20100810_cinske_znaky1
(obr.1) Ilustrace skladby některých základních čínských znaků, jako např. „osoba“ (člověk), „vidět“ a „hledat“. (Velká Epocha)

Mnozí z těch, kdo se zajímají o čínštinu a chtějí se jí naučit, jsou popleteni zdánlivě komplikovanými čínskými znaky. Na rozdíl od angličtiny a jiných fonograficky odvozených jazyků jsou ve skutečnosti čínské znaky k naučení snazší.

Jak je to možné? Vezměme si jako příklad noty: jsou to grafické značky, které je snadné se naučit a zapamatovat, neboť je každý obrázek velmi intuitivně popisný. Čínské znaky, stejně jako hudební noty, byly původně spojením obrázků, které představují určitý význam. Jakmile se naučíte význam základních komponentů (radikálů), bude pro vás snazší pochopit složitější znaky.

Vidět 見

Například znak “見” (vidět) je složen ze znaků “人” (lidský) a “目” (oko).  V tomto znaku je„oko“ zvýrazněno a proto představuje oko člověka neboli „vidět“. (viz obr.1)

Hledat 覓

Další znak “覓” je složením znaku “” neboli „ruka“ a znakem “見” položeným nad ním. Spojení znaků ukazuje gesto zakrývání si oka rukou, která stíní před silným sluncem, a proto znak představuje slovo „hledat.“ (viz obr.1)


Tyto základní znaky jsou v podstatě symboly. Čínské znaky jsou složeny z jednoho nebo více symbolů, většinou ze dvou nebo tří a normálně neobsahují více než pět znaků. Jeden čínský znak tedy tvoří více jednodušších znaků. S tímto novým poznatkem vám možná přijde překvapující, že předkové Číňanů ve skutečnosti používali obrázky, aby pomocí nich vysvětlili a krok za krokem zapsali význam jednotlivých slov.

noty

 

 

V čínském jazyce je přibližně 250 základních symbolů, nazývaných radikály, které představují vyobrazení věcí existujících v přírodě a používaných v lidském životě. Lidské prvky zabírají jednu třetinu z těchto základních symbolů. Existují také radikály s abstraktními významy. Tato sbírka obrázků je snadná k pochopení a skutečně odráží život a energii proudící v našem světě. Díky této jedinečné vlastnosti a jejímu odhalení je učení se čínských znaků mnohem jednodušší.

Série článků Zkoumání čínských znaků používá metodu detailního představení symbolu s následným uvedením znaků, které jsou od tohoto symbolu odvozeny. Čtenáři se stanou svědky a budou vnímat proces sestavování znaku od jednoduchých ke složitým.

Kultura je duší a základním prvkem studia jakéhokoliv jazyka. Jak starý je čínský jazyk? Stejně jako čínská kultura, i čínské znaky se vyvíjely přes pět tisíc let. Přibližně před dvěma tisíci lety se obrázky přetvořily do vypracovaných symbolů společně s vývojem a přechodem k jednoduššímu využití psacích nástrojů. Tyto symboly, i když v lehce pozměněném stavu, si stále udržely původní významy obrázků, a přitom získaly jednodušší formu vhodnější a snadnější k zapisování.

20100810_cinske_znaky2Samozřejmě, začátečníkům může připadat studium znaků jako těžký úkol vyžadující určitou dávku představivosti. Proto zde uvádíme vyobrazení původních čínských znaků nalezených na věšteckých vyřezávkách z kosti a bronzových nápisech, které poskytnou intuitivní vysvětlení znaků a ulehčují jejich studium.

Je možné také říci, že studium čínských znaků umožňuje rozšíření lidské představivosti, a jde spíše o fantasii než o konvenční proces založený na paměti. Zjistíte, že jednotlivé sestavy znaků obsahují filozofii, život a pojetí starověkých časů a pomáhají vykreslit a pochopit opravdovou a tradiční kulturu Číny.

Nejlépe je začít se základnímy symboly a teprve poté se pokusit porozumět složitějším znakům. Tímto způsobem se stane učení čínských znaků snadným a zároveň hlubokým.

To, co na vás čeká, je cesta plná kultury a představivosti.

Pokračování...Article in EnglishArtikel in deutsch

Související články:

Zkoumání čínských znaků: Představení znaku 一 (jedna)

Zkoumání čínských znaků: Vysvětlení 瓦