Náhled do výzkumné  práce Clevea Backstera

Cleve Backster ve své laboratoři v San Diegu, kde provádí výzkum primárního vnímání. (Foto se svolením Clevea Backstera)
Cleve Backster ve své laboratoři v San Diegu, kde provádí výzkum primárního vnímání. (Foto se svolením Clevea Backstera)

Cleve Backster vydal v roce 2003 knihu Primární vnímání: biokomunikace s rostlinami, živočišnými potravinami a lidskými buňkami, ve které se poprvé obsažně věnuje své práci popisujíc do detailů všechny možné věci, které monitoroval, od rostlin, bakterií, vajec přes živočišné buňky z krve hovězího steaku až po lidské buňky.

“Existuje tu taková spousta implikací, že mě až udivuje, že se do toho nezapálili lidé z vědeckého společenství,”
říká smějící se Backster.

Sám čelil desítkám let chladných reakcí akademické obce, navzdory důkazům, které na mnoha konferencích prezentoval a navzdory tomu, že jeho výsledky replikovali různí vědci na celém světě. Jeho duch ale neuhasnul. Je mužem, jenž je přesvědčený, že našel něco důležitého a nehodlá se nechat odradit známou slabostí lidských bytostí odmítat nové myšlenky.

“A také všechno, co jsem ve své knize řekl, je pravda,”
usmívá se. “Dával jsem si velký pozor na to, aby bylo všechno v knize založeno na faktech.  Nechtěl jsem, aby někdo objevil drobnou technickou nepřesnost a pak řekl, že i zbytek mé práce není správný.”

Stejný přístup uplatňoval u příčin existence jevu primárního vnímání. Tím, že se nepouštěl do teoretizování, které by se mohlo ukázat nesprávné, doufá, že se vyhne scénaři, kdy lidé data odmítnou kvůli jeho spekulacím.

 

Potencionální vysvětlení ve fyzice

I když Backster nezveřejňuje spekulace týkající se vysvětlení primárního vnímání, jedním ze slibných vodítek k pochopení tohoto fenomému, co se týče existujících teorií, je jev v kvantové fyzice známý jako nelokalita.

Nelokalita je v kvantové fyzice něco, čemu Einstein říkal “duchařské působení na dálku” – názor, že částice spolu mohou být nějakým způsobem propojeny napříč prostorem.

Experimenty se dokázalo, že když se z atomu vyzáří pár fotonů (pakety světla) a výzkumník změní polaritu jednoho z nich (tím, že projde určitým druhem filtru), polarita druhého fotonu je ovlivněna také a ke změně dojde dříve, než by světlu trvalo docestovat od jedné částice k druhé.

Projeví-li se u fotonů tento vztah, říká se, že jsou zapleteny. Jeden se asi podiví, kam až může nelokalita dosáhnout? Platí jen pro malé částice nebo mohou být případně zamotány i větší systémy? Pokud mohou být vzájemně propleteny i různé formy života, jak by to vypadalo?

Když se nelokalita rozšíří do úrovně života a mysli, pak to, čemu se říká primární vnímání, může být důkazem přesně tohoto. Backsterovy nálezy ukazují signál, jenž se zdá být neovlivněný vzdáleností či materiálem stojícím v cestě, který by zablokoval elektromatické vlny.

Vnímání

 

Ačkoli o výsledky Backsterovy práce byl v 70. letech velký zájem, vědecká obec tuto myšlenku stále ještě nedokázala přijmout. Zdánlivým důvodem byl nezdařený pokus (otisknutý v prominentním vědeckém žurnálu v roce 1975) zopakovat první Backsterův publikovaný experiment jinou skupinou vědců.

Podle Backstera ale vědci (a všichni ostatní, kdo neuspěli) nedodrželi všechny správné vědecké postupy. Jedním z takových důležitých kroků, které Backster považuje za nezbytné, je, že se člověk nemůže dívat na výstup z rostliny (nebo jakéhokoliv jiného zkoumaného objektu) zatímco ten probíhá, protože jeho pozorování procesu zablokuje reakce.

U neobvyklého fenoménu, jakým primární vnímání bezesporu je, se nedodržení všech postupů, jež původní výzkumník shledal nutnými k získání daného účinku, rovná lajdáckosti ve vědě.

Možnost, že pozorování výstupu pokusu může ovlivnit jeho výsledky, ovšem nedává z hlediska moderních paradigmatů vědy smysl a tak ti, kteří pokusy opakovali, pravděpodobně nepovažovali takovéto postupy za důležité.

Říká se, že rostlinní biologové bývají obzvlášť konzervativní. Někteří z prominentních vědců té doby odmítli možnost, že by rostliny mohly projevovat jakoukoliv elektrickou aktivitu, neřku-li jakoukoliv schopnost vnímat.

“Když se s těmi individui [skeptiky] bavíte, implikace jsou obrovské, a to je opravdu otestuje, zda-li chtějí být skuteční vědci a prozkoumat to či zda od toho chtějí dát ruce pryč,” říká Backster.

“U někoho, kdo není v pozici, kde musí bránit vědecké orgány, tento problém [s odmítavých skepticismem] nenastane,”
vysvětluje Backster.

Dnes se ale zdá, že je přítomnost elektrické aktivity v rostlinách akceptována ve větší míře. Vědci z oblasti rostlinné neurobiologie zjistili, že rostliny vydávají signály, jež vypadají velmi podobně jako neuronová aktivita u zvířat. To však nejsou ty samé signály, které zkoumal Backster.

I když Backster nevlastní titul Ph.D., jeho přístup a výzkumy ukázaly, že se chová daleko více podle ducha opravdové vědy než ti, jež jeho práci mávnutím ruky zavrhli.

Objevy byly zopakovány dalšími, včetně ruského vědce Alexandra Dubrova a Marcela Vogela, který v té době pracoval u IBM. Autor tohoto článku rovněž zpracovával svou bakalářskou práci o tomto tématu a dosáhl výrazných výsledků poukazujících na citlivost rostlin k lidské interakci.

Více informací o tématu získáte na www.primaryperception.com

Article in English

 

Přečtěte si:

Tajemný svět primárního vnímání - část I.

Tajemný svět primárního vnímání - část III.