20100214-doug-aitken_untitled_2000_small
Dough Aitken: Untitled (Shopping Cart) 2000. (Foto: Doug Aitken)
Vo viedenskom múzeum moderného umenia MUMOKu prezentujú výber z jednej z najvýznamnejších latinsko-amerických zbierok súčasného umenia La Colección Jumex z Mexika. Výber prináša diela 19 renomovaných zahraničných umelcov, v ktorých sa explicitne alebo nepriamo zaoberajú tažkými životnými podmienkami v globalizovanom, hospodársky závislom svete.


Výstava nazvaná  Medzizóny pochádza z bohatej súkromnej zbierky Eugenia Lópeza Alonsa. Výber diel z La Colección Jumex podáva relevantný obraz stavu dnešného sveta, respektíve sprostredkuje publiku niektoré jeho centrálne aspekty. Prezentácia odráža prelínanie medzi umeleckými disciplínami a kultúrnymi fenoménmi a postupmi. Výstava Medzizóny tématizuje aj miesta, kde sa prelínajú technológie s prírodou a mestskými zónami. Práce troch generácií  umelcov, z ktorých mnohí žijú a  dlohodobo alebo dočasne pracujú v Mexiku, sú prezentované v štyroch tématických okruhoch.

 

20100214-vystava-medzizony-MUMOK-Vieden_small
Z výstavy Medzizóny. (Foto: MUMOK)

Prírodu a civilizáciu, ktoré tvoria centrum výstavy zobrazuje Doug Aitkens v komplexnej mediálnej inštalácii Diamond Sea (1987). Tajomno a fantáziu tématizuje Ugo Rondinone s 12 čiernymi umelými hlavami zvierat, pripomínajúcimi masky. Diaľavy a strateno prináša Olaf Eliasson vo veľkoformátových obrazoch prírody. Nepredvídateľné násilie stojí v popredí Serie Historia Artificial 3 (1995) od Miguela Calderóna. Mark Dion a Minerva Cuevas poukazujú na ignoranciu ľudí a ich bezohľadné zásahy do prírody z pozície ovládajúceho.

 

Ďalšia téma výstavy sa koncentruje na pojmy centier a periférií – Jeff Wallls vo svojom svetelnom boxe Overpass (2001) odkazuje na filozofiu o anonymne, bezvzťahovosti a beztvárnosti francúzskeho antropológa Marca Augé. Vo fotografickej práci Bez názvu (Shopping Cart, 2000) Douga Aitkena sa osamotené, nočné parkovisko nákupného centra stáva prechodným miestom. José Dávila sa zaoberá sterilitou typického minimalistického obydlia v megacities, Gabriel Orozco zas dokumentuje jeho úpadok a pozvolný zánik.Tému identity a spoločnosti reprezentujú umelci Rirkrit Tiravanija a Mike Kelley, ktorých práce odzrkadľujú osobné skúsenosti či spôsob života v globálnom svete.

Záver výstavy - politika a hospodárstvo pokazuje na úpadok ako ľavicových tak aj pravicových ideológií. Historicko-politické udalosti sú zredukované na na ich symbolický obsah manipuľovateľnosti más vo video-práci Francisa Alyssa nazvanom Cantos Patrioticos (Piesne patriotov, 1989-99).


Výstava Medzizóny je v MUMOKu v komplexe MuseumsQuartieru prístupná do 3. marca. MUMOK je otvorený denne od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok do 21.00 hod.. Bližšie informácie na www.mumok.at.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave