Štúdie ukazujú, že konzumácia vitamínu D je spojená s pozitívnou mozgovou aktivitou u pacientov s Alzheimerovou chorobou. (Louise McCoy/The Epoch Times)
Štúdie ukazujú, že konzumácia vitamínu D je spojená s pozitívnou mozgovou aktivitou u pacientov s Alzheimerovou chorobou. (Louise McCoy/The Epoch Times)

Alzheimerova asociácia nedávno prezentovala výsledky viacnásobných dlhodobých štúdií, ktoré sledovali rozličné správanie spojené s redukciou symptómov choroby.

Konzumácia vitamínu D a ťažkých antioxidantových látok ako čaju sa podľa nich spája s pozitívnou mozgovou aktivitou u pacientov s Alzheimerom.

Pozitívne zmeny v mozgovej aktivite boli tiež pozorované u pacientov, ktorí boli zapojení do pravidelnej fyzickej aktivity. Táto informácia bola zverejnená na skupinovej Medzinárodnej konferencii Alzheimerovej choroby (ICAD) na Havaji. 

Lekári preukázali zistenia troch veľkých dlhotrvajúcich štúdií, ktoré ukazujú, že antioxidanty v orechoch a čaji sú priamo spojené so zvýšenou aktivitou mozgu.

Žiadne konečné štúdie však nedokazujú, že by zmena jedálneho lístka spôsobila taký obrat v  chemickom zložení mozgu, aby sa zastavil progres choroby.

Dr. William Thies je vedúcim lekárskych a vedeckých pracovníkov Alzheimerovej asociácie. Nedávno osvetlil bezpečné spôsoby boja s chorobou. 

„Výskum  nás nasmeroval na množstvo faktorov, ktoré môžu mať vplyv na riziko Alzheimerovej choroby a kognitívneho úpadku, najsilnejším je redukcia kardiovaskulárnych rizikových faktorov.“

Schopnosť Alzheimerovej choroby vyradiť mozgovú aktivitu je strachom pre mnohých Američanov starších ako 60 rokov.
Choroba je progresívna a jej konečné štádium zvyčajne spraví pacientov neschopných rozpoznať členov ich rodiny. Záverečným prejavom u väčšiny obetí Alzheimerovej choroby je silný stupeň demencie. 

Zaldy Tan, lekárka z Brighamskej a ženskej nemocnice, pracovala na jednej z dlhodobých štúdií, ktorá monitorovala vzťah medzu fyzickou aktivitou a demenciou.

U 193 z 242 jedincov v tejto štúdii sa vyvinula z Alzheimerovej choroby demecia.

„Toto je prvá štúdia, ktorá sledovala veľkú skupinu jedincov taký dlhý čas. Ukazuje, že jednou pridanou výhodou udržiavania čo i len priemernej fyzickej aktivity môže byť práve zníženie rizika demencie, dokonca do ôsmej dekády života,“ povedala Tan.

Nedostatok vitamínu D bol tiež vyhlásený za priamo súvisiaci so znížením mozgovej aktivity u starších pacientov s demenciou.

Národný inštitút starnutia odhaduje, že  v súčasnosti žije v USA s Alzheimerovou chorobou 5,1 milióna ľudí.

Alzheimerova asociácia bude hosťom budúcoročnej Medzinárodnej konferencii alzheimerovej choroby (ICAD) v Paríži.

Anglická verzia