Dejte si pozor na svoje emoce - extrémní produkování emocí může v důsledku poškodit funkci vnitřních orgánů a naásledně vyvolat nemoc.(allyaubry/flickr.com)
Dejte si pozor na svoje emoce - extrémní produkování emocí může v důsledku poškodit funkci vnitřních orgánů a následně vyvolat nemoc. (allyaubry/flickr.com)

O významnosti starobylé psychiatrie


Když čínští lékaři určují původ nemocí, rozdělují jejich příčiny na vnitřní - vnější, ne-vnitřní a ne-vnější.

Vnější příčiny vznikají v důsledku změn šesti typů počasí, které zahrnují vítr, oheň, teplo, vlhkost, sucho a zimu.

Vnitřní příčiny vznikají v důsledku změn sedmi emocí: radost, hněv, melancholie, smutek, přemýšlení (starosti), strach a úzkost.

Ne-vnitřní a ne-vnější původ nemocí vzniká z ostatních příčin: přejídání, konzumace zkaženého jídla, poraněním ostrými předměty nebo kousnutím či uštknutím zvířat a hmyzu  a podobně.

Extrémní produkování některé ze sedmi emocí může v důsledku poškodit funkci vnitřních orgánů a následně vyvolat nemoc. Příliš mnoho radosti může způsobit onemocnění srdce; přílišný hněv může způsobit poruchu jater; nadměrné dělání si starostí může způsobit problémy sleziny; smutek může způsobit plicní problémy; leknutí a strach mohou způsobit onemocnění ledvin.

Navíc každý z pěti vnitřních orgánů koresponduje s jedním z pěti elementů (prvků). Čínské léčitelství k léčení nemocí způsobených emocemi přistupuje tak, že napravuje nerovnováhu vzniklou mezi zmiňovanými pěti elementy. I když to může být moderní medicínou označeno jako psychiatrická léčba, jsou mezi těmito metodami značné rozdíly.

V případech, kdy v různých situacích lékaři Wen Zhi, Hua Tuo a Zhang Zhi He použili vztek k léčbě nemoci, to bylo kvůli tomu, že jejich pacienti trpěli problémem se slezinou. V čínském léčitelství jsou s játry spojeny emoce hněvu a slezina je nejvíce ovlivňována, když si člověk dělá starosti. Hněv tedy může uškodit játrům, zatím co nadbytečná ustaranost může uškodit slezině.

V minulosti se králové a správcové, stejně jako dnes mnoho pracujících lidí, často potýkali se stresem a měli každý den mnoho starostí. Protože játra zrcadlí element dřeva a slezina zrcadlí element země, je mezi nimi, podle teorie pěti prvků, následující vztah. Prvek dřeva může potlačit prvek země, tím pádem se nemoc sleziny může léčit elementem dřeva (játra, vztek) – vyváží se tak nadbytek elementu země.

Pochopení fungování tradiční čínské medicíny může rozšířit možnosti léčby. Je to velmi výhodné, protože nám to umožňuje k léčbě nemocí a záchraně životů použít jednoduchý a efektivní nástroj.

Article in English


Přečtěte si:

Kronika starobylého lékařství doktora Hu, část 1.