Otřásání světem - plakát (shenzhoufilm.com)
Otřásání světem - plakát (shenzhoufilm.com)

Žánr: drama

Autoři: Zhen Shou Film Studio

 

„Když se někdo rozhodne následovat cestu dobra, může téměř okamžitě čelit silám zla, které ho přijdou zkoušet.“

 

13. července 2006 promítala společnost Zhen Shou Film Studio ve Washingtonu DC v USA svůj první film nazvaný „Shake The World“, což v českém překladu znamená Otřásání světem.

Film popisuje skutečné události, které se odehrály v Číně po 20. červenci 1999, kde tamní vláda na nátlak předsedy komunistické strany postavila duchovní praxi Falun Gong mimo zákon. Filmová stopáž sleduje osudy lidí zasažených celostátním pronásledováním.

Název snímku pravděpodobně pramení z legend v buddhistických svatých písmech, v nichž se uvádí, že ten, jehož srdce se přikloní k dobrotě a chce vzestoupit na cestě k osvícení, zatřese světem o deseti směrech, a všechny bytosti mu potom přijdou pomoci.

 

Zápletka

Ještě před rokem 1999 se po celé Číně veřejně cvičí Falun Gong jako pokojná meditační praxe. Ráno jsou parky plné lidí, kteří cvičí Falun Gong, a mezi nimi je také paní Ding Yan.

Zatýkání příznivců Falun Gongu při cvičení. (shenzhoufilm.com)
Zatýkání příznivců Falun Gongu při cvičení. (shenzhoufilm.com)

 

Život se odvíjí skvěle, dokud pokojnou atmosféru nenaruší Rudý drak, zlá bytost, která se snesla z Nebe na Zemi a začala kolem sebe rozsévat utrpení. Tehdy také začínají neblahé události, při kterých se Čínou převalí vlna zatýkání, bití a uvězňování. Tehdejší předseda komunistické strany Ťiang Ce-min tlačí na ústřední výbor, aby postavil Falun Gong a všechny, kdo se mu věnují, mimo zákon.

Paní Ding Yan je kvůli své víře v morální principy, které hlásá Falun Gong – pravdivost, soucit a snášenlivost – pronásledována vládními úřady a policií. Nejdříve přichází o zaměstnání, později je zatčena a uvězněna a nakonec umírá po hodinách mučení ve vězení.

Film vyúsťuje v celosvětové protesty proti masovému porušování lidských práv v Číně a ke konci předkládá skutečné záběry z proslovů politiků a zástupců organizací po celém světě, kteří vyzývají čínskou vládu k ukončení nesmyslné perzekuce proti Falun Gongu.

 

 

Hodnocení

Zhen Shou Film Studio jednoznačně získává body za schopnost vyprodukovat snímek, který reflektuje politické pronásledování v největším totalitním státě současné doby. A to ve chvíli, kdy se všichni chtějí velmoci zalíbit a čile s ní obchodovat. Takových nezávislých hlasů ve filmovém průmyslu není nikdy dosti.

Snímek není tak dobře zfilmován jako časosběrný dokument režiséra Michaela Perlmana nazvaný Free China: The Courage to Believe, ale i tak je zajímavou sondou do čínských sociálních vrstev a politických poměrů. Především ukazuje, jak musejí v dnešní Číně žít lidé, kteří stále věří v morální hodnoty, existenci buddhů, velkých Tao, nebeských království a boží spravedlnosti, pod represemi vládnoucí komunistické strany.

Hodnocení:

 

Zajímavosti

Malá holčička sní o svobodě. Roli dcerky paní Yan ztvárnila malá Fa Du, jejíž otec byl zabit čínským režimem protože praktikoval Falun Gong. (shenzhoufilm.com)
Malá holčička sní o svobodě. Roli dcerky paní Yan ztvárnila malá Fa Du, jejíž otec byl zabit čínským režimem, protože praktikoval Falun Gong. (shenzhoufilm.com)

Od roku 1999 byly zaznamenány tisíce případů nepřirozených úmrtí lidí věnujících se Falun Gongu po celé Číně, kteří byli zatčeni policií a následně podrobeni výslechům na policejních stanicích, záchytných centrech, táborech nucených prací a psychiatrických léčebnách.

