20091129hracky-bambus
Chlapec s lodičkou z balzového dreva a palmových listov. (Foto: F. Trupp).
Umenie vytvorené  deťmi pochádzajúcich z krajín tretieho sveta prináša nedávno sprístupnená výstava v Leopoldovom múzeu vo Viedni. Prezentácia pri nadchádzajúcom advente ponúka 250 exponátov zo zbierky etnológa Fritza Truppa. Ten na svojich cestách po krajinách tretieho sveta zbieral hračky, ktoré si deti vlastnoručne vymysleli i vyrobili. Fritz Trupp sa s malými dizajnérmi aj osobne zoznamoval.

Malé majstrovské  diela vytvorili deti z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky a ponúkajú náhľad do ich sveta kreativity. Stredobodom pozornosti výstavy nie je zobrazenie biedy či utrpenia, ale nevyčerpateľná fantázia a zručnosť detí.

20091129hracky-bambus2
Sylvain so svojím Jeepom, Kongo. (Foto: W. Strecker).
Výstava prostredníctvom prezentácie hračiek prináša kúsok zo života ich tvorcov a tým aj pohľad do sveta ich strádania ale i fantázie. Na tvorbu svojich hračiek využívajú každodenné materiály, ktoré ich obklopujú ako napríklad plech, bambus, drevo zo starých člnov. Aj zelenina, plechové dózy, dráty a kanistre sa v rukách detí menia na hračky.Výstava v Leopoldovom múzeu ponúka popri zbierke Fritza Truppa z vlastnej zbierky aj obrazy, skulptúry a umelecké a rituálne predmety mimoeurópskych kultúr, predovšetkým z Afriky.

Zábavné  stanice pre deti, detské kreatívne dielne poskytnú deťom priestor na oboznámenie sa s vlastnoručne vyrobenými hračkam detí z iných kútov sveta.Výstava v Leopoldovom múzeu na nám. Museumsplatz 1 je prístupná denne 10.00 do 18.00 hod. až do 3. februára 2010. Bližšie informácie na www.leopoldmuseum.at.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave