Octavia Araoz de Lamadrid (40 let) se narodil v hlavním městě  Argentiny Buenos Aires, ale vyrostl ve městě Martinez. Vystudoval základní a střední státní školu a dále pokračoval ve studiích na Argentinské univerzitě. Je ženatý a má dva syny (11 a 7 let) a dceru (7 měsíců). (Velká Epocha Argentina)
Octavia Araoz de Lamadrid (40 let) se narodil v hlavním městě Argentiny Buenos Aires, ale vyrostl ve městě Martinez. Vystudoval základní a střední státní školu a dále pokračoval ve studiích na Argentinské univerzitě. Je ženatý a má dva syny (11 a 7 let) a dceru (7 měsíců). (Velká Epocha Argentina)

Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong[1].

Součástí rozsudku je i zatykač na oba funkcionáře, kteří se v současnosti nacházejí v Číně. Rozhodnutí soudu představuje historický precedens nejen pro Argentinu, ale pro celý svět, jelikož jde o první případ, kdy byl přijat princip nadnárodní jurisdikce ve věci zločinu proti lidskosti.

Jedním z obviněných je bývalý vůdce čínského režimu Tiang Ce-min, podle soudního zápisu souzený za své osobní rozhodnutí spustit pronásledování s cílem „vyhladit Falun Gong“, jak to sám formuloval před nejvyšším vedením Komunistické strany Číny v roce 1999.

Druhým obviněným je Luo Gan, šéf úřadu 610, kterému je pro jeho pověření a praktiky přezdíváno „Čínské gestapo“. Úřad 610 byl Tiang Ce-minem pověřen zakročením proti Falun Gongu a jeho úplnou likvidací.

Soudce Octavia Araoz de Lamadrid, který soudní případ řešil, souhlasil s rozhovorem s jedním z našich argentinských reportérů.

Udržuje se ve vaší rodině právnická tradice?

Oba moji bratři jsou právníci, můj otec je právník, působí již patnáct let jako soudce v oblasti hospodářské kriminality, a můj dědeček byl předsedou soudního dvora pod vládou [prezidentů] Frondiziho, Guida a Illia.

Octavia Araoz de Lamadrid. (Velká Epocha Argentina)
Octavia Araoz de Lamadrid. (Velká Epocha Argentina)

Inklinoval jste vždy k hájení lidských práv jako ke specifickému odvětví práva?

Měl jsem vždy náklonnost k trestnímu právu, k čemuž mě pravděpodobně inspiroval můj otec. (…) Když jsem studoval jeden rok ve Španělsku, zapojil jsem se více do teorií trestního práva, které je velkou měrou založeno – celý vývoj teorií – na rozpoznávání člověka a toho, jak může trestní právní systém účinně ochraňovat a strážit všechna práva lidí, a toto hledisko mě naklonilo k tomuto oboru.

Mnozí, a to nejen v Argentině ale po celém světě, cítí, že jste projevil velkou odvahu, když jste tyto principy dokázal aplikovat v mezinárodním zájmu. Jak jste uvažoval nad tímto případem, když jste přijal tuto žalobu?

Pokoušel jsem se k předmětu žaloby přistupovat co nejodborněji. Je jasné, že přijmutí žaloby proti jiné zemi s sebou nese velký mezinárodní význam a může vyvolat problémy s vedením toho státu. Snažil jsem se tedy o skutečně striktní respektování dohod, které Argentina podepsala. Vrátil jsem se zpět až do doby, kdy Jimenez Azua a staří argentinští autoři uznali možnost Argentiny žalovat zločiny spáchané v zahraničí, které porušují mezinárodní právo.

Pokoušel jsem se být co nejodbornější, abych se vyhnul poškození čehokoliv citlivého. Je jasné, že státní soudy mají velmi důležitý politický aspekt, a to ze dvou důvodů: na jedné straně, pokud podáte žalobu na veřejného státního činitele, musíte si být velmi jisti a mít velmi jasno v tom, zda chcete k žalobě přikročit a proč to děláte. Protože soudně zakročit proti aktivnímu veřejnému státnímu činiteli ovlivní vládu a musíte zodpovědně promyslet, co budete dělat, pokud máte výkonnou moc. Neměli bychom se zaplétat s vládou státu pokud by to nebylo nezbytně nutné.

