20100604-david-kilgourBývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour, autor vyšetřovací zprávy nazvané „Krvavá sklizeň“ (Bloody harvest). (Samira Bouaou/The Epoch Times)

19. května 2010 promluvil bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour před členy Evropského parlamentu (EP) v rámci projednávání otázky nelegálních transplantací a obchodu s lidskými orgány.

O těchto obchodech vydal Kilgour v roce 2007 společně s advokátem Davidem Matasem vyšetřovací zprávu. 

Ta odhaluje rozsáhlé nezákonné odběry orgánů v čínských vězeních. Jako největší zdroj těchto „loupeží orgánů“ pak označili  vězně svědomí z řad příznivců duchovní praxe Falun Gong.

„Falun Gong (Fa-lun Kung nebo také Falun Dafa) je prastará disciplína, která podporuje dobrá etická měřítka a vede lidi ke zušlechťování těla a mysli,“ řekl David Kilgour. „Obsahuje esenci tradičních [čínských] systémů zušlechťování charakteru, jakými jsou buddhismus a taoismus, zkombinovanou se sadou jemných cvičení. Jeho základními principy jsou “pravdivost, soucit a snášenlivost”. Dnes se této duchovní praxi věnují miliony lidí různých společenských vrstev ve více než sto zemích světa,“ doplnil.

Následující text je přepisem proslovu Davida Kilgoura před Evropským parlamentem.

 

70-100 milonů lidí

V Číně byl Falun Gong poprvé zveřejněn v roce 1992 a počet lidí, kteří se mu od té doby začal věnovat, přerostl za sedm let podle vládních statistik (se zhruba 70-100 miliony stoupenců) počet členů Komunistické strany Číny (dále jen Strana).

Vedení Strany v Pekingu bylo znepokojeno při pohledu na desítky milionů Číňanů aktivně vyznávajících principy opačné těm, na kterých stojí vládní ideologie. Cvičení samotná se mohou provádět libovolně, bez ohledu na čas, místo či aktuální počet praktikujících. (poznámka překladatele: Před rokem 1999 v časných ranních hodinách byla řada čínských parků zaplněna lidmi cvičícími Falun Gong). Díky této flexibilitě se tak stala tato metoda špatně ovladatelnou a kontrolovatelnou.

(V roce 1999 postavila čínská vláda Falun Gong mimo zákon a spustila proti němu celostátní mediální a policejní kampaň. Ve spojitosti s událostmi, které ve svém proslovu před EP zmínil novinář Ethan Gutman, popisuje David Kilgour počátky represí proti Falun Gongu: poznámka překladatele) Deset let dlouhé podněcování nenávisti vůči Falun Gongu ve státních médiích mělo tragické důsledky. Nactiutrhání a potlačování Falun Gongu se staly nástroji Strany, kterými donutili praktikující, aby podali proti vládě stížnosti a protestovali použitím telefonických hovorů a internetu [což vláda následně použila jako záminku pro další represe].

 

Ťiang Ce-min

Rozhodování ve věci Falun Gongu nebylo v roce 1999 pro tehdejšího prezidenta Ťiang Ce-mina pouze otázkou toho, že byl Falun Gong původem čínský a šířil se napříč zemí mezi obyvateli různých věkových kategorií v odlišných oblastech a zaměstnáních včetně členů Strany; byla to také otázka toho, že marxismus jako západní ideologie importovaná do Číny je zcela jasně zahraniční [což staví kulturu Strany do protikladu s tradiční čínskou kulturou] (viz. události při velké kulturní revoluci v Číně).

Komunisté uviděli populární tradiční čínskou filosofii, která jim podrývá jejich postavení. Tolerování Falun Gongu by pravděpodobně vedlo k ubývání ideologické nadvlády, kterou si Strana udržovala v mysli čínských lidí.

Také byly ve hře ještě morální zásady chování Falun Gongu, které některé členy Strany znepokojovaly. Desítky milionů lidí podporující a žijící podle pravdivosti a soucitu – to bylo stěží ve shodě s absolutistickým pohledem Ťiang Ce-mina.

