Návrat prastaré kultury nebo nový kabát čínského režimu?

Konfucius (maatpeace.org)
“Tvoje práce je vládnout, ne zabíjet,” napsal Konfucius ve svém díle Hovory (maatpeace.org)

Nedávné rozhodnutí zavést učební osnovy z Číny do jedné školy v jižní Kalifornii rozpoutalo diskuzi nad motivy za programem Konfuciových tříd a o tom, co by se mělo a nemělo na amerických školách učit.

Od roku 2005 založil čínský režim ve jménu propagování Konfuciových učení a čínského jazyka 282 Konfuciových institutů na univerzitní úrovni a 272 Konfuciových tříd v 88 zemích a regionech.

Školský výbor střední školy v Cedarlane hlasoval ve prospěch zavedení programu ve škole od letošního září. Tento program školu nestojí ani korunu, všechno, včetně instruktorů a učebních pomůcek, je hrazeno přímo mezinárodní kanceláří výboru pro čínský jazyk, nazývaného HanBan.

HanBan se prezentuje jako nezisková nevládní organizace, ale je napojen na čínské ministerstvo školství a jeho členové pocházejí z dvanácti státních ministerstev a komisí.

Otázky pozorovatelů, kteří nad situací kroutí hlavou, se ptají, jaký má čínská vláda, vedená komunistickou stranou, důvod k propagaci prastaré kultury, kterou se pokoušela zničit v několika intenzivních kampaních (například Kulturní revoluci)? Proč chce komunistická strana propagovat Konfucia, který kázal víru v nebesa, když sama hlásá ateismus?

Tradiční hodnoty čínské kultury

Čínská tradiční kultura naučila lidi důležitým konceptům a principům, jako jsou nebe, Tao, Bůh, Buddha, osud, předurčenost, dobrota, spravedlivost, slušnost, moudrost, věrnost, upřímnost, stud, oddanost, úcta k rodičům, důstojnost a tak dále.

Mnoho Číňanů je možná negramotných, přesto však znají tradiční divadelní hry a opery. Prostřednictvím těchto uměleckých forem se dozvěděli o tradičních morálních hodnotách.

Opat Shaolinského chrámu pan Shi Yongxing stojí u jeapu s náhonem na čtyři kola, který dostal od místního výboru pro cestovní ruch. (Dajiyuan)
Opat Shaolinského chrámu pan Shi Yongxing stojí u jeapu s náhonem na čtyři kola, který dostal od místního výboru pro cestovní ruch. (Dajiyuan)

Dnes se stala většina tradic v Číně pouhou prázdnou skořápkou, z níž byl odstraněn vnitřní význam a podstata věcí. Smutným příkladem je například kdysi věhlasný klášter Shaolin, který se nyní proměnil na turistickou atrakci a jeho buddhističtí mniši na „cirkusáky", kteří jezdí se svým představením po celém světě.

Napovrchu se zdá, že čínská vláda propaguje a podporuje bojující buddhistické mnichy ze Shaolinu, ale ve skutečnosti zničila celou podstatu chrámu a zanechala pro lidi ve světě pouze skořápku, kterou jim dává na odiv. Patriarcha chrámu Shi Yongxing je mediální osobností v mezinárodní televizi, má vlastní značku nudlí a od místního výboru pro cestovní ruch dostal dokonce džíp s náhonem na čtyři kola. Čtěte více...

Shaolin: Který chrám následuje Cestu?

Konfucius vs. „filosofie" komunistické strany

„Filosofie" Komunistické strany Číny (KS Číny) je opakem původní tradiční čínské kultury. Tradiční kultura uznává nebeské principy a jejich nadvládu; jak jednou řekl Konfucius: Život a smrt jsou předurčeny a bohatství a postavení jsou dány nebem."

Buddhismus i taoismus věří v božské principy, cyklus života a smrti (reinkarnaci) a karmickou příčinnost dobra a zla. Na druhé straně komunistická strana nejenže vychází z ateismu, navíc se vzpírá Tao a útočí na nebeské principy ve svých kampaních (Velká kulturní revoluce a pod.).

Konfucianismus si váží rodiny, ale Komunistický manifest jednoznačně požaduje její zrušení. Tradiční kultura odlišuje čínské od cizího, Komunistický manifest se zasazuje za zrušení národností.

Zabijeni náhodně vybíraných obyvatel během kampaně Čínské komunistické strany zvané Kulturní revoluce (publicdomain)
Zabíjeni náhodně vybíraných obyvatel během kampaně Čínské komunistické strany zvané Kulturní revoluce (publicdomain)

Kultura konfucianismu zdůrazňuje laskavost vůči ostatním, komunistická strana vyzývá k třídnímu boji.

Konfucianismus staví na věrnosti panovníkovi a lásce k národu, Komunistický manifest mluví o odstranění fenoménu národů a národností.

Aby si komunistická strana v Číně získala a udržela moc, musela nejprve zasadit své nemorální myšlenky do čínské půdy. Mao Ce-tung vyhlásil: „Jestliže chceme převzít moc, musíme nejprve vytvořit propagandu a pracovat v oblasti ideologie." KS Číny si uvědomila, že drsná komunistická teorie, která je udržována zbraněmi, je ideologickým odpadem Západu a nemůže se postavit čínské historii staré 5 000 let.

KS Číny tedy musela úplně zničit tradiční kulturu, aby mohly na politické jeviště Číny nastoupit marxismus a leninismus. Nyní se v posledních záchvěvech boje o přežití snaží navléknout nový kabát prastaré kultury a ekonomického pokroku.

