Jak Wen Zhi použil vztek k vyléčení deprese

Hua Tuo, výjimečný čínský lékař, který žil za dynastie Han. (kopie malby)
Hua Tuo, výjimečný čínský lékař, který žil za vlády dynastie Han. (kopie malby)

Král Qi Min byl vládcem státu Qi ve starobylé Číně v období Válčících států. Když jednou onemocněl, poslal své zástupce do kraje Song pro ministra Wen Zhia, zkušeného lékaře, aby ho léčil.

Po té, co Wen Zhi pacienta prohlédl, řekl korunnímu princi: „Vyléčení této nemoci vyžaduje, abych krále rozčílil. Ale jakmile vzplane jeho vztek, můj život bude v nebezpečí.“ Korunní princ i královna slíbili, že Wen Zhia před zabitím ochrání.

Králova nemoc melancholie a stálého strachu je v moderní medicíně označována jako deprese, a ta má v čínském léčitelství svůj protiklad – zlost. Pomocí působení může být dosaženo rovnováhy. Wen Zhi proto k léčení krále navrhl speciální „psychologickou terapii“.

Když král předvolal Wen Zhia, aby ho prohlédl, musel ho vyzývat čtyřikrát, než se Wen Zhi dostavil. Navíc, když konečně přišel do královského pokoje, nesundal si kabát ani boty, ale okamžitě vstoupil dovnitř a poklekl na královu postel, aby mu změřil puls. Jeho nehorázná neúcta krále Qi Mina tak rozzuřila, že se rozhodl Wen Zhia připravit o život. Jeho vztek však způsobil, že se jeho nemoc vyléčila.

I když se princ i královna snažili ze všech sil Wen Zhia uchránit, zkušený doktor nakonec přišel o  život. Rozzuřený král Qi Min vařil opovážlivého lékaře Wen Zhia tři dny a tři noci v kotli, ale Wen nezemřel. Až nakonec král Qi zakryl kotel poklicí a nebohého doktora  udusil.

Hua Tuova chytrá aplikace terapie hněvem

Hua Tuo, výjimečný čínský lékař, který žil za dynastie Han, léčil pacienta se stejnými příznaky, jako tomu bylo v případě krále Qi Mina. Hua Tuo ale naštěstí při léčbě jednal s pacientem obezřetněji, než Wen Zhi. Jeho pacientem byl správce kraje a Hua Tuo řekl jeho synovi, že otce může vyléčit, když se mu podaří jeho otce rozčílit do správné nálady.

Hua Tuo nejdřív s pomocí správcova syna připravil hrubý a kritický dopis. Dopis obviňoval správce ze spáchání různých zločinů. Navíc Hua Tuo nachystal další dopis, ve kterém detailně popisoval své vysvětlení, vtahující se k postupu léčby. Tento druhý dopis svěřil správcovu synovi.

Když předvolali Hua Tua do správcovy rezidence, Hua Tuo si vzal za své služby značnou sumu peněz, ale odmítl správce navštívit a léčit ho.

Poté, co si správce přečetl dopis od Hua Tua, plný vzteku přikázal synovi, ať dá Hua Tua dostihnout a usmrtit. Ale protože správcův syn měl další dopis od Hua Tua s postupem léčby, sice naoko poslal sluhu, aby doktora dostihl, ale sluha mu podle dohody ve skutečnosti pomohl nepozorovaně uniknout.

Když se správce dozvěděl, že Hua Tuo utekl a navíc s tučným obnosem, rozzuřilo ho to do nepříčetnosti. To způsobilo, že vyzvracel tři litry tmavě zbarvené krve. Potom však zjistil, že jeho nemoc zmizela a on je vyléčen.

Lékař Zhang Zi He

Zhang Zi He, jeden ze čtyř vynikajících medicínských vědců z dynastie Jin, zaznamenal podobný případ, který publikoval ve své známé knize „Ru Men Shi Qin“. Jeho léčba spočívala v tom, že zůstal v domě pacienta, jedl jeho jídlo, pil jeho pití a navíc si řekl o vysoké poplatky bez toho, aby mu předepsal léky. Hnal ho až na hranice jeho snášenlivosti, dokud pacient náhle vybouchl vztekem, ale hned na to zjistil, že je z nemoci vyléčen.

Ve všech třech případech se použila stejná metoda rozzlobení pacienta a výsledkem bylo jeho uzdravení. Ovšem doktor by měl v takovém případě dobře uvážit možné následky této nezvyklé terapie.

Article in English


Přečtěte si:

Kronika starobylého lékařství doktora Hu, část 2.