V oběžníku rozeslaném v dubnu 1999, jehož obsah byl později prozrazen, Ťiang Ce-min napsal stálým členům Ústředního výboru Strany: „Jak by nemohl marxismus, naši komunisté, materialismus a ateismus, ve které věříme, skutečně zvítězit nad tím, co šíří Falun Gong?“ Ve zkratce - Ťiang se obával národního výsměchu.

 

‘Marxismus vs. Falun Gong’

Ze strachu před růstem Falun Gongu jej od července 1999 Strana nepřetržitě potlačovala s divokým násilím jako svého rivala. Mučení, znásilňování, ubití k smrti, věznění v pracovních táborech, vymývání mozků – to vše se stalo každodenní skutečností pro mnohé praktikující Falun Gongu po celé Číně na více než jedno desetiletí (od roku 1999 až do dnes).

Praktikující Falun Gongu dnes tvoří dvě třetiny všech obětí mučení a polovinu lidí umístěných v pracovních táborech po celé Číně. Zdokumentované počty svévolně zabitých a zmizelých praktikujících Falun Gongu dalece překračují celkový souhrn všech ostatních obětí čínského režimu.

Podle vyšetřování, které jsem já a David Matas provedli a vydali v naší knize „Krvavá sklizeň“, byli praktikující od roku 2001 zabíjeni po tisících, tak, aby jejich tělesné orgány mohly být prodávány jak Číňanům, tak i do zahraničí.

Hlavním závěr naší knihy vypovídá, že dodnes v širokém měřítku pokračuje odebírání orgánů nedobrovolným dárcům orgánů z řad praktikujících Falun Gongu. Zjistili jsme, že čínská vláda a její zastupitelství v početných částech země, především v nemocnicích, ale také záchytných centrech a lidových soudech, od roku 1999 usmrtila velké, nikoliv však přesně známé množství vězňů svědomí z Falun Gongu.

Jejich životně důležité orgány, včetně ledvin, jater, rohovek a srdcí jim byly násilím odebrány a prodány za vysoké ceny, někdy cizincům, kteří při darování takových orgánů ve svých zemích normálně čelí dlouhým čekacím lhůtám.

Naše závěry jsme nezformovali na základě jednotlivých důkazů, ale spíše z početných důkazových částí a jejich souhrnného působení. Každý důkaz je samostatně ověřitelný a většina je nezvratných. Při jejich spojení představují usvědčující obraz viny v zemi, ve které chybí dokonce i nárok na vládu zákona a respekt k lidské důstojnosti. Naše zrevidovaná zpráva je dostupná v osmnácti jazycích ze stránek www.david-kilgour.com

 

Současný vývoj

Způsobily snahy mnohých lidí v Číně a ve světě o zastavení tohoto nového zločinu proti lidskosti nějaké změny? Naše kniha poukazuje na vývoj různých událostí uvnitř i vně Číny od doby, co jsme zveřejnili svoji první zprávu v roce 2006:

* Od ledna 2007 čínským pacientům byl dán prioritní přístup k orgánovým transplantacím před zahraničními.

*
Webové stránky v Číně, které předtím inzerovaly ceny a krátké čekací doby pro transplantace, zmizely. Matas a já jsme ty stránky archivovali, ale stránky již nejsou ze svých zdrojů viditelné.

* Čínská vláda nyní akceptuje, že vězňové jako zdroj orgánů jsou nepřístojní. Náměstek ministra zdravotnictví Huang Jeifu uvedl v pilotním projektu orgánového dárcovství v srpnu 2009, že "odsouzení vězňové s konečnou platností nejsou vhodným zdrojem pro orgánové transplantace”.

* Tchaj-wan zakázal návštěvy čínských doktorů zprostředkujících orgánové transplantace.

* Hlavní transplantační nemocnice v Queenslandu v Austrálii zakázaly výcvik čínských chirurgů.

* Izrael převzal zákon zakazující prodej a zprostředkovávání orgánových transplantací a ukončil financování transplantací pro své občany skrze zdravotní pojišťovací systém.

* Belgický senátor Patrik Vankrunkelsven a kanadský poslanec Borys Wrzesnewskyj představili svým příslušným parlamentům mezinárodní legislativu zakazující transplantační turistiku. Oba by penalizovali jakéhokoliv pacienta, který obdrží orgán bez svolení dárce, když pacient ví nebo by měl vědět o neexistenci svolení.

