Francouzský profesor Navarro z univerzitní nemocnice Montpellier zahájil vlastní šetření poté, co při výcviku transplantačních chirurgů v Číně narazil na šokující informace o odebírání orgánů vězňům svědomí. (Velká Epocha)
Francouzský profesor Navarro z univerzitní nemocnice Montpellier zahájil vlastní šetření poté, co při výcviku transplantačních chirurgů v Číně narazil na šokující informace o odebírání orgánů vězňům svědomí. Čtěte více... (Velká Epocha)

V úterý 17. srpna v rámci Světového transplantačního kongresu v kanadském Vancouveru proběhne další setkáni zástupců zemí transplantačního společenství. Pozváni byli také zástupci České a Slovenské transplantační chirurgie.

Předsedkyně České transplantační společnosti (ČTS) MUDr. Eva Pokorná, CSc. nám prozradila, že jedna z otázek, jež jsou na programu výboru ČTS, se bude mimo jiné dotýkat také aktivit souvisejících s takzvanou Istanbulskou deklarací. Deklarace byla podepsána v květnu 2008 a je odezvou na vznikající vzestup nezákonných transplantací ve světě a zejména potom v Číně.

Jeden z bodů jednání bude věnován právě aktivitám souvisejícím s Istanbulskou deklarací,“ řekla Velké Epoše předsedkyně ČTS doktorka Pokorná.

Podle paní Pokorné není v České republice s transplantační turistikou problém. „Nevíme o tom, ze by čeští pacienti jezdili do Číny k transplantacím. V minulosti jsme zaregistrovali několik, asi tři, vietnamské občany, kteří byli pojištěni v ČR a do Činy vycestovali. V posledních čtyřech letech jsme toto nezaznamenali.“

 

Rebiya Kadeerová na protestní akci, dříve nejbohatší žena Číny, bývalá členka čínského Lidově-politického shromáždění, nyní mluvčí ujgurského etnika. Podle spisovatele Ethana Gutmanna byli Ujgurové použiti jako testovací půda pro odběr orgánů. Čtěte více... (Velká Epocha)
Rebiya Kadeerová na protestní akci před olympiádou v Pekingu 2008, dříve nejbohatší žena Číny, bývalá členka čínského Lidově-politického shromáždění, nyní mluvčí ujgurského etnika. Podle spisovatele Ethana Gutmanna byli Ujgurové použiti jako testovací půda pro odběr orgánů. Čtěte více... (Velká Epocha)

Podle předsedkyně ČTS jsou pacienti po orgánových transplantacích registrováni a současně jsou registrováni i dárci orgánu, tedy pokud hovoříme o zemích jako jsou ČR, Evropa či USA nebo Austrálie.

Na druhou stranu komerční transplantace prováděné v Číně pod záštitou vládních struktur přitahují stále více pozornosti, a to nejen díky neregistrování dárců orgánů. V poslední době se objevuje stále více důkazů a výpovědí, které potvrzují obvinění čínských zdravotnických zařízení z nelegálního obchodu s orgány politických vězňů.

Čínské ministerstvo zdravotnictví, jak je obecně známo, přiznalo svoje praktiky odebírání orgánů vězňům odsouzeným na smrt a v posledních letech, alespoň pokud jde o veřejná prohlášení, se je pokusilo omezit a zastavit. Na hlavní místo v seznamu nelegálních zdrojů orgánů se ale v Číně podle vyšetřovatelů dostala již před jedenácti lety konkrétní skupina čínských politických vězňů.

 

Olejová malba čínského umělce Xiquang Donga, zobrazující násilný odběr orgánů z živých praktikujících Falun Gongu, která má vyburcovat veřejnost k prosazení nezávyslého vyšetřování v označených čínských pracovních táborech a věznicích. (Autor: Xiquang Dong)
Olejová malba čínského umělce Xiquang Donga, zobrazující násilný odběr orgánů z živých praktikujících Falun Gongu. Obraz má vyburcovat veřejnost k prosazení nezávislého vyšetřování v označených čínských pracovních táborech a věznicích. (Autor: Xiquang Dong)

Bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour[1] nedávno přednášel v Evropském parlamentu o praxi nelegálních transplantací v čínských vojenských nemocnicích. Ve svém projevu označil za hlavní zdroj násilně odebíraných orgánů vězně svědomí z řad duchovní školy Falun Gong, kterou čínský režim již jedenáct let tvrdě pronásleduje.

Představitelé Číny obvinění odmítají. Na výzvu OSN k předložení statistik transplantací za období 2000 - 2005 odpověděla čínská strana, že takové statistiky nemá. Kilgourovu a Matasovu vyšetřovací zprávu, opírající se o nahrané rozhovory s desítkami čínských doktorů a členů nemocničního personálu, se nepodařilo vyvrátit. Důkazy, které by dokazovaly, že tyto praktiky ve vojenských nemocnicích a transplantačních centrech neprobíhají dosud čínská strana nebyla schopna nepředložit. Stránky dříve nabízející orgány ve velkých množstvích a v krátké čekací době byly postupně smazány, ale vyšetřovatelé je mohli zpětně vyvolat a archivovat. Vstup nezávislých vyšetřovatelů a nezávislé kontrolní komise byl čínskou vládou opakovaně zamítnut.

 

Summit v Istanbulu 2008

V květnu 2008 se v Istanbulu konal summit věnovaný etice dárcovství, odběrů orgánů a transplantací. Summit byl odezvou na vznikající vzestup nezákonných transplantací ve světě a zejména potom v Číně. Závěry summitu byly formulovány v tzv. Istanbulské deklaraci, kterou signovalo více než 150 odborníků ze 78 zemí celého světa a kromě vědců a lékařů se jí účastnili i představitelé vlád, zástupci sociálních věd a experti na otázky etiky.

V září 2008 se k deklaraci připojila i Česká transplantační společnost, která jednoznačně odsoudila praktiky související s nelegálním odběrem orgánů. V současné době se k deklaraci přihlásilo více než 120 států.

Deklarace se podrobně zabývá etikou odběrů orgánů od zemřelých i žijících osob, jednoznačně odsuzuje prodej a obchod s orgány, získávání nebo přijímání orgánů za pomoci hrozeb, síly, či jiných forem násilí, nátlaku a donucování.


[1] Podle vyšetřování, které David Kilgour a advokát David Matas provedli a shrnuli ve zprávě nazvané „Krvavá sklizeň“, byli lidé z Falun Gongu od roku 2001 zabíjeni po tisících, tak, aby jejich tělesné orgány mohly být prodávány jak Číňanům, tak i do zahraničí.

Související články:

 

EU zavádí směrnice proti nezákonnému obchodování s orgány a orgánové turistice

Čína: Očitý svědek násilného odebírání orgánů promluvil

Cenný svědek odebírání orgánů vězňům v Číně čelí deportaci z Evropy