Protest před čínskou ambasádou v Praze před olympiádou v Pekingu 2008.  (fotokredit)
Protest před čínskou ambasádou v Praze před olympiádou v Pekingu 2008.  (fotokredit)

Před čínskou ambasádou v Praze není vidět pouze pro-tibetské aktivisty nebo zástupce mezinárodní lidsko-právní organizace Amnesty International, ale už více než šest let přicházejí k velvyslanectví každou středu protestovat také zastánci duchovní školy Falun Gong.[1]

Na 20. července 2010 jsou po celém světě ohlášeny protestní akce za ukončení represí čínské vlády proti Falun Gongu, při nichž přišli o život již deseti tisíce lidí. Podobný protest se také očekává v úterý před čínskou ambasádou v Praze zhruba v 15,00 hod.

Co je to Falun Gong, proč dosud čínská vláda represe neukončila a z jakého důvodu vlastně kampaň státních úřadů proti Falun Gongu začala se pokusíme načrtnout v několika následujících odstavcích. V neposlední řadě se také dotkneme soudních procesů vedených proti vysoce postaveným čínským státníkům, které v současnosti probíhají v Argentině a ve Španělsku.

 

Co je Falun Gong

Dívka cvičící meditaci - páté cvičení školy Falun Gong. (falunhr.org)
Dívka cvičící meditaci - páté cvičení školy Falun Gong. (falunhr.org)

Falun Gong představil poprvé veřejnosti pan Li Hongzhi v roce 1992 na semináři v čínském městě Changchun. Předtím byl praxí, předávanou výlučně z mistra na žáka. Pan Li toto čchi-kungové cvičení upravil a přizpůsobil je pro širokou veřejnost, a je proto považován za zakladatele této metody.

Li Hongzhi zveřejnil, že takzvaný čchi-kung[2] je ve skutečnosti pouze nové označení pro praxi zušlechťování těla a mysli, že pojem čchi-kung byl vytvořen, aby se v době Velké kulturní revoluce zabránilo politickému pronásledování, a že člověk musí věnovat pozornost zlepšování svých morálních a duševních kvalit, aby získal z praxe čchi-kungu plný užitek.

„Čchi-kung, o kterém zde dnes hovoříme, se ve skutečnosti původně nejmenoval čchikung. Pochází z kultivace v odloučení, kterou praktikovali staří Číňané a z kultivace v náboženstvích," říká pan Li Hongzhi. „Původní názvy čchi-kungu byly „Velká kultivační cesta Buddhy" a „Velká kultivační cesta Tao". Měl i další jména jako „Devítistupňová vnitřní alchymie", „Cesta Arhata", „Vadžrajána" a tak dále."

Představením Falun Gongu prostřednictvím více než 50 devítidenních seminářů ve 20 čínských městech vrátil, podle názorů řady Číňanů, pan Li Hongzhi čínským lidem nazpátek tisíciletou tradici kultivační praxe (Kultivace znamená zušlechťování, zušlechťování těla a mysli, cvičení, meditace, náprava vlastního charakteru, odstranění nemocí apod. - poznámka autora článku). Středobodem kultivační školy Falun Gong není cvičební systém, který ve Falun Gongu obsahuje čtyři jemná cvičení ve stoje a meditaci v lotosovém sedu, ale principy Zhen, Shan a Ren (pravdivost, soucit a snášenlivost). Klíč k celostnímu zlepšení těla i mysli leží ve zlepšování charakteru.

 

Pozadí událostí

20090601-persecute-610
Tianmen, Čína - tajný agent drží nůž na krku praktikujícího Falun Gongu. (minghui.net)

Různé úrovně čínské vlády z počátku uznávaly a schvalovaly přínos Falun Gongu pro společnost. Tato podpora umožnila začátkem devadesátých let jeho rychlé rozšíření. Údajně až jedna třetina ze 60 milionů členů Čínské komunistické strany včetně úředníků na vysokých postech cvičila Falun Gong.