Tato zodpovědnost mě přinutila přistupovat velmi odborně k dosažení rozhodnutí, že žaloba musí být přijata, a že se nemůžeme vyhýbat této zodpovědnosti. A takto to bylo uskutečněno. To ode mně nevyžadovalo žádnou zvláštní odvahu.

To jistě velmoc, jakou je Čína znepokojilo. Vznikly kvůli tomu nějaké překážky?

Co vzniklo, byla základní zodpovědnost. Soudní moc je částí tří státních mocí, tedy pokud učiníte konkrétní rozhodnutí jako soudce a to má vliv na další státní moci, musíte být v tom, co děláte, velmi opatrný. Jakmile jste si jistý a jste opatrný, a když jste technicky přesvědčený o tom, co děláte, nemyslím si, že potřebujete nějakou zvláštní odvahu to uskutečnit. Někdo říká, že šli za soudcem, který měl zvláštní odvahu…, ale víte co? Pokud nepřevezmete odpovědnost za svoji práci s vědomím, že přijdou těžké chvíle, nejste soudcem.

Abych vám řekl pravdu, tehdy na mě nikdo nevyvíjel nátlak. Jediné co se tehdy událo, byl telefonát s Ministerstvem zahraničních věcí. Informovali mě, že Luo Gan má diplomatický status, ale nic více. Nepovažoval jsem to za nátlak nebo něco jiného. Informovali mě o tom, v pořádku, žádný problém. Ten, kdo se rozhodl, jsem já a já jsem se rozhodl podle svého přesvědčení a svojí mysli.

Potom, dva roky před tím, volalo Ministerstvo zahraničí kvůli tomu, že Taiana [argentinský ministr zahraničních věcí] navštívil Čínu a chtěl vědět, zda jsme vydali nějaké rozhodnutí proti Číně. V tu chvíli jsem ještě neodcestoval do Spojených států [získávat svědectví]. To byly dva kontakty, které jsme měli.

Octavia Araoz de Lamadrid. (Velká Epocha Argentina)

Octavia Araoz de Lamadrid. (Velká Epocha Argentina)

Jaké byly důvody pro přijetí žaloby a pozdějšímu soudnímu stíhání obžalovaných?

První věcí bylo přijetí žaloby. Žaloba byla přijata v podstatě pod základním principem mezinárodního práva, podle nějž všechny civilizované země, včetně Číny – protože podepsala tyto mezinárodní dohody – jsou zodpovědné za poskytnutí každému občanovi na světě přístup ke spravedlnosti a umožnění jeho předstoupení před soud a požadování jeho nebo jejích práv. Žaloba byla přijata v zásadě proto: dát obětem zločinu – který svojí povahou ovlivňuje mezinárodní společenství – soud, u kterého by mohli prosazovat a požadovat svoje práva. Protože Čína toto nedělá, proto je tedy vytvořena mezinárodní soudní pravomoc.

Jakákoliv země, která zatkne obviněné, je může předvést před soud. V našem případě jsme byli v situaci, kdy jsme jej mohli zatknout, když byl v Argentině (odkazuje na návštěvu Luo Gana v Argentině v roce 2005, kdy byla žaloba podána), a proto byla žaloba přijata. Nicméně později, inu během postupu procedur již Argentinu opustil, tedy jeho možné zatčení se neuskutečnilo. Výsledné rozhodnutí v tomto případě není obžaloba. Technicky vzato jsou to obsílky k ústnímu slyšení a výpovědi.

Bylo provedeno vyšetřování a bylo rozhodnuto, že byly shromážděny dostačující důkazy pro podezření, že dotyčná osoba spáchala zločin, a kdo je pachatelem, proto byl přizván k ústnímu slyšení a výpovědi. Protože tato osoba není v zemi poté, co bylo vydáno předvolání, příkaz pro mezinárodní zatykač žádá jakoukoliv zemi na světě o jeho zatčení a poslání do Argentiny k soudu.

