Bian Que. (Velká Epocha)
Bian Que. (Velká Epocha)

Bian Que (čti Pien Čchue) byl slavný čínský lékař, který dokázal při prohlídce pacienta vidět přímo příčinu jeho nemoci.

Když při svém putování přišel Bian Que do kraje Qi, král Huan ho přivítal jako svého hosta. Bian Que krále navštívil a když ho uviděl, řekl mu: „Máte nemoc ve vašich svalech, jestli se nevyléčí, postoupí hlouběji do těla."

Král Huan ale řekl: „Já nejsem nemocný."

Poté Bian Que odešel.

Po pěti dnech přišel Bian Que opět ke králi, a když jej uviděl, pravil: „Nemoc již postoupila, máte ji v krvi. Jestli se nebude léčit, postoupí hlouběji."

Král ale znovu řekl, že není nemocný a Bian Que opět odešel.

Za dalších pět dní Bian Que opět navštívil krále a řekl mu, že má nemoc již v trávicím traktu a jestli ji nebude léčit, postoupí zase hlouběji. Král tentokrát nic neřekl a doktor znovu odešel.

Po dalších pěti dnech šel Bian Que navštívit krále, ale když ho zpovzdálí viděl, chtěl ihned odejít. Králův služebník se ho zeptal, proč teď odchází. Bian Que řekl: „Když byla nemoc ve svalu, mohl ji odstranit lék; z krve ji mohla odstranit akupunktura; z trávicího traktu ji mohl odstranit lektvar; ale když je nemoc v morku kosti, ani bohové, kteří řídí naše životy, ji nemohou odstranit! Teď je králova nemoc v kostní dřeni takže jej již vyléčit nemohu."

Po dalších pěti dnech začal mít král Huan bolesti a poslal pro lékaře Biana Que, ale lékař mezitím odešel. Král na svoji nemoc zemřel.

Ještě dnes studují doktoři čínského léčitelství dráhy energie pomocí metodologie lékaře Biana Que. Jeho nejvýznamnější prací je „Tradiční medicína Žlutého císaře", která je základním dílem čínského lékařství a má významný dopad na rozvoj tradičního léčitelství.

Article in English