Cena ministra kultury České republiky - Velká cena Bienále Brno 2010. (autor Foto: archiv Moravské galerie v Brně nebo Foto: archiv MG.)
Cena ministra kultury České republiky - Velká cena Bienále Brno 2010. (autor "Foto: archiv Moravské galerie v Brně nebo Foto: archiv MG.")

Brno 23. 6. 10 - Od úterý se Brno stalo tradičním centrem světového grafického designu. Bienále s více než čtyřicetiletou tradici se letos zaměřilo na plakát, firemní, informační a reklamní grafiku.

Prostory Uměleckoprůmyslového muzea, Pražákova paláce a Místodržitelského paláce tak na čtyři měsíce nabídnou to nejlepší z českého a světového grafického designu. Výstavy potrvají do 24. 10. 2010.

I letošní bienále se podle vzoru roku 2006 skládá ze tří hlavních bodů, na které navazují jednotlivé výstavy. Středobodem se tradičně stala mezinárodně uznávaná soutěžní přehlídka, zajímavostí bienále bude profilová výstava známého kritika a spisovatele Ricka Poynora a očekávanou událostí je také dvoudenní odborné sympózium v prostorách brněnské Reduty.

Zabodovalo Švýcarsko, Japonsko, ale i Česko

Výstava soutěžních plakátů v Uměleckoprůmyslovém muzeu. (Hana Kotulánová/ Velká Epocha)
Výstava soutěžních plakátů v Uměleckoprůmyslovém muzeu. (Hana Kotulánová/ Velká Epocha)

Jedním z hlavních bodů bienále je každoročně soutěžní přehlídka.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 755 autorů, z nichž porota vybrala více než 600 děl, od 181 autorů z 32 zemí.

Výherce soutěžní přehlídky vyhlásila mezinárodní porota při slavnostním zahájení Bienále v úterý.

 Velkou cenu Bienále Brno 2010 získal švýcarský grafik Cornel Windlin, který podle slov předsedy mezinárodní komise, Johna Walterse, vyvolal u poroty velmi silné a rozporuplné emoce, pro které se mu rozhodli udělit Velkou cenu Bienále.

Další ocenění v kategorii A - Plakáty získal Ralph Schlaivogel ze Švýcarska a hlavní cenu v kategorii B - Firemní informační a reklamní grafika získala japonská grafička Yumiko Yasuda.

Dalšími oceněnými byli například Advancedesign Petra Bosáka a Roberta Jansy, za jejich vizuální styl pro Dům umění města Brna a za celoživotní přínos v oboru grafického designu byl oceněn také český designer Rostislav Vaňek.

Všechny zmíněné práce jsou k vidění v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde je v prvním patře doplňuje expozice laureátů letošního bienále, portugalské dvojice Artur Rebelo a Lisá Ramalho. Ti si pro brněnskou přehlídku připravili ukázku z tvorby svého ateliéru R2.

Profilovou výstavu připravil Rick Poynor

Ceny pro vítěze. (Hana Kotulánová/ Velká Epocha)
Ceny pro vítěze. (Hana Kotulánová/ Velká Epocha)

Profilová výstava, která se pro letošní ročník zabývá komplexním vyjádřením vztahu mezi surrealismem a grafickým designem, připravil známý anglický teoretik vizuální kultury a kritik designu Rick Poynor, jehož sbírka je k shlédnutí v Pražákově paláci.

„Výstava ukazuje neuvěřitelnou sílu tradičně vyjádřených obrazů.  Když se podíváte na díla výstavy, věřím, že uvidíte, že většina z nich jsou práce komplexního mentálního světa. Jejich autoři se snaží vyjádřit něco složitého a náročného o každodenním světě.“

Vyvrcholením zahájení letošního grafického bienále bude dvoudenní odborné sympózium, které se uskuteční dnes a zítra v prostorách divadla Reduta.

Beznadějně vyprodané symposium s názvem „Stačí dnes jen myšlenka?“ si dalo za úkol diskutovat témata,  jako je relace mezi uměním a designem, vztah mezi školstvím a praxí nebo experimentální a autorské projekty. Své příspěvky zde přednesou významní zahraniční představitelé grafického designu, jako je již zmíněný Rick Poynor, Scott Santoro nebo Karel Martens,  a také čeští odborníci, jako Alan Záruba nebo Petr Babák.

Hlavní události a výstavy bienále doplní rozmanitý doprovodný program

Předávání ceny za celoživostní přínos oboru grafického designu Rostislavovi Vaňkovi. (Hana Kotulánová/ Velká Epocha)
Předávání ceny za celoživostní přínos oboru grafického designu Rostislavovi Vaňkovi. (Hana Kotulánová/ Velká Epocha)

Pořadatelé bienále se postarali také o bohatý doprovodný program, který tematicky doplňuje hlavní výstavy a přehlídky.

Během čtyř „grafických“ měsíců si návštěvníci mohou vyzkoušet výtvarné dílny a nebudou chybět ani tematické dny, jako Japonský nebo Portugalský den.

Perličkou celé přehlídky bude Brněnská bienálová noc, která proběhne 17. 9. Všechny expozice budou otevřeny do pozdních nočních hodin a návštěvníci budou mít možnost se zúčastnit komentovaných prohlídek a dalších přednášek.

Kompletní přehled výstav a další informace o programu a cenách naleznete na stránkách Moravské Galerie www.moravska-galerie.cz