9 komentářů: Čínská komunistická strana zničila tradiční kulturu

Komunistická strana rehabilituje Konfucia

Konfucius žil zhruba pět set let před Ježíšem a ve stejné době jako řecký Sokrates a Buddha Šákjamuni (Siddhártha Gautama) v Indii. Jeho filozofie byla standardem pro ctnost a po tisíce let jeden ze základních kamenů tradiční čínské kultury.

Za doby komunistické vlády v Číně se to ale změnilo. Během Kulturní revoluce v 60. a 70. letech KS Číny odsoudila Konfucia jako „třídního nepřítele číslo jedna“ a přísně zakázala jeho učení.

Pro ty, kteří šíření Konfuciových osnov z pevninské Číny oponují, je ironií fakt, že myslitel, jenž byl předtím KS Číny považován za „nepřítele“, je nyní tou samou organizací nazýván „mudrc a učitel“.

Odhaduje se, že KS Číny je zodpovědná za smrt osmdesáti milionů vlastních lidí - zatýkání a zabíjení nevinných obyvatel trvá až do dneška a praktiky udržování moci se v podstatě nezměnily. Konfucius učil, že vládce, který užije síly, nedostál svým povinnostem.Tvoje práce je vládnout, ne zabíjet,” napsal Konfucius ve svém díle Hovory.

Naše děti doktrínou nenaočkujete

Ti, kdo zavedení studijního plánu v USA oponují, tvrdí, že osnova Konfuciových tříd je způsobem, jak se Komunistická strana Číny snaží vmanévrovat do svobodných států pod falešnou záminkou propagace laskavé filozofie Konfucia. Namítají, že opravdovým cílem je propaganda, budování dobrého jména a akceptování komunistického režimu. Podle nich jde o další převlek čínské vlády, která se snaží používat ekonomický pokrok a nyní i tradiční čínskou kulturu, kterou se sama pokoušela zničit, aby zakryla masové porušování lidských práv.

Mary Ann Kingová, bývalá moderátorka populárního dětského pořadu „Romper Room“, je jednou z těch, kteří program Konfuciových tříd neschvalují.

„Děti jsou tak bezbranné. Jsou jako malé hubky, které všechno nasají. Musíme být velice opatrní, co jim předkládáme, aby neztratili věrnost vůči Americe,” říká. „Nejsem proti kulturní výměně, ale nemůžete naše děti očkovat doktrínou.”

Jeanne Mengová, bývalá předsedkyně neziskové organizace Společnost pro konfuciánské studie Ameriky, má k programu výhrady také. Říká, že s Čínou obchodovala, ale přestala, protože nedovedla tolerovat způsoby jakými čínský režim udržuje kontrolu nad čínskou společností. Mengovou znepokojuje, že tradiční učení Konfucia je používáno k naplnění politické agendy komunismu.

Tradice v převlékání „kabátů"

Čínská internetová policie při práci. (Charles Hope/Flickr.com)
Čínská internetová policie při práci. (Charles Hope/Flickr.com)

Někteří lidé si mohou myslet, že minulost je minulost, situace se změnila, a že nynější KS Číny není tehdejší KS Číny. Někteří mohou být spokojeni s obrazem, který o sobě čínská vláda vytváří, a dokonce mají dojem, že KS Číny se zlepšuje, reformuje a že se chce napravit.

Tito lidé se usilovně snaží zapomenout na minulost. To vše může dát komunistické vládě příležitost k přežití. Všechny snahy komunistického režimu směřují k tomu, aby lidé zapomněli na minulost, a pokud to nemůže docílit, alespoň začne minulost přepisovat (viz. svátek dne Osvobození Tibetu a pod.).

Až lidem v Číně dojde, proč jejich vláda tak hustě cenzuruje Internet, proč drží pod kontrolou všechna média v zemi a proč zatýká nevinné lidi, možná pochopí, proč byly ve skutečnosti zřízeny Konfuciovy instituty. Společným jmenovatelem je udržování moci a oddalování odplaty za zločiny, kterých se Čínská komunistická strana dopustila.

Guo Weidong, známý čínský blogger, napsal: Když uživatelé na internetu zjistí, že informace, které dostávají, jsou filtrované a pozměněné, začnou pátrat po pravdě. Cenzura internetu [Velký čínský firewall] nikdy nemůže zablokovat touhu najít pravdu, svobodné myšlení a svobodu projevu."

Představitelé Strany před soudem

Považme, že pět bývalých vysokých komunistických funkcionářů, včetně dřívějšího prezidenta Tiang Ce-Mina, je dnes v Argentině a Španělsku souzeno za zločiny proti lidskosti a genocidu.

Když se z Číny stane demokratická země, lidé, kteří byli zodpovědní [za genocidu] by měli být postaveni před spravedlnost. Jejich zločiny by měly být jasně rozpoznány, a oni by měli být potrestáni,” řekl londýnský poslanec Gerard Batten na tiskové konferenci v Evropském parlamentu.

Čínský komunistický režim nevznikl z „vůle nebes" (viz. Konfucius a tradiční víra ve vládu Nebes nad Zemí) ani na základě demokratických voleb. Její nástup k moci v Číně byl několikanásobným násilným pučem nad tehdejším Kuomintangem neboli Čínskou národní stranou. Kuomintang je čínská konzervativní politická strana dnes působící v Čínské republice na Tchaj-wanu.

Dnes, kdy je komunistická ideologie v troskách, visí nad oprávněností nadvlády Čínské komunistické strany velký otazník a mezinárodní judikatury již zasílají komunistickým pohlavárům obsílky s předvoláním k soudu za masové porušování mezinárodních dohod o lidských právech.

Article in English

 

Čtěte také:

Čínští komunisté se oblékají do šatů Konfucia ve snaze přežít svoji největší krizi