Karel I. Veliký byl franský král a první středověký římský císař. (publicdomain)
Karel I. Veliký byl franský král a první středověký římský císař. Za vlády Karla Velikého, podle něhož se jeho dynastie nazývá Karlovci, dosáhla franská říše největšího územního rozmachu. Hlavní náplní Karlova panování byly výboje, za nichž se franský stát nebývale rozšířil. (publicdomain)
Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách a je určena pro mladé lidi ve věkovém rozmezí 16 až 30 let.

Vítězný projekt má sloužit jako příklad pro mladé lidi žijící v Evropě a měl by obsahovat praktické příklady vzájemného soužití Evropanů jako jedné komunity. Mezi vybranými projekty jsou například výměnné programy mládeže, umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem. 

Předseda Evropského parlamentu a prezident mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého v Cáchách představí tři vítězné projekty. Vítězové soutěže budou také pozváni k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku.

Představitelé všech 27 národních projektů budou pozváni do Cách, aby se zde dne 11. května 2010 zúčastnili slavnostního předávání cen. Nejlepší projekt získá 5 000 euro, druhý nejlepší 3 000 euro a třetí 2 000 euro.

Vítězné projekty v roce 2009


V minulém roce byla první cena udělena polskému projektu „YOUrope needs YOU!" Tento projekt používá neformální metody, aby zprostředkoval teenagerům zajímavé poznatky o Evropě, prostřednictvím řady workshopů na středních školách, které vedou univerzitní studenti. Druhou cenu získal „Evropský festival univerzitního divadla v Albi" (Francie) a třetí „Gumboot Diplomacy" (Německo).

Zdroj: europarl.europa.eu