17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři, bývalým předsedou strany Ťiang Ce-minem a šéfem Úřadu 610 Luo Ganem vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong. Čtěte více…

Po dvou letech vyšetřování přijal španělský soudce žalobu za genocidu a mučení v prvním případu svého druhu, kdy mezi obviněnými figuruje pět vysokých představitelů Komunistické strany Číny (KS Číny), kteří se mají zodpovídat za svou roli při pronásledování duchovního hnutí Falun Gong. Čtěte více…

 

Snímek zachycující čínskou policii při mučení následovníka Falun Gongu. (shenzhoufilm.com)
Snímek zachycující čínskou policii při mučení následovníka Falun Gongu. (shenzhoufilm.com)

Otřásání světem je již několikátým snímkem pojednávajícím o pronásledování Falun Gongu a zařadil se tak mezi filmy jako jsou Sand Storm(Písečná bouře), dokument televize NTDTV Decade of Courage (Desetiletí odvahy), australský dokument Three Woman (Tři ženy) nebo dokument kanadské televize CBC Beyond the Red Wall - The Persecution of Falun Gong (Za rudou zdí).

Film Shake the World byl již promítán ve městech USA, Kanady, Jižní Koreji, Japonska, Anglie, Tchai-wanu a Německa. Český překlad filmu ani dabing nejsou v současné době k dispozici.

 

Co je to Falun Gong

Meidtace. Cvičení Falun gongu - vlevo na fotografii je Sterling Campbell, bubeník z kapely Davida Bowieho. (faluninfo.net)
Meditace. Cvičení Falun gongu - vlevo na fotografii je Sterling Campbell, bubeník z kapely Davida Bowieho. (faluninfo.net)

Falun Gong (v českém přepisu Fa-lun-kung, či Falun Dafa, je duchovní cesta zušlechťování neboli kultivace těla a mysli založená roku 1992 panem Li Chung-č' (Li Hongzhi) v Číně. Obsahuje principy buddhismu a taoismu a vede praktikující k následování principů Pravdivosti (Zhen) Soucitu (Shan) a Snášenlivosti (Ren).

Někteří označují Falun Gong jako "duchovní hnutí", ovšem samotný zakladatel praxe o něm hovoří jako o pokročilé metodě zušlechťování těla a mysli školy buddhismu.

Falun Gong ve své praxi využívá tradiční čínská duchovní energetická meditační cvičení zvaná čchi-kung, která slouží ke kultivaci těla. Největší důraz je v této praxi ovšem kladen na charakter praktikujícího a přizpůsobení se principům Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. (zdroj: wikiepdie)

Přečtěte si:

David Bowie, lidská práva v Číně a tři slova na bubnech Sterlinga Campbella

 

 

Od roku 1999 byly zaznamenány tisíce případů nepřirozených úmrtí  lidí věnujících se Falun Gongu po celé Číně, kteří byli zatčeni policií a  následně podrobeni mučení. (shenzhoufilm.com)
Od roku 1999 byly zaznamenány tisíce případů zatčení příznivců Falun gongu policií a jejich následné podrobení mučení. (shenzhoufilm.com)
Od roku 1999 byly zaznamenány tisíce případů mučení následovníků   Falun Gongu v důsledku tvrdé potlačovací kampaně čínské vlády.   (shenzhoufilm.com)
Od roku 1999 byly zaznamenány tisíce případů mučení následovníků Falun Gongu v důsledku tvrdé anti-kampaně čínské vlády. (shenzhoufilm.com)

 

 

Čtěte také:

Cenzoři vyštvali anglické vysílání televize Al Jazeera z Číny

Recenze na film: Svobodná Čína: Odvaha věřit/ Free China: The Courage to Believe

Političní vězni v čínských pracovních lágrech musí vyrábět plyšová zvířátka na export

Protestující Newyorčané požadují práva pro dělníky Apple (video)

Tisíce dělníků v provincii Kuang-tung se střetly s ozbrojenými jednotkami

Čínské dělnice odhalují, jaké jsou pracovní podmínky v továrnách na hračky