Na Orientálním veletrhu zdraví v Pekingu (Oriental Health Expo) v roce 1993 byla praxe Falun Gong oceněna jako „hvězdná škola čchi-kungu" a pan Li Hongzhi jako „nejoblíbenější mistr čchi-kungu". Někteří straničtí ideologové se však cítili uraženi a ohroženi narůstající popularitou Falun Gongu. Nemohli přijmout fakt, že po více než čtyřiceti letech uvádění marxistické doktríny do praxe, tolik lidí (včetně členů komunistické strany) hledá svoje morální a duševní vedení někde jinde.

Předmětem jejich eminentního zájmu se stalo hledání záminky pro vyhlášení ideologického boje s Falun Gongem. Aniž by brali ohled na pozitivní dopad Falun Gongu na společnost, a započali snahy o jeho diskreditaci.

Bývalý čínský předseda komunistické strany Tiang Ce-min je ve svém postoji zvláště neústupný a prosazuje navzdory hlasům podpory pro Falun Gong z řad čínských politiků tvrdou a nemilosrdnou kampaň za úplné "zničení" a "vyhlazení" Falun Gongu. 20. července 1999 všechny rádia, televize i noviny začínají hlásat nenávistnou propagandu proti Falun Gongu, začíná se zatýkat, uvězňovat a mučit. V důsledku pronásledování umírají tisíce lidí v záchytných centrech, vězeních, psychiatrických léčebnách a pracovních táborech.

 

OSN by měla zakročit proti genocidě

20090512-McMillan-Scott-pronasledovani-v-Cine-
Edward McMillan-Scott, místopředseda Evropského parlamentu a člen Evropského parlamentu za Yorkshire a Humber v úterý 28. dubna 2009 na tiskové konferenci v Londýně. (Edward Stephen/The Epoch Times)

Mezi jinými také místopředseda Evropského parlamentu(EP) Edward McMillan-Scott vede již několik let kampaň proti této persekuci. „Jako místopředseda Evropského parlamentu a dlouholetý člen Výboru pro vnější záležitosti jsem vedl tři roky kampaň upozorňující na brutální a systematické pronásledování Falun Gongu v Číně," píše McMillan-Scott ve svém dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi.

Obecnou příčinou zákazu Falun Gongu čínským režimem je podle pozorovatelů jeho obrovská popularita po celé zemi, která znepokojila hlavně tehdejšího vůdce komunistické strany Jiang Zemina, který se podle kritiků cítil bez zjevných důvodů ohrožen. „Buddhistické duchovní hnutí Falun Gong mělo v roce 1999 sedmdesát až sto milionů příznivců. A jen díky tomu, že se Falun Gong stal tak oblíbeným, začal ho pronásledovat navýsost paranoidní, brutální a tyranizující komunistický režim. Je to ten samý režim, který vyvraždil 70 milionů lidí svého vlastního národa, z nichž 38 milionů zemřelo hlady," píše v dopise místopředseda EP McMillan-Scott.

 

Situace v Číně se nebývale vyostřila

20071120-cina-odebirani-organu-matas-kilgour-
David Kilgour (v popředí) a David Matas 31. ledna 2007 na tiskové konferenci na Parliament Hill v kanadské Ottawě, kde představili svou přepracovanou zprávu o odebírání orgánů v Číně s názvem "Krvavá sklizeň". (Matt Hildebrand/ Velká Epocha)

V roce 2006 se do vyšetřování perzekuce proti FG vložili Kanadští právníci David Kilgour[3] a David Matas[4]. Jejich práce se ovšem zaměřila na nová fakta, která obviňovala čínský režim z organizovaného nelegálního odběru orgánů vězňům z řad praktikujících FG.

Desetiminutové interview s Davidem Kilgourem a Davidem Matasem, kteří po vyšetřování vydali zprávu nazvanou Bloody Harvest” („Krvavá sklizeň”), zaznamenalo hned první den svého zveřejnění 35 000 návštěv. Jejich vyšetřování potvrdilo, že v čínských věznicích jsou živým vězněným stoupencům Falun Gongu odebírány orgány za komerčními účely.

