Předávání petičních archů proti porušování lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně s padesáti tisíci podpisy ministru Kocábovi před úřadem vlády v době summitu EU-Čína v Praze. (Kamil Rakyta/Velká Epocha)
Předávání petičních archů proti porušování lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně s padesáti tisíci podpisy ministru Kocábovi před úřadem vlády v době summitu EU-Čína v Praze. (Kamil Rakyta/Velká Epocha)

Zmocněnec vlády pro lidská práva pan Michael Kocáb se 22. července 2010 setkal na Úřadu vlády s praktikujícím duchovní školy Falun Gong panem Chung-čchang Liouem.

Pan Liou a jeho rodina společně s dalšími příznivci Falun Gongu jsou obětí již přes deset let trvajících perzekucí ze strany čínské vlády. Liou byl přinucen svoji vlast opustit, dnes žije v Nizozemí a hledá podporu pro snahy o zastavení násilného potlačování této duchovní školy v Číně.

Zpráva zmocněnce pro lidská práva říká, že „Falun-gong byl do roku 1999 čínskými komunisty tolerován a mnoho z nich jej rovněž praktikovalo. Poté, co se počet jeho příznivců přiblížil hranici 100 milionů, začal režim hnutí razantně potírat. Od 22. července 1999 bylo proti Falun Gongu zahájeno násilné tažení. Podle zpráv, které máme k dispozici, bylo k smrti umučeno 3383 lidí, a statisíce jsou vězněny v pracovních táborech. Mnohým z nich byly odebrány tělesné orgány a jsou na nich páchány další násilnosti."

Chung-čchang Liou hovoří před čínským konzulátem v Praze - 20. července 2010. (Petr Šváb/ Velká Epocha)
Chung-čchang Liou hovoří před čínským konzulátem v Praze - 20. července 2010. (Petr Šváb/ Velká Epocha)

Při setkání se zmocněncem a ředitelem sekce pro lidská práva Czeslawem Walkem pan Liou popsal svůj příběh plný brutálního násilí a ponižování jak ze strany vězeňských dozorců nápravných a pracovních zařízeních, v nichž strávil více než pět let, tak spoluvězňů, kteří byli dozorci v některých případech vybízeni, aby vyznavače Falun Gongu také mučili.

Michael Kocáb od pana Lioua obdržel usnesení Kongresu USA o brutálnímu postupu proti Falun Gongu, návrh deklarace odsuzující potírání tohoto duchovního hnutí pro Evropský parlament a poděkování české a také slovenské vládě, že se na mezinárodním poli dokáží o tyranii v Čínské lidové republice otevřeně a kriticky vyjadřovat.

„V Číně je i dnes možné, že z rozhodnutí vedení státu jsou uvrženy do pekla zabíjení, věznění, mučení a nucených prací statisíce lidí. Naše vlastní zkušenosti z nedávné historie nás zavazují, abychom na tyto lidsko-právní katastrofy poukazovali a vyvíjeli tlak na příslušné vlády, aby s perzekucemi přestaly," řekl Michael Kocáb.

Přes padesát tisíc Čechů požaduje ukončení pronásledování Falun Gongu

Petiční archy s výzvou za ukončení pronásledování nesou více než 50 000 podpisů českých občanů. Archy předala při příležitosti summitu EU-Čína ministru pro lidská práva a menšiny Michaelu Kocábovi před Úřadem vlády předsedkyně Asociace Falun Gong ČR (AFGČR) paní Veronika Sunová. Michael Kocáb ubezpečil, že petice osobně předá premiérovi Fischerovi.

Podle informací AFGČR petici podpořili také mnohé osobnosti např. Jiří Bartoška, Vilma Cibulková, Jiří Gruntorád, Ivan Langr, Ondřej Liška, Miroslav Kalousek, Jaromír Štětina, Jan Šinágl, Pepa Nos, Marta Kubišová, Cyril Svoboda, členové divadla Járy Cimrmana a mnozí další.