Sun S´-miao (Velká Epocha)
Sun S´-miao (Velká Epocha)
Sun S´-miao vyjadril svoju vieru, že medicína je umením milosrdenstva. V jeho knihe  „Da Yi Jing Chen” („Úprimnosť a oddanosť veľkých lekárov“) napísal: „Keď veľký lekár lieči pacienta, musí sa koncentrovať, upokojiť a byť oslobodený od svojich vlastných túžob a snáh.“

„Potrebuje mať súcitné srdce a obetovať sa pre vyliečenie pacienta. Keď sa pacienti prichádzajú liečiť, nezáleží na tom, či sú z nižšej alebo vyššej spoločenskej vrstvy, bohatí alebo chudobní, starší alebo mladší, krásni alebo škaredí, nepriatelia alebo blízki, alebo inej etnickej skupiny, inteligentní alebo hlúpi - lekár by sa k nim mal správať rovnako, akoby všetci boli jeho obľúbenými...“

Osvojil si celostný prístup k liečeniu chorôb. Veril, že vďaka skúsenej opatere a starostlivosti o pacienta môže byť tento pacient vyliečený. Pokým „dobrý lekár zaobchádza s chorobou pomocou lekárskych predpisov a akupunktúry, pacientova choroba bude liečiteľná a predíde sa katastrofám na zemi.“ Zdôrazňoval medicínsku etiku a zaobchádzal so všetkými pacientmi rovnako. Hovoril tiež, že „Ľudský život je drahocenný a hodnotnejší ako tisíc ton zlata.“

„Qian Jin Yao Fang” je starodávna čínska lekárska encyklopédia. Zahŕňa množstvo kategórií, od základných lekárskych teórií po rôzne klinické oblasti, od teórií a metodológií k predpisovaniu liekov. Jedna časť knihy obsahuje klasický materiál.
Ďalšia časť sa zameriava na zápisky zo skúseností a predpisov, ktoré sa šírili medzi obyčajnými ľuďmi. Táto kniha obsahuje dôležité informácie rôznych škôl a je vhodná i pre ľudí s rôznou úrovňou vzdelania. Populárnou je dodnes. Je to skutočný poklad tradičnej čínskej medicíny.  

Kniha známeho lekára dynastie Han, ktorá sumarizuje  lekárske skúsenosti a predpisy z éry Čang Čongťing dokladuje Sun S´-miaove hlboké medicínske znalosti a výnimočné lekárske schopnosti.

Neskoršie generácie nazývali  „Qian Jin Fang“ (pozostávajúcu z kníh „Qian Jin Yao Fang” a „Qian Jin Yi Fang”) predchodcom lekárskych predpisov.

Sun S´-miao kládol dôraz na ochranu zdravia a aktívne uvádzal do praxe svoje hodnoty. Keďže bol dobrý v pestovaní zdravia, žil viac ako sto rokov a tešil sa dobrému zraku a sluchu i v starobe. 

Kombinoval myšlienky prevencie z konfucianizmu, taoizmu a Indie s myšlienkami tradičnej čínskej medicíny. Navrhol mnoho praktických a účinných spôsobov ako si pestovať dobré zdravie, ktoré sú uznávané a platné dodnes.

Napríklad: „Človek by sa mal snažiť udržať si rovnovážny postoj a nie venovať sa výlučne uznaniu a vlastným záujmom. Obmedzujte sa v jedení a nejedzte ani nepite priveľa. Dávajte si pozor na obeh čchi1 a krvi a nebuďte leniví a bez pohybu. Žite pravidelný každodenný život a neporušujte zákony prírody...“

Sun S´-miao bol tiež prvým, kto vynašiel močový katéter. Podľa historických záznamov jeden z jeho pacientov sa nemohol vymočiť. Vidiac, že jeho pacient je v extrémnych bolestiach, Sun si pomyslel: „Je už neskoro liečiť ho liekmi. Keby bol spôsob zaviesť rúrku do jeho močovej trubice, moč by pravdepodobne mohol tiecť prirodzene.“

Zazrel dieťa svojho suseda ako si fúkalo na steble mladej cibule. Steblo bolo veľmi tenké, dlhé a jemné. Sun sa rozhodol použiť túto rúrku a skúsiť to. Vybral vhodné steblo cibule, jemne ho obhorel, odstrihol ostrý koniec a opatrne zaviedol do pacientovej močovej trubice.

Potom do nej raz fúkol. Ako očakával, moč začal tiecť cez túto rúrku. Pacientovo opuchnuté brucho sa začalo zmenšovať a jeho choroba bola takto vyliečená.

Pestovaním morálky a cnosti, nadaný Sun S´-miao sa stal významnou postavou, ktorú rešpektovalo mnoho ľudí a lekárskych odborníkov počas mnohých generácií.

1 čchi (qi)- v čínskom ponímaní znamená „vitálnu energiu“, ktorá určuje zdravie človeka.

Anglická verzia