20100902-Vieden_statna_opera
Viedenská štátna opera (Foto: Peter Siroki)
Viedenská štátna opera pod vedením nového riaditeľa Dominique Meyera otvorí 4. septembra brány pre širokú verejnosť. Deň ovorených dverí v Staatsoper poskytne publiku pohľad za kulisy.

Návštevníkov očakávajú obhliadky javiska, kostýmov, masiek, kulís, nahliadnutie do sejfu s historickými partitúrami. Záujemci sa môžu zučastniť aj skutočných scénických operných skúšok, baletného tréningu, verejnej skúšky orchestra či svetelnej techniky.

Vstup na podujatie do Štátnej opery vo Viedni na Opernringu 2 je voľný.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Viedeň v Bratislave