Čínský náměstek ministra zdravotnictví Huang Jiefu se vyhýbá otázce ohledně masového odebírání orgánů pro potřeby Čínské komunistické strany. (Bi-Long Song / Velká Epocha)
Čínský náměstek ministra zdravotnictví Huang Jiefu se vyhýbá otázce ohledně masového odebírání orgánů pro potřeby Čínské komunistické strany. (Bi-Long Song / Velká Epocha)

Taipei, Taiwan - 19. ledna navštívil Taiwan čínský náměstek ministra zdravotnictví Huang Jiefu. Dorazil, aby se zúčastnil sympozia ohledně prevence H1N1, konaného v Taipei. Během sympozia byl několikrát dotázán na obvinění, vztahující se k masovému odebírání orgánů lidem, kteří v Číně praktikují Falun Gong. Náměstek však na ně odmítl odpovědět.

Francouzská televizní síť TV5 uveřejnila sedmého ledna neoficiální zprávu, která říká, že v Číně existuje více než 300 koncentračních táborů. V nich je zadržováno až 300 000 lidí, z nichž 150 000 patří mezi praktikující Falun Gongu. Vězňům prý byl proveden komplexní rozbor krve, což je nezbytný předpoklad pro nalezení odpovídajících orgánů potenciálním zákazníkům, čekajícím na jejich transplantaci.

Ze zprávy též vyplývá, že sám Huang Jiefu, povoláním chirurg, osobně provedl v září 2005 v Xinjiangu transplantaci jater. Mezi nalezením vhodných jater a jejich doručením na operační sál uběhl sotva jeden den. Navíc, podle zprávy transplantáty dorazily pro jistotu hned dva - jeden z Chongqingu a druhý z Guangzhou. Podobná efektivita a rychlost v nalézání vhodných orgánů není v Číně, o které se proslýchá, že orgány „sklízí" ve velkém, ničím výjimečným.

Během přestávky na konferenci přišel k Huang Jiefovi jeden z reportérů a zeptal se: „Kanadský právník a ochránce lidských práv David Matas a bývalý kanadský státní tajemník pro Asii a Tichomoří David Kilgour upozornili ve své vyšetřovací zprávě, že Čínská komunistická strana (ČKS) provedla odebírání orgánů členům Falun Gongu ..." Než však stačil větu dokončit, byl přerušen Huangovým bodyguardem se slovy: „Pane náměstku, v konferenčním sále už se po vás shánějí."

Huang Jiefu odpověděl, že čínskou politiku ohledně transplantace orgánů již vysvětloval na Mezinárodním kongresu pro transplantace v Sydney. Huang odmítl reagovat na obvinění, že ČKS záměrně odebírá orgány stoupencům Falun Gongu. „Nechci se o tom vyjadřovat do médií. Jsem chirurg," pronesl nakonec Jiefu.

Hned poté se reportérovi vytrhl a rychle zmizel do výtahu. Zde jej obklopil dav bodyguardů, kteří kolem něj vytvořili neprůchodnou lidskou stěnu. Reportér se však nedal a opětovně se dožadoval odpovědi. Tentokrát na to, jestli bude ČKS reagovat na žádost Výboru OSN proti mučení (UNCAT), který požaduje, aby byla všechna obvinění otevřeně prošetřena. Po několika dalších žádostech o odpověď Huang nakonec řekl, že už na otázku odpověděl.

Chiu Huang-Chuan, zástupce ředitele asijské divize Koalice na vyšetřování pronásledování Falun Gongu, naznačil, že by ho zajímalo, zda Huangova vyhýbavá reakce na otázku mohla být způsobena pocitem viny. Chiu varoval před Huang Jiefem tchajwanskou vládu, politické strany i veřejnost s tím, že jde o člověka s pozadím „nevýslovného porušování lidských práv".

Article in English