Stratosferická observatoř pro infračervenou astronomii (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - SOFIA). (Foto: NASA/Carla Thomas)
Stratosferická observatoř pro infračervenou astronomii (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - SOFIA). (Foto: NASA/Carla Thomas)

Stratosferická observatoř pro infračervenou astronomii (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - SOFIA) v květnu poprvé vzlétla a obrázky, které pořídila, nyní podle zprávy z 2. července analyzují přední odborníci z NASA.

Další fotografie z teleskopu budou veřejně k dispozici v průběhu roku.

SOFIA vznikla společným úsilím NASA a německého leteckého a vesmírného centra Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt (DLR). Masivní, 17tunový teleskop je umístěn uvnitř letadla, jež je schopno vyletět do výšky 11,9 až 13,7 km, odkud může sledovat objekty ve vzdálených galaxiích.

SOFIA se používá k analyzování rozličných prvků v prostoru technologií měření infračerveného spektra. Lety ve velkých výškách umožňují teleskopu překonat 99 % vody v zemské atmosféře, která pozemským teleskopům brání ve sledování infračerveného spektra.

„Největší úspěch toho večera přišel, když vědci na palubě SOFIA zaznamenali snímky Jupitera o vlnových délkách, které žádné pozemské observatoře ani současné vesmírné teleskopy pozorovat nedokáží," řekl po prvním letu, jenž se uskutečnil 26. května, poradce SOFIA Eric Becklin.

Vlevo snímek Jupiteru ve viditelném spektru a vpravo v infračerveném, jak jej pořídila stratosferická observatoř SOFIA. (Foto: viditelné spektrum: Anthony Wesley; infračervený obraz: NASA/SOFIA/USRA/FORCAST Team)
Vlevo snímek Jupiteru ve viditelném spektru a vpravo v infračerveném, jak jej pořídila stratosferická observatoř SOFIA. (Foto: viditelné spektrum: Anthony Wesley; infračervený obraz: NASA/SOFIA/USRA/FORCAST Team)

Fotografie byly pořízeny zařízením FORCAST (Faint Object Infrared Camera Telescope), jež je použito výhradně v teleskopu SOFIA. Infračervený dalekohled FORCAST byl postaven na Cornellově universitě a je 2,5 metru dlouhý.

Odolnost teleskopu vůči změnám teplot, kterým bude vystaven při přecházení do obrovských výšek a zpět, vědci testovali pomocí tekutého dusíku.

Infračervený teleskop je zaměřen na světlo o vlnových délkách mezi 5 a 40 mikrony. Jen pro srovnání, lidské tělo vydává infračervené záření o vlnové délce zhruba 10 mikronů. Teleskop SOFIA tak vědcům z NASA umožní sledovat vesmírné jevy, které by lidskému oku normálně zůstaly skryté - například vesmírné plyny. Vědci s ním také dokáží sledovat změny teplot, ke kterým ve vesmíru dochází.

NASA spolupracovalo s DLR také na velice úspěšném projektu GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). GRACE poskytla vědcům velice přesné mapy sloužící k mapování pohybu vod na zeměkouli a byla použita také k měření rozsahu tání grónských ledovců. Minulý měsíc byl projekt GRACE prodloužen až do roku 2015.

Article in English