Malba z období Dynastye Song (publicdomain)
Malba z období Dynastye Song (publicdomain)

Wu He byl proslulý učenec dynastie Song (960-1276 n. l.). Jeho matka jej vychovávala přísnou disciplínou.

Jednoho dne zaslechla, jak Wu He mluví s hostem o nedostatcích jiných lidí. Poté, co host odešel, dostal Wu He sto ran rákoskou.

Příbuzný, který byl na místě přítomen se ji snažil uklidnit: „Mluvit o silách a slabostech jiných je mezi studenty běžné. Co je na tom tak špatného? Není třeba ho takto bít.“

Matka si povzdychla a řekla: „Slyšela jsem, že když rodiče opravdu milují svou dceru, pak vyžadují, aby si vzala vzdělance, který je obezřetný v tom, co říká. Mám jen jednoho syna. Snažím se ho učit morálním zásadám a principům života, a doufám, že nikdy nezapomene, co ho matka učila o obezřetnosti, kterou má věnovat svým slovům. Pomáhám mu zapamatovat si, jakou cestou se v životě musíme ubírat.“

Jeho matka jej potom ještě hlasitě kárala a postila se po několik dní (v podstatě odmítala jídlo, aby potvrdila svůj čin a umocnila tak ve svém synovi lekci morálky,  pozn. překladatele).

Starověké morální zásady nám říkají, že člověk má být opatrný v tom, co říká. Neopatrný komentář může jiné zranit více nežli ostrý nůž či střelná zbraň. Mimoto jakmile jsou již slova vyřčena, nemohou být vzata zpět. Mohou vytvořit nevraživost a karmu, přinášejíc odplatu tomu, kdo je vyřkl.

Proto zásadový člověk, který si váží ctnosti, dbá na to, co říká, a nemluví o nedostatcích druhých za jejich zády. Takový člověk dává ostatním šanci na nápravu a zušlechťuje se v otevřeném a důstojném chování, dívaje se také sám do svého nitra, zda nemá podobná opomenutí na své straně.

Pod matčinou přísnou výchovou se Wu He naučil pečlivě vážit svá slova a od té doby se držel přísných kritérii a soustředil se na zušlechťování ctnosti a vysokých morálních standardů. Stal se jedním z nejváženějších učenců své doby.

Article in English