Kromě soudního opodstatnění, jakou roli hrála morální stránka v různých stádiích?

Vždy se snažím nesměšovat soudní výkon, aby nedošlo ke ztrátě objektivity a zamezilo se tomu, aby vás zločiny které vyšetřujete, ovlivnily. Je to ale nevyhnutelné, když se začnete stýkat s oběťmi a když se dostanete do kontaktu se zprávami, zprávy Spojených národů jsou velmi přesvědčivé.

Doktor Alejandro Cowes [právník zastupující obžalobu] ví, kolikrát jsme žádali o nestranné informace, což je důvod, proč pro mne byly Spojené národy ideální pro zachování mé neutrality, abych mohl zhodnotit, zda je to, co jsem našel ve složkách, tím, co uvedly oběti, a nic víc, nebo je-li někdo nezávislý a nestranný, kdo potvrzuje výpovědi obětí. To se stalo v případě zpráv Spojených národů.

Přitáhla vaši pozornost nějaká zpráva, prohlášení nebo oběť perzekuce?

Ano, hodně. Svědectví o spánkové deprivaci, o tom jak museli rýt hlínu holýma rukama. Vždycky jsem si vzpomněl, že je nutili vyrábět jídelní hůlky na vývoz do celého světa a také na to mučení, rozsah toho mučení. Co jsem se pokaždé snažil hledat při shromažďování výpovědí, byla ta metoda. Vypilovali velmi jasnou metodu. Mají [pronásledovatelé] velmi jasnou proceduru. Poté, co jsem přijal - už jsem zapomněl kolik výpovědí - čtyřicet nebo padesát, více či méně byly metody čínské vlády velmi dobře patrné.

Když je vypátrají [praktikující Falun Gongu], následuje první středně krátké zatčení na několik dní, během něhož jsou biti a vězněni; to se liší v závislosti na tom, kdo to provádí poprvé, ale v základě spočívá první fáze v několika dnech vězení a toho, že jim řeknou, že musí přestat praktikovat Falun Gong. Pokud pokračují v praktikování a jsou znovu zatčeni, je věznění mnohem delší, nikdy neprobíhá soudní líčení a věznění je delší.

Poté přijde vymývání mozků, bití a mučení, aby je přesvědčili, že nemají praktikovat. Jsou znovu propuštěni. Pokud jsou opět zatčeni, procházejí formou, řekněme zinscenovaného soudního procesu, poté jsou převezeni do záchytných center; v některých případech to dělají, ne vždy; máme dokumenty o některých rozsudcích, jsou odsouzeni na tři až čtyři roky a potom zmizí.

Zapůsobilo na mě, jak jsou prováděna zatčení v Pekingu, když pořádají velké demonstrace, jak policisté ze všech provincií Číny jdou identifikovat svoje lidi. Před tím, než [praktikující navštíví Peking] jsou registrováni pod pekingským systémem, jsou zatčeni, posazeni do vlaků, autobusů nebo jiných dopravních prostředků a jsou převezeni do jejich provincie. Protože centrální vláda potrestá ty správce provincie, kteří mají hodně lidí, kteří chodí protestovat do Pekingu, aby se tomu [provinční orgány] vyhnuly a aby si udržovaly dobrý vztah s Pekingem, napřed je unesou a vezmou je do svých provincií, a tam je mučí.

Celá tato struktura, celá ta organizace, je tím, co mě udivilo nejvíce. To znamená, že se bavíme o něčem, co se děje daleko odsud, co nevidíme, čeho se nemůžeme dotknout, ale je tam mnoho lidí, kteří jsou vystaveni mučení a děje se jim mnoho věcí. Pokud se můžete podívat za tyto věci, uvidíte za tím systém, je to velmi šokující.

Jaké to je, být prvním soudcem, který učinil takové soudní rozhodnutí?

