Fotografie z filmu Souboj titánů z roku 1981. (Photos copyright © Metro-Goldwyn-Mayer)
Perseus (vpravo) předstupuje před krále Kéfea. Fotografie z filmu Souboj titánů z roku 1981 (Photos copyright © Metro-Goldwyn-Mayer)

Do kin zanedlouho přijde nová adaptace příběhu o hrdinovi Perseovi - Souboj Titánů, jenž se vydá na dlouhou a nebezpečnou cestu pro záchranu princezny Andromedy. V příběhu, který vychází z řeckých bájí a mytologie, se objevuje řada božstev i lítých nestvůr, se kterými si musí Perseus poradit, aby mohl sehrát svoji historickou úlohu a naplnit svůj bohy určený osud.

Podívejme se společně na Perseovu výpravu skrze síť božstev řecké mytologie, jejich příbuznosti a vzájemných vztahů. Společně se přemístíme do řecké mytologie proti proudu toku dějin až na úplný počátek a postupně se dostaneme, až k příběhu samotného Persea, syna boha Dia. Níže sepsané vyprávění vychází z původních řeckých mýtů.

 

Od Chaosu k Perseovi

William-Adolphe Bouguereau - Nyx, bohyně noci (publicdomain)
William-Adolphe Bouguereau - Nyx, bohyně noci (publicdomain)

V řecké mytologii odpovídají rozličná božstva mnoha kosmickým jevům, hmotám a pohybům v přírodě. Za počátek světa řecká mytologie označuje samovolný vznik původního tvořivého božstva zvaného Chaos, jenž byl podle ústní tradice starých Řeků vnímán jako počátek a pramen všeho na světě.

Chaos sám následně po svém stvoření vytvořil další původní božstva, jakými byla temná noc Nyx a věčná tma Erebos. Další tvoření probíhalo buďto tak, že božstvo stvořilo další život samo ze sebe nebo společně s jiným božstvem. Podle pověsti Erebos a Nyx společně stvořily věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá.

Chaos poté vytvořil zemi Gaia, podsvětní propast Tartaros a všeoživující lásku Erós. Gaia sama zrodila boha nebe Úrana a boha moře Ponta. S Úranem měla Gaia dvanáct synů a dcer, kteří jsou známi jako obrovští Titáni. Úranos se v průběhu dějin ujal vlády nad světem, ale svých potomků se obával, neboť tušil, že nakonec převezmou jeho vládu, a tak své další potomky Hekatoncheiry v obavě před tokem dějin svrhl do Tartaru.

 

Konec vlády Úrana

Gaia své děti vyzývala, aby otce vlády zbavily, a byl to právě její syn Kronos, který ji jako jediný poslechl a poté, co Úrana s matčinou pomocí přemohl, převzal vládu nad světem a své sourozence přiměl, aby mu sloužili. Ze zranění, které Úranovi jeho syn způsobil, padlo několik kapek krve na zem, kde se z nich po spojení s Gaiou zrodili obři, nazývaní starými Řeky Giganti, a podle některých pověstí se zrodily také bohyně pomsty Erínye.

Po svržení Úrana následoval Kronos svého otce a znovu uvěznil Hekatoncheiry a nechal je hlídat žalářnicí jménem Kampé. Jeho ženou se stala jeho sestra Rheia, s níž zplodil takzvané první bohy - Hestiá, Démétér, Héru, Háda a Poseidóna, které všechny spolknul z obavy, aby se historie neopakovala a jeho vlastní děti ho v budoucnosti nezbavily vlády nad světem.

 

Diova cesta k vládě nad světem

Zeus na svém trůnu na hoře Olympu. Fotografie z filmu Souboj titánů z roku 1981. (Photos copyright © Metro-Goldwyn-Mayer)
Zeus na svém trůnu na hoře Olympu. Fotografie z filmu Souboj titánů z roku 1981. (Photos copyright © Metro-Goldwyn-Mayer)

Jeho nejmladší syn Zeus Kronově hrozbě unikl díky své matce, která před jeho narozením odešla na ostrov Krétu, kde jej tajně porodila v hluboké jeskyni hory Dikté, a Kronovi místo novorozence dala kámen zabalený v plenách.

Dia se ujaly nymfy Adrásteia a Ídaia, krmily ho medem a mlékem božské kozy Amaltheie. Na stráži stáli Kúréti, horští démoni. Ti měli za úkol působit údery svých mečů do štítů při pláči malého Dia takový hluk, aby ho Kronos nemohl zaslechnout.

Když Zeus dospěl, naplnil otcovy obavy a na radu Titánky Métis a s pomocí bohyně Rhei se stal Kronovým číšníkem. Pak podle Métidiny rady smíchal medový nápoj s dávidlem, které mu podal, a Kronos pod jeho účinky zvrátil všechny Diovy bratry a sestry, které spolykal.

Sourozenci se spojili a dali se do boje proti Kronovi. Zeus osvobodil Hekatoncheiry, získal na svou stranu Kyklópy i některé Titány a po desetiletém boji Krona přemohl a svrhl ho do Tartaru. Tak skončila Kronova vláda a začala vláda boha Dia, která vytrvala až do konce světa řeckých mýtů, a právě tady začíná příběh Persea, lidského syna boha Dia.

V dalším článku čtěte více o Perseovu tažení proti Kétó (Krakenovi)…


Přečtěte si:

Řecká mytologie: Bájné příběhy starých Řeků

Film: Souboj Titánů/ Clash of the Titans – remake filmu z roku 1981

Řecká mytologie: Souboj titánů - Andromeda a výprava Persea proti Kétó