Pozůstatky sochy boha Dia a Kentaurů. (PilarRS2009/ flickr.com)
Pozůstatky sochy boha Dia a Kentaurů (PilarRS2009/ flickr.com)

Odkud vlastně pochází řecká mytologie, která dnes nachází stále větší oblibu jak mezi filmaři tak mezi diváky. Filmoví producenti se pustili do natáčení nové adaptace Perseova tažení proti Krakenovi natočeného v roce 1981, nebo do zfilmování dobrodružství Percyho Jacksona podle knižní předlohy Ricka Riordana?

Řecká mytologie se do dnešního dne dochovala jako vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech. Příběhy starých Řeků pramení z ústní básnické tradice a jsou součástí starořeckého náboženství, z nějž vycházela i pozdější římská kultura.

V různých příbězích se traduje, že lidé byli stvořeni bohy k jejich obrazu. Bohové se podle dochovaných pověstí mohli narodit, avšak nestárli, byli téměř nezranitelní, mohli se stávat neviditelnými, velmi rychle se přemísťovat na dlouhé vzdálenosti, a také podle vlastní vůle promlouvat prostřednictvím lidí.

Andrea Doria jako Neptun - alegorický obraz od Agnola Bronziniho znázorňuje vladařskou hegemonii Janova v Tyrhénském moři (publicdomain)
Andrea Doria jako Neptun - alegorický obraz od Agnola Bronziniho znázorňuje vladařskou hegemonii Janova v Tyrhénském moři (publicdomain)

Každý z bohů má podle řecké mytologie svůj vlastní způsob zjevování se, rodokmen, zájmy, osobnost a oblast činnosti. Bohové jsou zpodobněni jako velká několikagenerační rodina, jejíž nejstarší členové původně stvořili tento svět, avšak byli následně přemoženi mladšími členy rodiny.

Nejznámějších dvanáct olympských bohů popisuje řecká poezie jako ty, kteří se v hrdinském věku Řekům osobně zjevili a naučili je mnoha užitečným řemeslům, způsobům bohopocty, odměňovali jejich ctnosti, trestali neřesti, konali zázraky a prostřednictvím lidí plodili svoje lidské potomky.

Nejstarší bohové byly dávnými Řeky pojmenováni jako takzvaná Tvořitelská božstva, mezi něž patří například Chaos, Eros a Gaia. Dalšími mladšími božstvy jsou Titáni mezi něž patří bájný Atlas, Mnémosyné nebo Kronos. Nejmladší a nejbližší lidem jsou takzvaná Olympská božstva, jimž vládli Zeus a jeho žena Héra.

Řecká mytologie také obsahuje další bohy, polobohy a řadu bájných tvorů a příšer, jako je trojhlavý pes Kerberos – strážce vchodu do podsvětí, nebo stohlavý drak Ládón, který chrání zlatá jablka v zahradě Hesperidek.


Přečtěte si:

Řecká mytologie: Souboj titánů - od stvoření světa k Perseovi

Řecká mytologie: Souboj titánů - Andromeda a výprava Persea proti Kétó