Většinové hlasování Evropského parlamentu (EP) schválilo zavedení směrnice pro zvýšení bezpečnosti a kvality transplantovaných orgánů v Evropské unii. (Ilustr. foto: AP/SITA)
Většinové hlasování Evropského parlamentu (EP) schválilo zavedení směrnice pro zvýšení bezpečnosti a kvality transplantovaných orgánů v Evropské unii. (Ilustr. foto: AP/SITA)

Většinové hlasování Evropského parlamentu (EP) schválilo zavedení směrnice pro zvýšení bezpečnosti a kvality transplantovaných orgánů v Evropské unii. Pokyny kladou důraz na to, aby „členské státy zintenzivnily svoji spolupráci pod záštitou Interpolu a Europolu za účelem efektivnějšího řešení problému černého obchodu s orgány".

V EU denně zemře desítka lidí očekávajících transplantaci orgánu. Rostoucí počet z těchto 56 000 pacientů se tak uchyluje k tzv. orgánové turistice. Evropští zákonodárci nyní usilují o přísnější opatření, jež mají zabránit občanům EU v cestě do zahraničí, kde by obdrželi orgán získaný nelegálním obchodem.

„O dárcovství orgánů nelze mluvit, aniž bychom nehovořili o temné stránce věci," prohlásil německý člen EP, Peter Liese, hlavní navrhovatel směrnice a sám lékař. „Jsme zásadně proti jakékoliv orgánové turistice."

Podle nových směrnic odhlasovaných 19. května musí jednotlivé státy EU založit státní orgán pro dohled nad dárcovstvím orgánů a zajistit, že každá nemocnice provádějící transplantace má „transplantační koordinátory", kteří budou prodiskutovávat transplantaci s rodinami živých i zemřelých dárců.

Tato opatření EP podnítí transplantace orgánů, přičemž ovšem omezí černé obchodování s nimi a v důsledku to zajistí kvalitu orgánů a zlepší míru dárcovství. S novou iniciativou tak budou muset být všechny dárcovství orgánů „nesobecké, dobrovolné a neplacené".

Liese vyslovil obzvlášť znepokojení nad orgánovou turistikou, která se odehrává v Číně. „Jsme velmi, velmi znepokojeni zprávami Davida Kilgoura a Davida Matase. Existují důkazy, že praktikující Falun Gong jsou v Číně zabíjeni pro své orgány."

Dokument zveřejněný bývalým kanadským státním tajemníkem Davidem Kilgourem a obhájcem lidských práv Davidem Matasem došel k závěru, že tisíce praktikujících Falun Gongu v Číně jsou zabíjeni pro své orgány, které pak mohou být prodány jak domácím Číňanům, tak i zahraničním návštěvníkům.

„Došli jsme k závěru, že čínská vláda a její správní orgány v početných částech země, obzvlášťě nemocnicích, ale také nápravných zařízených a ´lidových nemocnicích´, nechala od roku 1999 zabít velký, ovšem neznámý počet věznů praktikujících Falun Gong. Jejich životně důležité orgány, jako ledviny, játra, oční rohovky a srdce, byly nedobrovolně odebrány na prodej za vysoké ceny, někdy cizincům, kteří by jinak museli dlouze čekat na dobrovolné dárce takovýchto orgánů ve svých vlastech," píše se ve vyšetřování.

„Hlavní závěr naší knihy je, že masový odběr orgánů od nedobrovolných dárců z řad Falun Gongu pokračuje do dnešního dne," řekl před Evropským parlamentem Kilgour.

Falun Gong je čínská meditační praxe, jež se hlásí k principům pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a od roku 1999 se stala cílem brutálního pronásledování ze strany čínského režimu.
Podle údajů OSN a amerických státních orgánů tvoří praktikující Falun Gongu dvě třetiny obětí mučení a polovinu lidí v pracovních táborech po celé Číně. „Rozhodně jsem proti takovému chování, usmrtit někoho jen proto, že někdo jiný potřebuje jeho orgán... přijíždějíc pravděpodobně do Šanghaje, aby získal orgán z člověka popraveného v Číně," uvedl Miroslav Mikolasik, hlavní zpravodaj pro nové předpisy EP o transplantaci orgánů.

Jako součást akčního plánu přijatého parlamentem byla Evropská komise požádána o vyšetření násilného odběru orgánů od praktikujících Falun Gongu v Číně.

„Abychom zabránili ilegálnímu prodeji orgánů, jakákoliv komercializace a finanční pobídky musí být přísně vyloučeny," řekl Mikolasik.

„Evropa vede kampaň za principy dobrovolného neplaceného dárcovství celosvětově, např. u Světové zdravotnické organizace a teď jsme dali jasně najevo, že nejsme ochotni v tomhle dělat kompromisy. Doufám, že to přesvědčí i ostatní kontinenty," řekl Liese.

V současnosti tvoří výměna orgánů mezi zeměmi dvacet procent všech transplantací orgánů v EU. Největší organizace zaštiťující transplantace, Eurotransplant, má na starosti kvalitu a bezpečnostní standardy výměny orgánů mezi Rakouskem, Belgií, Chorvatskem, Německem, Lucemburskem, Holandskem a Slovinskem.

Směrnice rovněž pokrývá spolupráci mezi všemi členskými státy, od dárcovství až po transplantaci.

Article in English

 


Přečtěte si:

Transplantace: David Kilgour - zabíjení praktikujících Falun Gongu pro peníze