24. května 1996 skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína (clearwisdom.net archiv)
24. května 1996 skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína (clearwisdom.net archiv)

 

Mnoho z nás „západniarov“ víta v poslednej dobe rôzne alternatívne spôsoby liečenia, odlišné od súčasnej lekárskej paradigmy. Ľudia menia svoju stravu, používajú bylinky, vyhľadávajú akupunktúru, terapiu farbami, masáže, chiropraktikov, jogu, či ayurvédskych lekárov. 

Ako jeden z týchto alternatívnych spôsobov liečenia si  získal popularitu i čchi-kung. Objavuje sa v kultúrnych centrách, fitness štúdiách, spoločenských atď. Navštívte niektorú susednú krajinu Číny skoro ráno. Určite tam nájdete množstvo ľudí rôzneho veku cvičiacich čchi-kung, tai-čchi, či Falun Gong.

Číňania sú známi svojimi „prastarými tajomstvami“, ktoré im pomáhajú vyzerať mladšie, žiť dlhšie a byť múdrejšími. Začiatkom 90-tych rokov, popularita  Falun Gongu (druh čchi-kungu) vzrástla po celej Číne. Prečo sa stal Falun Gong (Fa-lun Kung), napriek všetkým tým prastarým tajomstvám, najpopulárnejším čchi-kungom v krajine? Prečo je stále široko zastúpený? Čo je Falun Gong a prečo je takou výnimočnou praxou a prečo je stále široko zastúpený napriek tvrdému prenasledovaniu praktizujúcich čínskou vládou? 

Falun Gong pozostáva zo štyroch cvičení v stoji a jednej meditácie v sede a vyžaduje, aby sa praktizujúci kultivovali. Kultivácia znamená nepretržite sa snažiť žiť podľa princípov pravdivosť, súcit a znášanlivosť. Kultivácia samého seba je základným predpokladom pre to, aby sa človek mohol stať praktizujúcim Falun Gongu, cvičenie je doplnkové. Väčšina praktizujúcich Falun Gongu zaznamenala zlepšenie svojho zdravotného stavu. Niekedy sú tieto zlepšenia nepatrné -  ako zbavenie sa stresu, lepší spánok, „ľahší“ a energickejší pocit a veselá nálada. Veľa z nich však zaznamenalo i výrazné zlepšenie zdravia, vrátane vyliečenia život ohrozujúcich chorôb.

Cvičení Falun Gongu v okrese Huancui na náměstí ve městě Weihai, Čína (clearwisdom.net archiv)
Cvičení Falun Gongu v okrese Huancui na náměstí ve městě Weihai, Čína (clearwisdom.net archiv)

Presný spôsob, akým Falun Gong (taktiež nazývaný i Falun Dafa) lieči choroby, nie je zatiaľ modernou medicínou pochopený, ale jeho účinky sú merateľné.

Sčítanie ľudu v Číne v roku 1998 ukázalo,  že najmenej 70 miliónov ľudí v tej dobe praktizovalo Falun Gong, čím sa Falun Gong stal najpopulárnejšou praxou v čínskej histórii. Mnohí praktizujúci si  osobne vyskúšali liečivú silu Falun Gongu.

„Len mesiac po tom, čo som začal kultivovať univerzálne princípy Falun Dafa „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“, moja choroba (leukémia), ktorú nevedela vyliečiť  moderná medicína a ktorá stála moju rodinu desaťtisíce dolárov, bola úplne preč,“ povedal praktizujúci Falun Gong z pevninskej Číny.

„Donedávna som mal osteonekrózu druhého stupňa (degenerácia kostného tkaniva) na oboch bedrách a bol som prakticky paralyzovaný takmer rok. Avšak už po troch, štyroch dňoch ako som začal praktizovať Falun Dafa, zahodil som svoje barle a bol som schopný opäť chodiť,“ vraví praktizujúci Falun Gongu z pevninskej Číny.