Ano, pýcha, ale opakuji co jsem řekl před tím; nemyslím si, že by soudci měli toto ukazovat jako něco neobyčejného. Neměli by. Je normální, že toto soudce udělá, protože to je jeho povinnost. Soudci by neměli vydávat soudní rozhodnutí proto, že se to bude hodit lépe jeho egu nebo to bude více či méně vystaveno vlivu tisku. Ve skutečnosti jsem odmítal udělat rozhovor několik let a odmítal jsem to roky, protože soudce nikdy neposkytuje rozhovory.

Tohle by nemělo být pro soudce něčím výjimečným. Musí to být uděláno, protože to je jeho práce. Nezávisle na tom, zásluhou všech těch děkovných dopisů a vděčnosti, která mi byla projevena, ano, dalo mi to určitou radost, že jsem něco maličkého udělal, protože pravdou je, že to co jsem udělal, bylo velmi malé, ale když jsem viděl, že to mnoho lidí bralo jako doušek vzduchu, jako něco pro ně dobrého, to mi dělá radost, ano.

Uplynulo již deset let pronásledování [Falun Gongu] a až nyní udělal soudce takovýto krok…

Ano, to je skutečně něco. Proč se po deset let se všemi těmi stížnostmi, které byly podány, soudními procesy, které se konaly v tolika zemích, nikdy nepohnuli dopředu. Jsem překvapen. Jedinou možnou odpovědí může být, že toto je jednání proti „Asijskému gigantu”, zemi, ze které mají všechny země na světě silný ekonomický prospěch. To je jediná odpověď, která mě napadá, protože když se na to dívám nestranně, nedává smysl, že bylo přijetí těchto soudních procesů tak dlouho odkládáno.

Hodně mě překvapuje - ve skutečně velmi mnoho, že Španělsku trvalo tak dlouho začít projednávat žalobu. Když jsem studoval ve Španělsku, více či méně jsem znal některé členy španělského soudního systému a oni byli mnohem více uznávaní a měli mnohem více nezávislosti, než lidé z argentinského soudu. A španělská spravedlnost pokročila v případech zločinů proti lidskosti v Guatemale a Iráku, ale dalo jim tak mnoho práce postoupit v tomto; to mě velmi překvapuje. Neznám důvody, ale byl jsem překvapen.

U Španělska mě zarazilo, že nepoužili princip mezinárodní spravedlnosti - měli to již ve svých zákonech. Ústavní soud, který nyní proces žaloby otevřel, použil princip mezinárodní spravedlnosti. Udělali to samé, co jsem udělal já, a to je stěží překvapující. Ačkoliv je překvapující, že tak neučinili dříve.

U španělského nejvyššího soudu, který žádost zamítl, jsou lidé velkých schopností, kterým nesahám ani po kolena. Proč ten případ zamítnuli? Jistě ne pro to, že nejsou obeznámeni s principem mezinárodní spravedlnosti. Nevím proč.

Argentinská vláda bojuje za lidská práva. Jak by měla argentinská vláda reagovat na prohlášení čínského režimu?

Vláda by měla podpořit to, co spravedlnost udělala. Neměla by nic namítat. Argentinská vláda nemá, co se týče této věci, co komentovat. Musí respektovat soudní systém a udržovat svůj postoj k lidským právům a měla by Čínu diplomatickými kanály požádat, aby poskytla důkazy a aby vydala obžalované osoby. Nemyslím si, že se to stane, protože je to složité.

V argentinských médiích nic nevyšlo.

Argentinská média jsou… zajímají se o senzace, všechno co mohou dát rychle do titulků. Nezajímají se o to, jít do zpráv hlouběji, sledovat a vyšetřovat to, trochu se zaplést, protože to se neprodává. Obzvláště pokud se zajímají sami o sebe.

Druhá část rozhovoru...

[1] - Falun gong je takzvaná čchi-kungová praxe zabývající se rozvojem těla a mysli, před rokem 1999 v Číně měla podle vládních statistik 70 milionů příznivců, v roce 1999 jej čínská vláda kvůli jeho masové popularitě zakázala.