20100907_rok_1826_Bratislava
Jakob Alt: Bratislava 1826. Copyright: Wien Museum
Spoločná výstava Múzea mesta Bratislava a Wien Museum


Dnes podvečer, 7. septembra otvorí svoje brány prvá spoločná výstava Múzea mesta Bratislava a viedenského Wien Museum na základe dlhoročnej spolupráce magistrátov oboch hlavných miest.

Výstava pod názvom „Obrazy Dunaja od prameňa po ústie rieky do mora, 1826“ zachytáva litografickú sériu diel Jakoba Alta a prezentuje v asi stovke diel tok Dunaja, vinúci sa naprieč európsykmi mestami. Tieto sú zosumarizované na 26 paneloch, diela pochádzajú z roku 1826.

Wien Museum pripravilo výstavu v úzkej kooperácii s Múzeom mesta Bratislava, ktoré obohacuje výstavu výberom diel o Dunaji z našich archívov na Františkánskom námesti inštaláciou v tzv. Ba.liku.

20100907Devin_rok_1826
Jakob Alt: Devín 1826. Copyright: Wien Museum
Táto kultúrna výmena medzi mestami a mestskými múzeami je dôležitou súčasťou susedskej spolupráce medzi Viedňou a Bratislavou. Obe výstavy sú voľne prístupné. Viedenskú výstavu nájdete na prízemí Primaciálneho paláca v miestnosti č. 5.

Nezabudnite vyplniť súťažné otázky a pri troche šťastia možno vyhráte ročnú permanentku do Wien Museum, zborník alebo výročnú medailu Múzea mesta Bratislava. Permanentka Wien Museum Vám na 365 dní s voľným vstupom pootvorí dvere napríklad do Wien Museum na Karlsplatzi, Hermovej vily, múzea hodín, rímskeho múzea, domov spätých s Beethovenom, Mozartom, Schubertom, Straussom, Haydnom a mnohých ďalších.

Výstava potrvá do 24. septembra 2010.

Zdroj: ComPRess, kancelária mesta Vieden v Bratislave