Prvý lekársky prieskum na praktizujúcich Falun Gongu sa uskutočnil v Pekingu v roku 1998. Podľa tohto prieskumu malo 93,4%  z 12 731 zúčastnených spočiatku nejakú chorobu a 49,8% trpelo najmenej troma chorobami pred praktizovaním Falun Gongu. Prostredníctvom naučenia sa a následného praktizovania Falun Gongu sa ich zdravotný stav zlepšil. Miera zlepšenia bola 99,1% a v rámci toho, miera kompletného vyliečenia bola 58,5%. Z porovnania zdravotného stavu praktizujúcich predtým a potom, ako začali praktizovať Falun Gong vyplynulo, že 80,3% zúčastnených zaznamenalo zlepšenie. Z toho miera tých, ktorí  sa cítili „veľmi energickí“ vzrástlo z 3,5% pred praktizovaním na 55,3% po začatí praktizovania.

1. května 1996, skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína (clearwisdom.net archiv)
1. května 1996, skupinové cvičení ve Wuhanu, Čína (clearwisdom.net archiv)

Prieskum taktiež ukázal, že 12 287 ľudí, teda 96,5% zúčastnených sa cítili po cvičení Falun Gongu psychicky lepšie.

Pekinský prieskum taktiež ukázal, že počet ľudí praktizujúcich Falun Gong stúpal každý rok a miera rastu sa zrýchľovala.

Podľa tohto prieskumu, praktizujúci Falun Gongu ušetrili 3270 yuanov na medicínskych výdavkoch na osobu za rok (yuan mal hodnotu v dobe prieskumu asi 0, 12 dolára. Priemerný pracujúci v čínskych mestách zarába približne 500 yuanov mesačne). Pri znásobení týchto čísel miliónmi praktizujúcich je ľahké vidieť, že Falun Gong ušetril Číne miliardy dolárov na lekárskych výdavkoch.

Ďalší prieskum bol uskutočnený na Taiwane. Z 1182 zúčastnených, 72% praktizujúcich Falun Gongu použili len raz zdravotnú kartu poistenca, ktorá dovoľuje šesť návštev poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára) za rok. Využitie zdravotnej starostlivosti praktizujúcich Falun Gongu bolo asi polovičné oproti bežnému priemeru. Správa tiež zvýraznila, že Falun Gong má výrazný vplyv na elimináciu nezdravých návykov a závislostí.

Foto z roku 1999 předtím, než začala Čínská vláda 20. července Falun Gong pronásledovat. Praktikující Falun Gongu společně cvičí na Dongmen Plaza, Čína (clearwisdom.net archiv)
Foto z roku 1999 předtím, než začala Čínská vláda 20. července Falun Gong pronásledovat. Praktikující Falun Gongu společně cvičí na Dongmen Plaza, Čína (clearwisdom.net archiv)

„Keď som cvičil, moje telo sa na druhý deň cítilo ľahko a všetky symptómy zmizli. Pri chôdzi som sa cítil ako pierko a pri jazde na bicykli akoby som bol tlačený. A necítil som sa viac unavený, keď som šiel po schodoch. Choroby mojej dcéry taktiež zmizli,“ povedal 40 ročný Fengying Mao, bývalý chirurgický ošetrovateľ v Číne usadený v USA.

„Po študovaní učení Falun Gongu a cvičení cvikov som sa stal veľmi pokojným a vnútorne vyrovnaným. Viem byť teraz objektívny ohľadom sebe, ale i vecí, ktoré by ma inak znepokojovali. Po prečítaní učenia som si uvedomil, že som nežil svoj život spôsobom, akým by som mal: podľa princípov Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti. Čím viac som študoval učenia, tým bližšie som sa k týmto princípom dostával,“ vraví Orysia McCabe z Kanady.

Mnoho svedectiev praktizujúcich Falun Gongu znie zázračne a niektorí preto môžu pochybovať o tom, že zlepšenie zdravia môže byť pripísané Falun Gongu. No fakt, že tieto prípady sú také časté, poukazuje na nutnosť venovať mu väčšiu pozornosť vo vedeckom výskume.

Samotná metoda je představená na stránkách falundafa.org.

 

small_United_Kingdom