* Světová lékařská asociace došla k dohodě s Čínskou zdravotnickou asociací, že orgány vězňů a dalších jednotlivců ve vazbě nesmí být použity pro transplantaci, pokud nejsou příjemci členy jejich nejbližší rodiny.

* Transplantační společenství se postavilo jak proti transplantování orgánů vězňů, tak proti prezentacím studií zahrnujících data pacienta nebo vzorky příjemců orgánů nebo tkáně vězňů.

 

Situace se pro Falun Gong zhoršuje

Naneštěstí tyto zmiňované změny nepřinesly konec zabíjení za účelem zisku. Pro Falun Gong se situace ve skutečnosti zhoršila. Od doby, co jsme začali naši práci, se počet lidí odsouzených na smrt po celé Číně dramaticky snížil, ale počet transplantací po mírném poklesu znovu stoupl na původní úroveň.

Vězňové odsouzení na smrt byli kromě lidí z Falu Gongu jediným zdrojem pro orgánové transplantace. Pokles zdrojů na straně této populace znamená vzestup transplantací na straně praktikujících Falun Gongu. Loupení orgánů praktikujícím Falun Gongu se od chvíle, co naše práce vyšla, začalo zhoršovat, ale podstatné pohyby v politice uvnitř i vně Číny nás osmělily k postupu. Existuje vůle to změnit. Všichni musíme pokračovat v nátlaku na Peking, aby učinil změny, dokud tyto nelidské obchody neskončí.

Jaké jsou důsledky existence pracovních táborů v Číně pro výrobu věcí pro Evropu a jiné oblasti? Síť táborů existuje od padesátých let minulého století, kdy je Mao Ce-tung zřídil podle těch vytvořených ve Stalinově Rusku nebo Hitlerově Třetí říši. Na to, aby mohl být někdo poslán do pracovního tábora na tři roky, stačí v dnešní Číně pouhý policejní podpis. Žádná slyšení a žádná odvolání v tomto důvěrně známém totalitním modelu.

Při vyšetřování obvinění, že jsou praktikující Falun Gongu v Číně zabíjeni pro svoje orgány, jsme spolu s Davidem Matasem navštívili okolo tuctu zemí, abychom udělali rozhovory s praktikujícími, kteří byli posláni do táborů nucených prací, ale později se jim podařilo opustit pracovní tábor i samotnou Čínu.

Sdělili nám, že pracovali ve strašných podmínkách až šestnáct hodin denně bez nároku na mzdu, s trochou jídla, spaním s ostatními na podlaze ve stísněných podmínkách, a s mučením. Jejich práce zahrnovala výrobu vývozních produktů, od oblečení a triček po vánoční dekorace, bezpochyby jako skrytí dodavatelé neetických vývozců nedodržujících zákony Světové obchodní společnosti (WTO - World Trade Organization).

 

340 táborů nucených prací

Zatím co jisté zdroje říkají, že v roce 2005 existovalo po celé Číně 340 pracovních táborů s kapacitou okolo 300 tisíc lidí, jiné odhadují, že počet uvězněných je mnohem vyšší. V roce 2007 odhadovala zpráva vlády Spojených států, že nejméně polovina vězňů v pracovních táborech jsou praktikující Falun Gongu.

Je to kombinace totalitní vlády a přístupu „cokoliv je přípustné“ ekonomicky, co umožňuje pokračování této nelidské exportní režie.

Proslov Davida Kilgoura v angličtině naleznete na jeho domovských stránkách david-kilgour.com

Následně po skončení proslovu Davida Kilgoura velká většina členů EP hlasovala pro podání žádosti Evropské komisi o vyšetřování stavu praktikujících Falun Gongu v Číně.

 

Reportáž televize NTDTV - David Kilgour o rozšířeném vydání zprávy Krvavá sklizeň

 

 


Související články:
EU zavádí směrnice proti nezákonému obchodování s orgány a orgánové turistice
Čína: Praktikující Falun Gongu, který se naboural do vysílání státní televize, umírá ve vazbě
USA: Poslanecká sněmovna vyzvala Čínu k ukončení pronásledování Falun Gongu

{jcomments off}