 

Čínští právníci se chystají usvědčit komunistický režim

20090525-pravnici-haji-falun-gong-60
Během konference ve městě Chongqingu na severu Číny několik desítek právníků vyjádřilo svůj protest proti policejní brutalitě namířené proti jejich dvěma kolegům. (The Epoch Times)

Někteří právníci v Číně se odvážili hájit poškozované praktikující FG. Prvním z nich byl člen čínské právnické elity Kao Č'šeng, který poslal několik otevřených dopisů čínskému prezidentovi, Evropskému parlamentu a Kongresu USA. Kao byl následně vězněn a mučen. Od chvíle, kdy jej unesla čínská tajná policie, je nezvěstný.

Jeho kolegové vypracovali obhajobu postavenou na ústavě ČLR, podle níž je samotné pronásledování FG neopodstatněné a protiprávní. Navzdory této obhajobě ale čínské soudy jejich klienty odsoudily.

Strach čínského režimu z odhalení zločinů vedl k nedávnému napadení několika právníků, kteří začali vyšetřovat případ odcizení orgánů otci jejich klienta, který náhle zemřel ve vězení za podezřelých okolností. Ve vězení byl kvůli jeho vztahu k FG, a právníci byli napadeni a mučeni příslušníky čínské policie. Jejich případ vyvolal ráznou odezvu čínské právnické obce.

 

Soudní procesy proti čínským státníkům ve Španělsku a Argentině

Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 vydal nařízení k zadržení obou funkcionářů, kteří se v současnosti nacházejí v Číně. (Velká Epocha)
Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 vydal nařízení k zadržení obou funkcionářů, kteří se v současnosti nacházejí v Číně. (Velká Epocha)

Po dvou letech vyšetřování přijal v listopadu 2009 španělský soudce žalobu za genocidu a mučení v prvním případu svého druhu, kdy mezi obviněnými figuruje pět vysokých představitelů Komunistické strany Číny (KS Číny), kteří se mají zodpovídat za svou roli při pronásledování duchovní školy Falun Gong. Je to poprvé, co soud uznal kampaň proti této skupině za odpovídající definici genocidy z hlediska právního.

Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong.

 

Další hlasy podpory z Evropy a USA

Členové Evropského parlamentu podporují žalobu proti bývalým čínským představitelům ve věci genocidy Falun Gongu. (NTD News)
Členové Evropského parlamentu podporují žalobu proti bývalým čínským představitelům ve věci genocidy Falun Gongu. (NTD News)

Pozornost členů Evropského parlamentu (EP) upoutalo nedávné rozhodnutí španělského soudu o přijetí žaloby za genocidu a mučení ve věci pronásledování duchovní školy Falun Gong Čínskou vládou. Řada politiků promluvila v Evropském parlamentu na podporu soudního rozhodnutí.

17. března 2010 vydali členové poslanecké sněmovny usnesení, ve kterém odsuzují současný čínský režim za jedenáct let dlouhé pronásledování duchovní školy Falun Gong. Autorkou návrhu rezoluce je členka odboru zahraničních věcí Ileana Ros-Lehtinenová. Její návrh byl schválen v hlasování čtyři sta dvanácti hlasy. Hlasování předcházela krátká debata, během níž promluvila poslankyně Ros-Lehtinenová a také další zástupci sněmovny, kteří rezoluci ve svém projevu podpořili.


[1] Falun Gong (v českém přepisu Fa-lun-kung je duchovní cesta založená roku 1992 panem Li Chung-č' (Li Hongzhi) v Číně. Je pokročilou kultivační praxí školy budhismu a ve své praxi využívá tradiční čínská duchovní energetická meditační cvičení zvaná čchi-kung.

[2] Čchi-kung je skupina tradičních čínských cvičení pro rozvoj těla a mysli.

[3] David Kilgour je bývalý kanadský prokurátor, Secretary of State (tajemník ministra zahraničí) a nositel Masarykovy ceny, kterou mu udělilo Sdružení Čechů a Slováků v Kanadě.

[4] David Matas je právník s letitou praxí v lidsko-právní oblasti a držitel Ceny lidských práv Waltera Tarnopolského.