Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. (ČNB)
Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. (ČNB)

25. prosince, Praha - Vláda odložila datum přijetí eura, přijala doporučení ministerstva financí a České národní banky, podle níž o tom zatím nemá smysl uvažovat. Podle guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy se stav veřejných financí České republiky velmi zhoršil. ČR by mohla splnit kritéria pro přijetí eura až v roce 2015.

ČR nesplňuje kritéria pro přijetí eura kvůli vysokému deficitu veřejných financí, který letos přesáhne šest procent HDP, přitom kritéria EU pro přijetí eura vyžadují maximálně tří procentní hranici. Podle mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba to je hlavním důvodem pro odložení data přijetí eura v ČR. Na druhou stranu se letos situace v ČR zlepšila v ohledu snížení inflace. Loni totiž ČR nesplňovala kritéria ani v tomto ohledu.

Termín zavedení eura v ČR bude podle Tůmy nejdříve řešit až příští vláda. „I současný ministr financí je skeptický ke splnění konvergenčních kritérií Českou republikou do roku 2012 nebo 2013," sdělil Tůma.

Podle premiéra Jana Fischera je jakékoliv současné snění o evropské měně jenom sněním.

Podle analytiků oslovených ČTK, připadá přijetí eura v úvahu až v roce 2015. Tehdy by ekonomika měla být po krizi a ustálená a mohla by tak splnit kritéria pro přijetí eura. Musí se ale nejdříve reformovat stav veřejných financí.

„Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb je, a s velkou pravděpodobností i nadále bude, bez problémů plněno. Kritérium kurzové stability ČR neplní z důvodu své neúčasti v kurzovém mechanismu ERM II." sdělil Jakob. Pro zavedení eura je totiž nejdříve potřebný vstup do systému směnných kurzů ERM II. Kvůli hospodářské krizi se situace v ČR na přijetí eura podle Jakoba zhoršila: „ČR sice v posledních letech postupně snižuje svůj odstup od ekonomické úrovně eurozóny, nedochází však k výrazným zlepšením fungování a pružnosti českého hospodářství."

Na začátku roku 2010 česká vláda pošle do Bruselu program, podle nějž bude Evropská komise dál vyhodnocovat, zda ČR přijme euro. V programu musí být ale uvedeno, jak ČR hodlá dosáhnout snížení deficitu veřejných financí do roku 2013.

Přijetí eura by mohlo ČR v mnoha věcech pomoct. Na Slovensku guvernér Národní banky Ivan Šramko vyzdvihl, jako přínos přijetí eura pro Slovensko zmenšení výkyvů měny proti okolním státům nebo zvýšení mezinárodních ratingů Slovenska. Podle Eleny Kohútikové ze slovenské banky VÚB se díky přijetí eura nastartovala slovenská ekonomika, a to hlavně kvůli velké angažovanosti a vůbec samotné snaze slovenských politiků o přijetí eura.