20100901_pribeh
Dávné příběhy z Číny

Tao Yuanming byl spokojen se svým prostým životem a měl radost z toho, že jde cestou Tao.

V životě přicházíme do kontaktu s ostatními lidmi ve společnosti. Tradiční čínská kultura zdůrazňuje ctnost a etiku při vyvažování našich mezilidských vztahů, včetně vztahů s našimi sousedy.

Starověké přísloví říká, že „občané, kteří vyznávají ctnost a jsou soucitní ke svým sousedům, představují ohromný poklad země“.

Další pradávné přísloví říká: „Když člověk pomáhá těm, kdo jsou v obtížích, a stará se o své sousedy, dodržuje Tao [cestu]. Ti, kdo následují Tao, budou mít dobrý osud.“

Ve starověké Číně lidé věřili, že soucitné zacházení s jinými lidmi je jedním ze základních společenských principů a že ti, kdo udělali dobré skutky, budou po zásluze odměněni. Příběhy o laskavých a nesobeckých činech mnoha slavných, vznešených lidí v Číně se vinou dlouhými věky existence čínské civilizace.

Prosté srdce

Tao Yuanming ( 365 – 427 n. l.) byl proslulý básník v dynastii Jin. Ve své básni psal: „Uvažoval jsem o tom, že se přestěhuji do Jižní vesnice, ne však proto, že se mi líbí její stavení, ale proto, že jsem slyšel o mnoha tamějších dobrosrdečných lidech, a rád bych s nimi trávil dny i noci."

Vesničany v Jižní vesnici měl Tao Yuanming  rád pro jejich čistá a prostá srdce. Také on byl v srdci prostý. Pracoval každý den na farmě a psal básně o svých touhách. Byl spokojen se svým jednoduchým a skromným životem a zůstával věrný zásadám Tao.

V další básni popsal své přátelství se sousedy: „Často se sejdeme a otevřeně a upřímně sdílíme své názory. Když někdo získá báječný článek, čteme jej společně; když někdo má otázky či neporozumění, společně o tom diskutujeme."

Sousedé Tao Yuanminga podporovali jeden druhého a udržovali harmonické vztahy. Vytvořili tak blahodárné prostředí, které podporovalo morálku a ctnost.

Article in English