Perseus pozoruje zkamenělé bojovníky před příbytkem Mudúzy (Photos copyright © Metro-Goldwyn-Mayer)
Perseus pozoruje zkamenělé bojovníky před příbytkem Mudúzy (Photos copyright © Metro-Goldwyn-Mayer)

Perseus je bájná postava a jeden z nejznámějších hrdinů řecké mytologie, který založil město Mykény. Jeho otcem byl pán bohů na Olympu Zeus a jeho matkou krásná Danaé, dcera krále Akrisiose z Argu.

Králi Akrisiovi z Argu bylo ve věště předpovězeno neblahé proroctví, že sejde rukou svého vlastního vnuka. Král věštbě uvěřil a z obav o svůj život poručil strážím, aby jeho dceru Danaé zavřely do sklepení, kde nebude v kontaktu s žádným mužem.

Do sklepení, kam by žádný člověk nepronikl, přišel za Danaé v podobě zlatého deště samotný Zeus a po jejich setkání se Danaé narodil syn, který dostal jméno Perseus.

Když se Akrisios o vnukovi dozvěděl, nechal jej společně s Danaé zavřít do sudu, který vypustil na širé moře. Sud mořské vlny odnesly až na ostrov Serifos, kde nedobrovolné mořeplavce našli místní rybáři, kteří je odvedli ke králi ostrova Polydektovi. Král poskytl Danaé a jejímu synovi ve svém zámku dočasné útočiště.

 

Výprava za bytostmi Gorgon

Dvě nesmrtelné Gorgony. Slepé ženy, které mohou vidět pouze skrze křišťálovou kouli. (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)
Dvě nesmrtelné Gorgony - slepé ženy, které mohou vidět pouze skrze křišťálovou kouli (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)

Když Perseus vyrostl v muže, byl velmi silný a houževnatý a král Serifos se začal obávat o svůj trůn. Proto poslal Persea, aby se vydal na výpravu za Medúzou, strašlivou ženou, Gorgonou s hady místo vlasů a ohavným obličejem. Perseus dostal za úkol přinést králi její hlavu.

Medúza byla podle pověsti jediná smrtelná žena z trojice Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a jeho manželky Kétó. Protože se nechala svést Poseidónem v Athénině chrámu, proměnila ji bohyně Aténa v obludu s blýskavýma očima, obrovskými zuby, mosaznými drápy a hady místo vlasů. Kdo pohlédl Medúze do očí, zkameněl.

Preseus pozoruje Medúzu v odrazu svého štítu (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)
Preseus pozoruje Medúzu v odrazu svého štítu (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)

Během výpravy dala Perseovi bohyně Athéna meč z adamantinu, kterým lze Medúzu zabít, a štít tak lesklý, že se v něm vše odráží jako v zrcadle, kterým se může na Medúzu podívat, aniž by zkameněl. Nymfy mu věnovaly kouzelnou mošnu, která se přizpůsobí velikosti věci, které se do ní vloží, a okřídlené střevíce, pomocí nichž může uletět jejím sestrám, a Hádovu přílbu neviditelnosti.

Když s družinou dorazil na místo, nasadil si létající sandály a zaútočil na Medúzu z výšky, odkud ji sledoval pomocí svého štítu, který si nastavil jako zrcadlo, a usekl jí hlavu plnou živých hadů. Po její smrti vyskočil z jejího těla obr Chrýsáór a okřídlený kůň Pégasos. Z kapek její krve se zrodili jedovatí hadi. Medúzina hlava byla strašnou zbraní, která mohla protivníky, kteří ji pohlédli do očí, proměnit v kámen.

 

Krásná Andromeda

Princezna Andromeda čeká přivázná na pobřeží na smrt z rukou mořské obludy (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)
Princezna Andromeda čeká přivázaná na pobřeží na smrt z rukou mořské obludy (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)

Na cestě zpět se Perseus s družinou zastavil v Aithiopii, kde vládl král Kéfeus a královna Kassiopeia. Jejich země byla prokleta, neboť královna Kassiopeia přivedla svou pýchou na království trest boha moří Poseidóna. Ten seslal na zemi potopu a navíc mořskou příšeru Kétó (v jiných příbězích jde o nestvůru zvanou Kraken, ale ta patří spíše do Severských mýtů), která požírala nevinné lidi.

