20100626_tech_solar
Ilustrační foto. (commons.wikimedia.org)
Týmy ze 17 univerzit a sedmi zemí v Americe, Evropě a Asii se účastní mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe (Evropský solární desetiboj), kdy žijí v plně vybavených domech poháněných výlučně solární energií. Domy si postavili sami, aby prokázali praktičnost svých designů a ucházeli se o cenu za nejlepší soběstačný, životaschopný a trvale udržitelný projekt.

Soutěž, která se odehrává v Madridu, končí 27. června, ale studenti z Arts et Métiers Technical University v Paříži už vyhráli jednu část soutěže, konkrétně za trvalou udržitelnost svého domu Nápévomó (v jazyce Čejenů „Je ti dobře?“).

Nápévomó měl nejnižší „negativní dopad na životní prostředí během svého životního cyklu“, a jeho stavitelé ukázali podle internetových stránek soutěže při jeho konstrukci „dovednost a citlivost k životnímu prostředí“ . Tým ze stuttgartské univerzity obdržel následující den cenu za nejlepší inovační technologie.

Soutěžící musí projít deseti různými testy včetně designu, konstrukce a energetické hospodárnosti a hlavně musí ukázat, že můžou ve svých domech žít normální život, tj. vařit, jíst, prát, umývat se či mýt nádobí.

Budovy musí mít normální vybavení včetně klimatizace a topení a musí být zhotoveny ze snadno dostupných materiálů. Návštěvníci mají povoleno do domu vstoupit a účastnit se konferencí a seminářů na téma recyklování, úspora energie a energetická hospodárnost.

Hlavním cílem soutěže je informovat a zvýšit povědomí veřejnosti o zodpovědném užití energie, hospodárnosti a dostupnosti obnovitelných energetických technologií.

„Iniciativa této soutěže je plně v souladu s cíli a prioritami stanovenými jak Evropskou Unií, tak vládou Španělska ohledně pevného závazku k prosazování udržitelného rozvoje a obnovitelných energií,“ řekla španělská ministryně pro bydlení, Beatriz Corredorová na internetových stránkách.

Ceny za domy se pohybují mezi 3,5 milionu a 9 miliony Kč. Dům o rozměrech 72 metrů čtverečních stojí kolem pěti milionů českých korun. Některé z týmů ale zvažují ekonomičtější designy.

Solární desetiboj se koná každé dva roky. Soutěž začala v roce 2003 ve Spojených státech a roku 2007 pak vznikla ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou v Madridu evropská verze soutěže.

Pro více informací navštivte www.solardecathlon.gov.

Article in English