Escherichia coli je přirozeným obyvatelem lidských útrob. Splenda má na příznivou mikroflóru střev nepříznivé účinky.  (Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH)
Escherichia coli je přirozeným obyvatelem lidských útrob. Splenda má na příznivou mikroflóru střev nepříznivé účinky. (Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH)

Aspartam, umělé sladidlo (např. Equal či NutraSweet), je podle posledních výzkumů ďábelským jedem.

Italští vědci v roce 2005 zveřejnili výsledky tříleté pečlivé studie na 1800 krysách a jejich závěr zněl: „Aspartam způsobuje závažné zvýšení výskytu nádorů a leukémie a působí více způsoby rakovinotvorně."

Tato zjištění byla oficiálními úřady zdravotnictví ignorována jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Jenže 14. května loňského roku Národní institut výzkumu rakoviny (NCI) potvrdil spojení mezi formaldehydem - jedním z produktů vznikajícím při rozkladu aspartamu - a rakovinou. NCI také ohlásil 37% nárůst rizika výskytu nádoru či leukémie u pracovníků vystavených formaldehydům (Doorway.com, 27. května 2009).

Průmysl si je vědom, že s aspartamem bude mít problémy, a proto za něj aktivně hledá náhradu. Ajinomoto, největší producent tohoto umělého doslazovadla, požádal FDA (Správa potravin a léčiv USA) o svolení k výrobě nového nekalorického sladidla, odvozeného ze stejných aminokyselin jako aspartam, obohacený o vanilin (umělou vanilku), nazvaného Advantame (Foodnavigator-usa.com, 8. dubna 2009).

Firma uvádí, že chuť sladidla „velmi dobře napodobuje cukr či fruktózový kukuřičný sirup." Nejpoužívanější alternativní umělé sladidlo Splenda (z chlórovaného cukru) má také svá rizika.

Nedávno proběhlá studie ukazuje, že Splenda má negativní účinky na mikroflóru střev. Vybraní jedinci na Duke University požívali po 12 týdnů různé dávky zmíněného sladidla. Testy prokázaly početné nepříznivé vlivy na střevní mikroflóru. I po dalších třech měsících zůstaly některé její části poničeny (Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 2008; 71(21): 1415029).

Poslední novinkou je, že čističky odpadních vod nedokážou z vody odstranit stopy umělých sladidel. Výzkumníci v odtokových korytech potvrdili přítomnost acesulfamu, cyklamátů, sacharinu a sukralózy.

Továrníci nad situací lomí rukama - ne z obavy, že sladidla mohou být škodlivá, ale protože tyto nálezy „se mohou stát významnou překážkou v přístupu konzumentů" (Foodnavigator.com, June 18, 2009).

Article in English