Příběhy z Číny: Kovářův slib. (justatenderaffair/ Kim/flickr.com)
Příběhy z Číny: Kovářův slib. (justatenderaffair/ Kim/flickr.com)

Ve městě Taiyuan v provincii Shanxi žil na konci dynastie Sui (581-618 n. l.) jeden učenec, který byl velice chudý. Ten učený muž měl velkou rodinu a vydělával si na živobytí vyučováním menších dětí.

Jeho domov byl velmi blízko místního skladiště, kam se jednoho dne vplížil a objevil tam desítky tisíc řetízků s mincemi. (Čínské mince v té době měly v sobě díry a byly svázány v řetízcích) V tom okamžiku, kdy si právě chtěl vzít pár řetízků mincí, se před ním náhle zjevil muž třímající kopí, oděný ve zlatém brnění.

Muž řekl: „Jestli si chcete tyto peníze vzít, musíte obdržet dopis od pana Weichi Jingde, protože tyto peníze patří jemu."

Učenec hledal Weichi Jingdeho všude, ale nikoho takového nemohl po celkem dlouhou dobu najít.

Jednoho dne šel muž do kovářské dílny a dozvěděl se, že jeden ze zdejších kovářů se jmenuje Weichi Jingde.
Když vstoupil do dílny, uviděl Weichie s odhalenými zády a rozcuchanými vlasy, jak ková železo. Učenec čekal, až Weichi dokončí práci, a potom jej uctivě oslovil.

Weichi byl překvapen a zeptal se jej: „Proč jste mne přišel navštívit, učený muži?"

Učenec odpověděl: „Moje rodina je velmi chudá, zatímco vy jste bohatý. Rád bych vás požádal o pět set řetízků mincí. Mohl byste mi prosím potvrdit toto doporučení?“

Weichi byl jeho otázkou rozhořčen. „Jsem kovář. Jak bych mohl být bohatý? To má být urážka?“

Učenec odvětil: „Prosím, slitujte se nade mnou. Jen mi prosím napište doporučení. V budoucnu se dozvíte, o co jde."

Weichi se dovtípil, že nemá co ztratit, a tak se zeptal učeného muže, jak pro něj má napsat stvrzenku označenou podpisem. Učený muž pak napsal: „Já ti [jeho vlastní jméno] daruji 500 řetízků mincí," na kus papíru a označil jej datem. Weichi potom stvrzenku opatřil svým podpisem.

Učenec mu poděkoval a odešel. Po jeho odchodu se Weichi a jeho učedníci společně zasmáli tomu naprosto nemožnému podivínovi.

Učenec se pak vrátil do skladiště a ukázal doporučení muži ve zlatém brnění. Muž si jej přečetl a potvrdil jeho pravost. Pak požádal učeného muže, aby zavěsil stvrzenku na trámu střechy uvnitř skladiště, a dovolil mu vzít si přesně 500 řetízků mincí.

O několik let později se Weichi Jingde stal generálem Liho Shiminga, císaře Taizonga z dynastie Tang. Získal ohromné zásluhy během války a císař mu odměnou daroval skladiště s celým jměním jako důchod.

Když Weichiův podřízený otevřel skladiště a porovnával majetek s účetnictvím, zjistil, že mu chybí 500 řetízků mincí. Když se užuž chystali potrestat správce skladiště, náhle zpozorovali stvrzenku, pověšenou na trámu střechy. Weichiho to ohromilo a poslal své lidi, aby onoho učeného muže našli.

Při setkání Weichi požádal učeného muže, aby si znovu vzpomenul a podrobně popsal, co před mnoha lety zažil uvnitř skladiště. Pak Weichi učeného muže odměnil a rozdělil si zbytek svého jmění se svými přáteli.

Tento příběh nám říká, že nebesa rozhodují o štěstí i bohatství, a není dovolena dokonce ani malá chyba v účetnictví.

Převzato z webu: Clearwisdom.com, Publikováno: 29 června, 2010 poslední aktualizace: 29 června, 2010