Kétó byla dcerou boha mořských hlubin Ponta a bohyně země Gaie. Kétó byla údajně již od narození stará a ošklivá. Byla zosobněním všech hrůz a děsů na moři i v jeho hlubinách. Se svým mužem a bratrem Forkýnem, který byl strážcem moře a hlídačem všech mořských příšer, zplodila devět potomků. Tři Gorgony, tři Graie, draka Ldóna, nymfu Thósu a mořskou příšeru Skillu, postrach námořníků.

V celém království se nenašel nikdo, kdo by Andromedu před příšerou zachránil, nenabídl se ani její nápadník Fíneus, bratr krále Kéfea. Věštba určila, že pro usmíření bohů musí být Kétě obětována králova dceru Andromeda, a proto ji v nelehké situaci nechali přivázat na pobřeží, kde čekala na smrt z rukou mořské obludy.

20100223-film-souboj-titanu6
Královna Kassiopeia přivedla svou pýchou na království trest boha moří Poseidóna, který na jejich králoství vypustil nestvůru Kétó (Krakena) (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)

Perseus Andromedu na pobřeží našel a použil proti Kétě hlavu Medúzy. Upoutal její pozornost a poté, co se Medúze podívala do očí, proměnila se v kámen. Král Kéfeus mu potom dal Andromedu za ženu, ale na svatební hostinu vtrhl se svým vojskem Andromedin bývalý nápadník Fíneus podporován zradou královny Kassiopeie. Perseus se statečně vrhl do boje, avšak přesila byla natolik velká, že neváhal a vytáhl z mošny na nepřátele hlavu Medúsy a v okamžiku proměnil celé vojsko i s Fíneem v kámen.

Společně s Andromedou nakonec odplul vítězně zpět na ostrov Serifos, kde vyrůstal. Král však Perseovi nevěřil, že hlavu přinesl, a tak mu ji musel ukázat. Nakonec se tady Perseus společně s Andromedou stali vládci říše a později se vrátili do rodného Argu, kde Perseus dlouho a spravedlivě vládl. První z jeho pěti synů Persés byl podle pověsti prapředkem všech pozdějších perských králů. Z Perseova rodu vzešel také bájný hrdina Héraklés.

 

Smrt krále Akrisia

Jednou se stalo, že vedlejší spřátelené Akrisiovo království pozvalo Persea na velkolepé sportovní hry. Perseus nešťastnou náhodou vrhl na soutěži disk do davu diváků a trefil jím nějakého starce. Náhle vyšlo najevo, že to byl jeho děd - bývalý král Akrisios. Zemřel a dávná věštba, které se tak obával, se naplnila.

 

Navrácení darů a vzestup na nebeskou oblohu

Perseus třímá v ruce hlavu Medúzy (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)
Perseus třímá v ruce hlavu Medúzy (Screenshot z flimu Souboj titánů z roku 1981)

Výzbroj vypůjčenou od Athény Perseus bohyni vrátil a daroval jí také hlavu Medúzy. Aténa si její hlavu připevnila na svůj nezdolný štít aigidu.

Za své činy se Perseus dostal na nebesa a dnes je spojován s jedním z nejznámějších souhvězdí, které nese jeho jméno. Na nebeskou oblohu se dostala také krásná Perseova žena Andromeda a její matka královna Kassiopea.

Podle pověsti použil Perseus hlavu Medúzy ještě jednou, když potkal Giganta Atláse, který držel nebeskou klenbu. Atlás nevěřil Perseovi, že má Medúzinu hlavu, a tak mu jí Perseus ukázal. Atlás padl na zem a od té doby leží na tom místě pohoří jménem Atlas.

 


Přečtěte si:

Řecká mytologie: Bájné příběhy starých Řeků

Řecká mytologie: Souboj titánů - od stvoření světa k Perseovi

Film: Souboj Titánů/ Clash of the Titans – remake filmu z roku 1981