Ztracený vepř. (abjam77/ flickr.com)
Ztracený vepř. (abjam77/ flickr.com)

Ve Východní dynastii Han byl proslulý učenec Sima Hui, který dokázal snadno objevovat mladé talentované a ctnostné lidi.

Jednoho dne se jednomu z jeho sousedů ztratil vepř. Sima Hui vlastnil vepře, který se zdál velmi podobný ztracenému vepři jeho souseda. Tak se stalo, že si soused spletl vepře Sima Huie s tím, kterého sám ztratil.

Sima Hui se s ním vůbec nepřel. Místo toho řekl: „Jestli je vepř váš, pak si jej vezměte." A soused si Huiova vepře ihned vzal.

O několik dní později však tento soused svého ztraceného vepře nalezl. S pocitem velkého zahanbení soused Sima Huiovi vepře vrátil. Ale místo, aby Sima Hui svého souseda pokáral, pochválil jej za to, že je ochoten napravit své chyby, a utěšil jej slovy, že není neobvyklé, aby mezi sousedy nastalo takovéto nedorozumění.

Když to jeho soused slyšel, velmi ho to dojalo. Později lidé začali Sima Huieovi říkat „Vodní zrcadlo" jako kompliment jeho čistému a přímému charakteru.

Article in English