Kanadská transplantační společnos. (cst-transplant.ca)
Kanadská transplantační společnos. (cst-transplant.ca)

Kanadská transplantační společnost se stala první organizací svého druhu, která schválila postup pro lékaře, jak jednat s pacienty přejícími si odcestovat za transplantací do zahraničí.

Předpisy přicházejí v období rostoucí tzv. transplantační turistiky ve světě a ze strany zastánců lidských práv se tomuto kroku dostává chvály a ocenění. Aktivisté namítají, že k odběru orgánů často dochází u nedobrovolných a nevinných obětí.

Postupy byly probírány na 23. mezinárodním kongresu Transplantační společnosti, mezinárodní organizace vytvořené k výzkumu a vývoji klinické praxe transplantace orgánů a k ustanovení pravidel pro etickou praxi takovýchto zásahů.

David Matas, advokát v oblasti lidských práv, mluví na semináři o odebírání orgánů a lidských právech v Číně, 3. dubna 2008 na Kalifornské univerzitě v San Diegu. (Alex Li/Velká Epocha)
David Matas, advokát v oblasti lidských práv, mluví na semináři o odebírání orgánů a lidských právech v Číně, 3. dubna 2008 na Kalifornské univerzitě v San Diegu. (Alex Li/Velká Epocha)

Mezi přítomnými byl letos i obhájce lidských práv nominovaný na Nobelovu cenu míru, David Matas, který byl novými postupy potěšen. Matas pracující společně s Davidem Kilgourem, bývalým kanadským poslancem, vydali zprávu a knihu o nezákonném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně z řad stoupenců Falun Gongu.

Předpisy vzešly ze směrnic z dřívějších schůzí Světového zdravotnického sněmu, který své členské státy vyzýval k přijetí opatření na ochranu chudých a zranitelných skupin v transplantačním turismu a na ochranu prodeje tkání a orgánů.

Postupy říkají, že pacienti by měli být varováni před etickými a zdravotními úskalími, spojenými s transplantační turistikou. To zahrnuje způsob, jakým mohli být lidé, prodávající své vlastní orgány, zneužiti nebo zraněni, a že některé orgány mohly být odebrány násilím.

„Celý průmysl transplantační turistiky spoléhá na utajení. To způsobuje, že je nemožné rozhodnout, zda jsou informace o dárci, které zprostředkovatelé orgánů motivovaní finančních ziskem poskytují, přesné," píše se v postupech.

Pokud se pacient rozhodne orgán zakoupit, nové směrnice dávají doktorům právo odmítnout pacientovi poskytnutí lékařských záznamů, léků či učinit další kroky, které by pacientovi k získání kupovaného orgánu pomohly.

„Existují závažné důkazy, že ilegální transplantace orgánů v neregulovaném systému představuje vážné riziko jak pro příjemce, tak pro prodejce orgánu. Proto se mohou jednotliví lékaři rozhodnout, že pacientům lékařské záznamy neposkytnou, jestliže se domnívají, že informace bude použita pro podporu ilegální transplantace provedené v neregulovaném systému a že existuje závažné riziko ublížení pacientovi nebo prodejci orgánu," uvádí postupy.

V rozhovoru s Velkou Epochou během kongresu Matas hovořil o strašné praxi čínského režimu, který získává orgány z vězňů odsouzených na smrt a z živých praktikujících Falun Gongu, uvězněných pro jejich duchovní přesvědčení.

„Přiznávají, že zabíjejí vězně pro jejich orgány. Nepřiznají, že jsou to praktikující Falun Gongu, ale přiznávají, že jsou to vězni," řekl Matas o čínské vládě.

Matas uvedl, že mezinárodní společenství musí proti odebírání orgánů promluvit a že o tuto problematiku je v poslední době velký zájem s tím, jak spolky za lidská práva i jiní začínají jednat.

„Co vidíme, je víc a víc opozice vůči získávání orgánů od vězňů."

Minulý týden Amnesty International vyzvala státy, aby přestaly používat orgány z popravených vězňů, specificky zmiňujíc Čínu. Amnesty International toto chování čínské vlády dokumentuje od roku 1993.

Amnesty se kongresu rovněž zúčastnila společně se šéfy farmaceutických společností a znalci z oboru.

Matas zmínil, že významná farmaceutická společnost Novartis na výzvu Amnesty reagovala a zastavila svou účast v klinických testech "léků proti odmítnutí" v Číně. Tyto léky mají zabránit tomu, aby imunitní systém pacienta transplantovaný orgán odmítl.

„To je vcelku pozitivní," uvedl k tomu Matas. Když vystoupí jedna farmaceutická společnost, další mohou následovat, jak dodal.

Article in English