvisejících. Diváci mohou vstoupit do nitra sopky a zažít pocity při zemětřesení s patřičným doprovodem vizuálních i zvukových efektů.

V levém sálu je první polovina věnována obdobím od vzniku života až po vrcholný ekosystém spodního paleozoika, tedy korálový útes. Druhá polovina sálu představí návštěvníkům výstup rostlin na souš a jejich vývoj až po vrcholný suchozemský ekosystém – tropický deštný prales s obrovitými členovci, jako je např. gigantická stonožka rodu Arthropleura. Geologický vývoj planety je přiblížen mapami světa s objasněním deskové tektoniky, horninotvorným cyklem a trojrozměrným modelem vrásnění.

Rekontrukce kostry dinosaura rodu Amargasaurus. (Milan Kajínek/ Velká Epocha)
Rekontrukce kostry dinosaura rodu Amargasaurus. (Milan Kajínek/ Velká Epocha)

V pravém sálu bude veřejnosti nově představena kostra dinosaura rodu Amargasaurus. Poznáte nejmodernější názory na události, které se odehrály na hranici druhohor a třetihor, kdy zasáhl planetu Zemi asteroid a došlo k velkému vymírání obyvatel Země. Obdobím velkého rozkvětu savců jsou třetihory, z tohoto důvodu vystavují pořadatelé jako dominantu druhé poloviny sálu diorámu hnědouhelného močálu s modelem rodu Schizotherium v životní velikosti. Klimatické změny koncem terciéru, jako vznik stepí, umožnily rozvoj hominidů. Poprvé bude v České republice vystaven odlitek nejkompletnější kostry rodu Australopithecus – slavné „Lucy“. Čtvrtohory jsou obdobím rychlých klimatických změn. "Ukážeme vám vliv člověka na planetu a nastíníme prognózy do budoucna, ale nezapomeneme také na vnější geologické jevy, jakými jsou eroze krajiny, činnost vody ledovců, větru nebo činnost krasová," slibují pořadatelé výstavy

Fotogalerie výstavy - Příběh planety země

Výstava potrvá od 30. 9. 2009. do 6. 7. 2010