Ubližují nám mobilní telefony? (Ilustr. foto: Franque de Win/SXC)
Ubližují nám mobilní telefony? (Ilustr. foto: Franque de Win/SXC)

Mnoho odborníků již dnes přirovnává trh s mobilními telefony k cigaretovému průmyslu na začátku 20. století. „Jsou mobilní telefony dalšími cigaretami?" ptá se deník MSN Money. „Vyzařování z mobilů: stejné jako tabákový kouř?" táže se Business Week.

Sedmého února vydal neurochirurg MBBS, Bsc.(Med) Vini Gautam Khurana, Ph.D., FRACS studii „Mobilní telefony a mozkové nádory - obava o zdraví veřejnosti".

„Očekává se, že toto nebezpečí má daleko širší dopad na zdraví lidí než azbest nebo kouření a bezprostředně se týká nás všech, obzvlášť mladší generace včetně velmi malých dětí," říká Dr. Khurana.

Jeho devětašedesátistránková analýza je „systematickým a stručným, přesto komplexním posudkem". Khurana usiloval o vědecké a objektivní shrnutí dat týkajících se používání mobilních telefonů. Přezkoumáváním více než stovky zdrojů ze současné lékařské a vědecké literatury včetně tisku a internetu strávil 14 měsíců.

„Spojení mezi mobilními telefony a nádory na mozku by nemělo být déle považováno za mýtus," tvrdí.

Rada Dr.Khurany těhotným ženám zní: Během těhotenství či s dítětem v náručí nepoužívat mobilní telefony.

„Mnozí onkologové říkají, že omezují své vlastní používání mobilů, nepřidržují telefon u ucha a namísto toho využívají hlasitý odposlech, headsety a hands-free sady," napsala Olga Kharifová pro Business Week. Novinářka zaznamenala, že profesor a spolupracovník Columbia University Martin Blank, který zkoumá účinky elektromagnetické radiace na živé buňky, dokonce žádný mobil nemá.

Ve článku v MSN se píše: „Trvalo roky, než vyšla na světlo rizika kouření. Nyní panuje debata nad bezpečností mobilních telefonů." Článek odkazuje na doporučení ředitele Onkologického institutu pittsburghské univerzity (UPCI) a Onkologických center lékařského centra pittsburghské univerzity (UPMC) Dr. Ronalda Herbermana. Herberman, člen fakulty McGowanova institutu regenerativní medicíny, vydal v deseti konkrétních bodech preventivní opatření pro zaměstnance fakulty. Vysvětluje: „Jsem přesvědčený, že existuje dostatek informací na oprávněné vydání doporučení o několika preventivních krocích pro používání mobilních telefonů."

V článku „Tajné spojení mezi cigaretami a mobily?" Dr. Joseph Mercola rozebírá, proč se Herberman „konečně rozhodl veřejně promluvit." Možná to má co dělat se studií „BioInitiative Report" o 610 stránkách, vydanou v roce 2007. Dr. Mercola říká, že tato práce „dokumentuje závažné vědecké obavy" ohledně předpisů pro rádiové záření, radiofrekvence a elektromagnetická pole, jako jsou ty vytvářené bezdrátovou technologií.

V jiném článku v Business Week cituje Jay Yarow slova Dr. Michaela Kelshe, předního vědce a epidemiologa vědecké konzultační firmy Exponent: „Až po patnácti, dvaceti letech poté, co lidi začali kouřit, jsme spatřili obavy s tím spojené. ... V budoucnu by se totéž mohlo stát u telefonů."

Jenže co tedy všechny ty studie, které nemohly najít přesvědčivé důkazy, že mobilní telefony způsobují rakovinu? Článek v New York Times ze 3. června 2008 přináší zprávy ze CTIA-Asociace bezdrátových zařízení, která tvrdí: „Z naprosté většiny studií publikovaných ve vědeckých časopisech po celém světě je vidět, že bezdrátové telefony nepředstavují zdravotní riziko." Tato organizace má výdělek z expanze mobilních zařízení, jejich důvěryhodnost je tudíž sporná. Tabákové společnosti před rokem 2006 také neviděly spojení mezi tabákem a zdravotními riziky.

V článku je rovněž poukázáno na to, že podle Správy potravin a léčiv USA „tři rozsáhlé epidemiologické studie po roce 2000 neprokázaly žádné škodlivé účinky".

Ve zprávě agentury Reuters ze 14. září 2009 se uvádí: „Senátor za stát Iowa Tom Harkin jako předseda Komise zdraví, školství, práce a důchodů Senátu Spojených států amerických, nově zmocněný k vyšetřování záležitostí týkajících se zdraví, v pondělí přislíbil, že zevrubně prozkoumá jakákoliv možná spojení mezi používáním mobilních telefonů a rakovinou." Harkin podle Reuters přirovnává mobily k cigaretám: „Mezi prvními varovnými zprávami o kouření tabáku a konečným definitivním závěrem, že cigarety způsobují rakovinu plic, uběhly desítky let."

Průměrná doba používání telefonů ve zmíněných studiích FDA byla pouze okolo tří let. Mnoho vědců se ale shoduje, že k opravdovému rozeznání zhoubných účinků mobilních telefonů je zapotřebí zkoumat jednotlivé případy déle než tři roky.

„Inkubační doba mozkových nádorů může být 10 až 15 let," upozorňuje Kelsh. Nádory mozku se neobjevují ze dne na den. Trvá roky, než vzniknou. Realita je taková, že většina studií o mobilních telefonech zkoumala efekt krátkodobého používání mobilů.

Mobilní telefony začala široká veřejnost používat teprve v posledních deseti až patnácti letech. Právě teď nastala doba, kdy se takové studie začnou s větší pravděpodobností objevovat.

Švédské studie jako první dokazují riziko nádoru

„Není překvapující, že švédští výzkumníci byli mezi prvními, kteří podali zprávu o existujícím spojení mezi používáním mobilních telefonů a rizikem mozkových nádorů," píše Dr. Khurana.

Švédsko bylo první zemí, kde se mobily začaly hromadně používat, a je také bývalým sídlem nejvyššího ředitelství firmy Ericsson, výrobce mobilních telefonů, který v 90. letech ovládal 35 až 40 procent trhu s těmito přístroji.

V listopadu 2004 přišel časopis Epidemiology se zprávou, že badatelé Lönn, Ahlbom, Hall a Feychting odhalili jedno z prvních pojítek mezi mobily a nádory na mozku. Závěr této švédské studie zněl: „Naše údaje naznačují zvýšené riziko akustického neuronu spojeného s používáním mobilních telefonů po dobu nejméně deseti let." A výzkumníci rovněž uvedli, že šance vzniku tohoto nádoru je téměř čtyřikrát vyšší „na té straně hlavy, u které byl telefon běžně používán".

Časopis Occupational and Environmental Medicine v březnu 2007 zveřejnil výsledky další studie pocházející ze Švédska. Tentokrát výzkumníci Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild a Morgan učinili závěry zjevné již z pojmenování jejich analýzy. „Dlouhodobé používání mobilních telefonů a mozkové nádory: Zvýšené riziko spojené s deseti či víceletým užíváním".

Lobbisté Asociace bezdrátových zařízení o nebezpečí vědí

Dr. Mercola v loňském roce zaznamenal, že zhoubné účinky mobilních telefonů nyní ukazují výzkumy samotné CTIA. V článku nazvaném „Tajné spojení mezi cigaretami a mobily" uvádí výsledky studie, jež došly „k opačným závěrům, než ve které doufali".

Article in English