Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 vydal nařízení k zadržení obou funkcionářů, kteří se v současnosti nacházejí v Číně. (Velká Epocha)
Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 vydal nařízení k zadržení obou funkcionářů, kteří se v současnosti nacházejí v Číně. (Velká Epocha)

Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong[1] ze strany čínského komunistického režimu. Součástí rozsudku je i nařízení k zadržení obou funkcionářů, kteří se v současnosti nacházejí v Číně.

Rozhodnutí soudu představuje historický precedent nejen pro Argentinu, ale pro celý svět, jelikož jde o první případ, kdy byl přijat princip nadnárodní jurisdikce v případu zločinu proti lidskosti. Případ má tedy i historický význam na mezinárodní úrovni a posouvá Argentinu do čela pokroku mezinárodního práva v oblasti lidských práv.

Jedním z obviněných je bývalý vůdce čínského režimu Jiang Zemin, souzený za své osobní rozhodnutí spustit pronásledování s cílem „vyhladit Falun Gong", jak to sám formuloval před nejvyšším vedením Komunistické strany Číny v roce 1999, uvádí se v soudním zápisu.

Druhým obviněným je Luo Gan, který byl zodpovědný za organizaci „úřad 610", která podle soudu vykonává pronásledování Falun Gongu. V rozsudku stojí, že úřadu 610 „byla svěřena tato konkrétní úloha a kontrola takzvaných ‚záležitostí Falun Gongu', čímž jej de facto stanovila úřadem, který koordinoval rozkazy mířené na vyhlazení Falun Gongu po celé zemi pod přímou zodpovědností a dohledem obviněného Luo Gana. Toto znázorňuje vlastní vznik čínského Gestapa za účelem vyhlazení milionů nevinných bytostí (včetně žen, starých lidí a dětí) pod kontrolou, řízením a koordinací obviněného Luo Gana, který je znám jako ‚čínský likvidátor'..."

Pokud obvinění bývalí funkcionáři vycestují do země, která má s Argentinou smlouvu o vydávání zločinců, musí být zadrženi a převezeni do Argentiny, aby byli postaveni před soud a poskytli prohlášení na svou obhajobu.

Žalobu soudce přijal již na začátku roku 2006, kdy uvedl, že „není pochyb o moci použití argentinského trestního řádu na skutek, k němuž došlo v zahraničí a byl spáchán cizinci, s tím, že v tomto případě může být skutek klasifikován jako zločin proti lidskosti a jako takový se dotýká mezinárodního práva (jus gentium)," na základě mezinárodních závazků, jež Argentina přijala od poloviny minulého století, podle kterých „musí princip teritoriality ustoupit, aby byl obětem takových útoků zaručen odpovídající přístup ke spravedlnosti," píše se v daném prohlášení.

"V současnosti vedou oběti pronásledování Falun Gongu proti současným či bývalým představitelům čínského režimu více než padesát soudních procesů."

Falun Gong (nebo též Falun Dafa) je tradiční čínská disciplína meditace a cvičení, jež zahrnuje učení založené na principech Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, vysvětluje oficiální webová stránka (www.falundafa.org). Lidé praktikující Falun Gong po celém světě odsuzují pronásledování milionů praktikujících od chvíle, kdy v červenci 1999 začalo.

Vyhlazování Falun Gongu v Číně

Na základě důkazů shromážděných během čtyř let vyšetřování soudce Aaroz de Lamadrid v rozsudku vyjádřil, že „...strategie genocidy, jež byla údajně vytvořena, se skládala z široké palety kroků, uspořádaných s naprostým opovržením vůči lidskému životu a lidské důstojnosti. Všechny použité prostředky byly ospravedlňovány určeným cílem - vyhlazením Falun Gongu. V důsledku toho docházelo v pronásledování dennodenně k týrání, mučení, zmizení, usmrcení, vymývání mozků a psychologickému mučení jeho praktikujících."

Právní zástupci obžaloby, Dr. Alejandro Cowes a Dr. Adolfo Casabal Elia, vysvětlili, že důkazy posuzované soudcem, zahrnovaly ústní svědectví sedmnácti přímých obětí mučení a jiných forem perzekuce. Soudce také vzal do úvahy zprávy OSN a mezinárodně uznávaných organizací, jako jsou Amnesty International a Human Rights Watch.

„... Chápu, že v tomto případě musí být použita mezinárodní jurisdikce, vzhledem k žalovaným zločinům, počtu zasažených obětí a ideologické povaze činů, jež byly provedeny proti členům náboženské skupiny FALUN GONG," uvádí soudce v rozsudku.

Zástupce žalující strany, prezidenta Asociace Falun Gong v Argentině, rozhodnutí soudce potěšilo: „Argentina by měla být velmi hrdá, že byl učiněn takový krok, který zdaleka není jednoduchý kvůli neustálé přítomnosti obřího komunistického režimu podporovaného komerčními trhy a sliby ekonomických výhod, jež mnohé vedly k ignorování jejich svědomí. A tak, jménem všech praktikujících Falun Gongu po celém světě, zvláště těch, kteří v současnosti trpí mučením a možnou smrtí v koncentračních táborech v Číně a milionů dalších, kteří, kvůli své víře, denně žijí ve strachu z tohoto osudu, chci vyjádřit naději, že toto pronásledování skončí a náš vděk soudci, těm, kdo pracovali na tomto případu a všem těm, kdo navzdory velkým tlakům povstali a odsoudili tento zločin. Je to veliký den pro budoucí Argentinu; a toto bude inspirací pro zbytek světa, aby tento krok následoval."

V současnosti vedou oběti pronásledování Falun Gongu proti současným či bývalým představitelům čínského režimu více než padesát soudních procesů. Španělský soud nedávno zahájil řízení proti pěti čelním čínským funkcionářům za tytéž zločiny. Případ v Argentině je však první, kdy byl na obžalované vydán příkaz k jejich zadržení, a to i za hranicemi státu.

Soudce zmínil i „stopy" pronásledování na argentinské půdě

V rozsudku Dr. Araoze de Lamadrid jsou zmíněny také případy, k nimž došlo přímo v Argentině, a byly označeny jako „stopy" pronásledování Falun Gongu. Vztahují se ke třem žalobám na útoky proti praktikujícím Falun Gongu, kteří jsou občany Argentiny, k nimž došlo během návštěvy Argentiny současným čínským vůdcem Hu Jintaem v roce 2004 a Luo Ganem v roce 2005, a také telefonické výhružky smrtí, které obdržel prezident Občanské asociace Falun Gongu v Argentině.

[1] - Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung někdy také Fa-lun-kung, nebo Falun Dafa) je čchi-kungová praxe zabývající se rozvojem těla a mysli, před rokem 1999 v Číně měla podle vládních statistik 70 milionů příznivců, v roce 1999 jej čínská vláda kvůli jeho masové popularitě zakázala.


Čtěte také:
Španělsko bude soudit vysoké čínské představitele za genocidu